Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge)

مطالب کلی پیرامون Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge):
CAE (Certificate in Advanced English)یکی از پنج آزمون کمبریج است که سطح عمومی زبان انگلیسی(بریتانیایی) داوطلبان را ارزیابی می کند. CAE(Cambridge Advanced Exam) معادل سطح چهارم است و پس از آزمونهای KET(Key English Test) و PET(Preliminary English Test) و FCE (First Certificate in English) قرار دارد .
:آزمون های مشابه
Key English Test (KET,1.level)
Preliminary English Test (PET, 2. level)
Certificate in Advanced English (CAE; 4. level)
Certificate in Proficiency in English (CPE; 5 level)
FCE: برای تحصیل در دانشگاه بریتانیا ضروری است.
سطح:
سطح بالا (4) برای CAE (Certificate in Advanced English) درنظرگرفته شده است.
C1:سطح مبتنی برچارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
ژانویه 2014: 11
فوریه 2014: 08
مارس 2014: 05, 15
آوریل 2014: 05, 26
مه 2014: 10, 17, 24
ژوئن 2014: 07, 11, 28
جولای 2014: 12, 24
آگوست 2014: 22, 30
سپتامبر 2014: 13
اکتبر 2014: 18
نوامبر 2014: 08, 29
دسامبر 2014: 03, 06
دسامبر 2014 : 13
 

هزینه های آزمون
Fees vary depending on the examination centre.
ثبت نام پیشرفته
حدود 12 هفته قبل از امتحان
ساختار آزمون
مهارت خواندن (20 %), <
مهارت گفتاری(20%)، توسط مرکز آزمون در تاریخ های تمدیدی تصویب شده است.
نتایج:
A-F - pass with A-C and fail with D-F
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge) را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
 • بریزبن: LSI - Language Studies International: Cambridge English Language Assessment 30 - CAE
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (15 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.300,00 USD = 1.140,00 USD Cambridge English Language Assessment 30 - CAE + 225,00 USD هزینه اداری مدرسه + 935,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • کنز: Cairns College of English: Cambridge Exam Preparation CAE
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (2 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.480,00 USD = 1.320,00 USD Cambridge Exam Preparation CAE + 220,00 USD هزینه اداری مدرسه + 940,00 USD (آپارتمان شریکی - اتاق یک نفره)
 • کنز: Cairns Language Centre: Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (27 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.332,00 USD = 1.300,00 USD Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) + 200,00 USD هزینه اداری مدرسه + 832,00 USD (مسکن مشترک/آپارتمان - اتاق یک نفره...)
 • سیدنی: English Language Company: Intensive Cambridge Exam Preparation CAE - 12 weeks
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (8 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.420,00 USD = 1.580,00 USD Intensive Cambridge Exam Preparation CAE - 12 weeks + 220,00 USD هزینه اداری مدرسه + 620,00 USD (خوابگاه بلند مدت - Glebe YHA - اتاق مشترک (چندین تخت خواب)...)
 • سیدنی: Sydney English Academy: Cambridge Advanced English Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (21 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.420,00 USD = 1.580,00 USD Cambridge Advanced English Course + 180,00 USD هزینه اداری مدرسه + 660,00 USD (خوابگاه کوهنوردان - اتاق مشترک (چندین تخت خواب)...)
 • گزو: BELS: Exam preparation course CAE
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (47 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.330,00 USD = 600,00 USD Exam preparation course CAE + 50,00 USD هزینه اداری مدرسه + 680,00 USD (اقامتگاه بلز (BELS) (شهر-حومه شهر) - اتاق یک نفره...)
 • جزیرا: Chamber College: Cambridge Advanced Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (34 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.184,00 USD = 640,00 USD Cambridge Advanced Exam Preparation + 40,00 USD هزینه اداری مدرسه + 504,00 USD ()
 • اسلما: inlingua: Cambridge Exam Preparation - CAE
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (185 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.271,00 USD = 750,00 USD Cambridge Exam Preparation - CAE + 35,00 USD هزینه اداری مدرسه + 486,00 USD (خانواده میزبان - اتاق دو نفره)
 • اسلما: Linguatime School of English: Cambridge Advanced (CAE) Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (195 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.730,00 USD = 1.200,00 USD Cambridge Advanced (CAE) Preparation + 20,00 USD هزینه اداری مدرسه + 510,00 USD (آپارتمان شریکی - اتاق سه نفره)
 • سن ژولیان: Clubclass: Exam Preparation Cambridge 30 - CAE (EXC30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (343 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.240,00 USD = 840,00 USD Exam Preparation Cambridge 30 - CAE (EXC30) + 80,00 USD هزینه اداری مدرسه + 320,00 USD (خانه دانشجویی (HSESHR) - اتاق سه نفره)
 • خلیج سن پاول: BELS: Cambridge preparation course - CAE
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (9 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.070,00 USD = 600,00 USD Cambridge preparation course - CAE + 50,00 USD هزینه اداری مدرسه + 420,00 USD (محل اقامت مدرسه - اتاق دو نفره)
 • والتا: Easy School of Languages: CAE
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (23 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.290,00 USD = 780,00 USD CAE + 30,00 USD هزینه اداری مدرسه + 480,00 USD (آپارتمان فاقد سرویس غذا - اتاق دو نفره...)
 • ادینبورگ: Basil Paterson: Cambridge Advanced Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (64 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.880,00 USD = 1.232,00 USD Cambridge Advanced Preparation Course + 648,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • ادینبورگ: TLI English School: CAE Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (31 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  820,00 USD = 260,00 USD CAE Preparation Course + 560,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق دو نفره...)
 • کاردیف: Celtic School: CAE Exam Preparation 40
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (4 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.720,00 USD = 1.140,00 USD CAE Exam Preparation 40 + 100,00 USD هزینه اداری مدرسه + 480,00 USD (محل اقامت استاندارد - اتاق یک نفره...)
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری