Business English Certificates / BEC (Cambridge)

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ Business English Certificates / BEC (Cambridge):
การสอบ BEC มี 3 ระดับ - BEC ระดับต้น (1), BEC ระดับกลาง (2) และ BEC ระดับสูง (3) - ซึ่งจะทดสอบความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจ เป็นการสอบที่เหมาะกับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพทางธุรกิจ
ระดับ:
BEC1: ระดับแรก(2)
BEC2: ระดับกลาง(3)
BEC3: ระดับสูง(4)
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: B1-C1
วันสอบ:
เวลาสอบแตกต่างกันไปตามศูนย์ที่จัดสอบ
ค่าธรรมเนียมการสอบ:
€100-€200
การสมัครสมาชิกขั้นสูง:
BEC: ประมาณ 8 สัปดาห์ก่อนการสอบ (สามารถลงทะเบียนย้อนหลังโดยมีค่าธรรมเนียมพิเศษ)
โครงสร้างของการสอบ:
การอ่าน,
การเขียน,
การฟัง, ทดสอบโดยศูนย์สอบในวันอื่น,
การพูด, ทดสอบโดยศูนย์สอบในวันอื่น
ผลสอบ:
There are two pass grades - Pass with Merit and Pass. There are two fail grades - Narrow Fail and Fail.
ข้อมูลอื่นๆ:
เปรียบเทียบข้อเสนอจากโรงเรียนภาษาที่ได้รับการยอมรับ Business English Certificates / BEC (Cambridge) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (ราคาขึ้นอยู่กับ 4 สัปดาห์ หลักสูตร)
  • บริสเบน: LSI - Language Studies International: Cambridge English Language Assessment 24 - FCE
    คะแนนจากอดีตนักเรียน: (15 ความคิดเห็น ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
    2.220,00 = 1.060,00 Cambridge English Language Assessment 24 - FCE + 225,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 935,00 (โฮมสเตย์ - ห้องเดี่ยว)
  • แคนส์: Cairns Language Centre: Cambridge Business English - Prelimary/Vantage (BEC)
    คะแนนจากอดีตนักเรียน: (27 ความคิดเห็น ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
    2.568,00 = 1.536,00 Cambridge Business English - Prelimary/Vantage (BEC) + 200,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 832,00 (บ้าน/อพาร์ทเมนท์แบบอยู่รวมกัน - ห้องเดี่ยว...)
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
*จำเป็น