Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge)

مطالب کلی پیرامون Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge):
CAE (Certificate in Advanced English)یکی از پنج آزمون کمبریج است که سطح عمومی زبان انگلیسی(بریتانیایی) داوطلبان را ارزیابی می کند. CAE(Cambridge Advanced Exam) معادل سطح چهارم است و پس از آزمونهای KET(Key English Test) و PET(Preliminary English Test) و FCE (First Certificate in English) قرار دارد .
:آزمون های مشابه
Key English Test (KET,1.level)
Preliminary English Test (PET, 2. level)
Certificate in Advanced English (CAE; 4. level)
Certificate in Proficiency in English (CPE; 5 level)
FCE: برای تحصیل در دانشگاه بریتانیا ضروری است.
سطح:
سطح بالا (4) برای CAE (Certificate in Advanced English) درنظرگرفته شده است.
C1:سطح مبتنی برچارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
ژانویه 2014: 11
فوریه 2014: 08
مارس 2014: 05, 15
آوریل 2014: 05, 26
مه 2014: 10, 17, 24
ژوئن 2014: 07, 11, 28
جولای 2014: 12, 24
آگوست 2014: 22, 30
سپتامبر 2014: 13
اکتبر 2014: 18
نوامبر 2014: 08, 29
دسامبر 2014: 03, 06
دسامبر 2014 : 13
 

هزینه های آزمون
هزینه ها بسته به مرکز آزمون متفاوت است.
ثبت نام پیشرفته
حدود 12 هفته قبل از امتحان
ساختار آزمون
مهارت خواندن (20 %), <
مهارت گفتاری(20%)، توسط مرکز آزمون در تاریخ های تمدیدی تصویب شده است.
نتایج:
A-F - pass with A-C and fail with D-F
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge) را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
 • جزیرا: Chamber College: Cambridge Advanced Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (38 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.309,00 USD = 760,00 USD Cambridge Advanced Exam Preparation + 45,00 USD هزینه اداری مدرسه + 504,00 USD ()
 • اسلما: English Communication School: Cambridge Exam Preparation - CAE
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (33 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.436,00 USD = 1.941,00 USD Cambridge Exam Preparation - CAE + 15,00 USD هزینه اداری مدرسه + 480,00 USD (Balco Harmony - شبانه روزی)
 • اسلما: inlingua: Cambridge Exam Preparation - CAE
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (190 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.299,00 USD = 760,00 USD Cambridge Exam Preparation - CAE + 35,00 USD هزینه اداری مدرسه + 504,00 USD (خوابگاه سنت جولیان)
 • اسلما: Linguatime School of English: Cambridge Advanced (CAE) Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (202 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.630,00 USD = 1.160,00 USD Cambridge Advanced (CAE) Preparation + 20,00 USD هزینه اداری مدرسه + 450,00 USD (آپارتمان مشترک-فصل کم تقاضا)
 • سن ژولیان: Clubclass: Exam Preparation Cambridge 30 - CAE (EXC30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (353 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.380,00 USD = 960,00 USD Exam Preparation Cambridge 30 - CAE (EXC30) + 80,00 USD هزینه اداری مدرسه + 340,00 USD (خانه دانشجویی (HSESHR))
 • سن ژولیان: English Language School: CAE Exam Preparation 20
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (38 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.077,00 USD = 612,00 USD CAE Exam Preparation 20 + 45,00 USD هزینه اداری مدرسه + 420,00 USD (خوابگاه دانشجویی)
 • والتا: Easy School of Languages: CAE Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (32 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.310,00 USD = 800,00 USD CAE Preparation + 30,00 USD هزینه اداری مدرسه + 480,00 USD (آپارتمان فاقد سرویس غذا)
 • کاردیف: Celtic English Academy: CAE Exam Preparation 28
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (8 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.140,00 USD = 540,00 USD CAE Exam Preparation 28 + 100,00 USD هزینه اداری مدرسه + 500,00 USD (محل اقامت استاندارد)
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری