X

Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge)

مطالب کلی پیرامون Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge):
CAE (Certificate in Advanced English)یکی از پنج آزمون کمبریج است که سطح عمومی زبان انگلیسی(بریتانیایی) داوطلبان را ارزیابی می کند. CAE(Cambridge Advanced Exam) معادل سطح چهارم است و پس از آزمونهای KET(Key English Test) و PET(Preliminary English Test) و FCE (First Certificate in English) قرار دارد .
:آزمون های مشابه
Key English Test (KET,1.level)
Preliminary English Test (PET, 2. level)
Certificate in Advanced English (CAE; 4. level)
Certificate in Proficiency in English (CPE; 5 level)
FCE: برای تحصیل در دانشگاه بریتانیا ضروری است.
سطح:
سطح بالا (4) برای CAE (Certificate in Advanced English) درنظرگرفته شده است.
C1:سطح مبتنی برچارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
ژانویه 2017: 07
فوریه 2017: 04
مارس 2017: 01, 11
آوریل 2017: 01, 22
مه 2017: 06, 13, 20
ژوئن 2017: 03, 07, 24
جولای 2017: 08, 20
آگوست 2017: 25
سپتامبر 2017: 09
اکتبر 2017: 14
نوامبر 2017: 04, 25, 29
دسامبر 2017: 02
دسامبر 2017 : 09
 

هزینه های آزمون
هزینه ها بسته به مرکز آزمون متفاوت است.
ثبت نام پیشرفته
حدود 12 هفته قبل از امتحان
ساختار آزمون
مهارت خواندن (20 %), <
مهارت گفتاری(20%)، توسط مرکز آزمون در تاریخ های تمدیدی تصویب شده است.
نتایج:
A-F - pass with A-C and fail with D-F
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge) را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
  • کاردیف: Celtic English Academy: CAE Exam Preparation 28
    رتبه بندی زبان آموزان سابق : (16 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
    1.530 € = 980 € CAE Exam Preparation 28 + 50 € هزینه اداری مدرسه + 500 € (اقامتگاه استاندارد)
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
شرکت هایی که معتمد LanguageCourse.net
شرکت هایی که معتمد LanguageCourse.net