Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge)

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge):
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง / CAE เป็นหนึ่งในห้าการทดสอบของเคมบริดจ์ซึ่งจะวัดระดับความรู้ "ภาษาอังกฤษแบบบริเตนทั่วไป" ของคุณ การทดสอบขั้นสูงของเคมบริดจ์จะสอดคล้องกับบทเรียนระดับที่สี่และสอบหลังจากผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษหลัก (KET) และการทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต้น (PET) และประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นแรก / FCE.
การสอบที่คล้ายกัน:
การทดสอบภาษาอังกฤษหลัก (KET,1.level)
การทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น (PET, 2. level)
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง (CAE; 4. level)
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษระดับเชี่ยวชาญ (CPE; 5 level)
FCE: จำเป็นสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ
ระดับ:
ระดับสูง(4) สำหรับประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง / CAE)
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: C1
วันสอบ:
พฤษภาคม 2015: 09, 16, 23
มิถุนายน 2015: 06, 10, 27
กรกฎาคม 2015: 11, 23
สิงหาคม 2015: 21, 29
กันยายน 2015: 12
ตุลาคม 2015: 17
พฤศจิกายน 2015: 07, 28
ธันวาคม 2015: 02, 05
ธันวาคม 2015 : 12
 

ค่าธรรมเนียมการสอบ:
ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามศูนย์ที่จัดสอบ
การสมัครสมาชิกขั้นสูง:
ประมาณ 12 สัปดาห์ก่อนสอบ
โครงสร้างของการสอบ:
การอ่าน (20 %),
การเขียน (20%),
การใช้ภาษาอังกฤษ (20 %),
การฟัง (20 %), ทดสอบโดยศูนย์สอบในวันอื่น,
การพูด (20 %), ทดสอบโดยศูนย์สอบในวันอื่น
ผลสอบ:
A-F - pass with A-C and fail with D-F
ข้อมูลอื่นๆ:
เปรียบเทียบข้อเสนอจากโรงเรียนภาษาที่ได้รับการยอมรับ Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (ราคาขึ้นอยู่กับ 4 สัปดาห์ หลักสูตร)
 • บอร์นมัธ : Eurocentres: Cambridge Advanced
  1.858,00 USD = 1.200,00 USD Cambridge Advanced + 90,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 568,00 USD ()
 • บอร์นมัธ : Kings: Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) Intensive Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (72 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.747,00 USD = 1.192,00 USD Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) Intensive Course + 75,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 480,00 USD (โฮมสเตย์)
 • ไบรตัน: English Language School: Cambridge Advanced Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (79 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.808,00 USD = 1.188,00 USD Cambridge Advanced Preparation Course + 50,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 570,00 USD (โฮมสเตย์)
 • ไบรตัน: Interactive English Language School, Ltd.: CAE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (46 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  930,00 USD = 460,00 USD CAE Exam Preparation + 50,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 420,00 USD (โฮมสเตย์)
 • บริสตอล : English Language School: Cambridge Exam preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (8 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.620,00 USD = 900,00 USD Cambridge Exam preparation + 50,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 670,00 USD (โฮมสเตย์)
 • เคมบริดจ์: English Language School: CAE Exam Preparation 20
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (28 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.448,00 USD = 828,00 USD CAE Exam Preparation 20 + 50,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 570,00 USD (หอพักนักเรียน)
 • เคมบริดจ์: LSI - Language Studies International: Cambridge English Language Assessment 20 - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (93 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.530,00 USD = 920,00 USD Cambridge English Language Assessment 20 - CAE + 70,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 540,00 USD (โฮมสเตย์)
 • แคนเทอร์เบอรี: Concorde International: CAE - Exam Preparation course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (57 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.338,00 USD = 848,00 USD CAE - Exam Preparation course + 98,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 392,00 USD (หอพักนักเรียน - ใจกลางเมือง)
 • โคลเชสเตอร์: Colchester English Study Centre: CAE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (89 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.635,00 USD = 1.000,00 USD CAE Preparation + 75,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 560,00 USD (โฮมสเตย์)
 • เอลแทม: Eurocentres: Cambridge Advanced Certificate
  2.178,00 USD = 1.320,00 USD Cambridge Advanced Certificate + 90,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 768,00 USD ()
 • เอ็กซิเตอร์: Globe English Centre: Cambridge Advanced (CAE) Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (75 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.660,00 USD = 1.140,00 USD Cambridge Advanced (CAE) Exam Preparation + 40,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 480,00 USD (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • ลอนดอน: Centre of English Studies (CES): Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (39 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.553,22 USD = 906,22 USD Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) Exam Preparation + 647,00 USD (โฮมสเตย์)
 • ลอนดอน: Clubclass: Exam Preparation - 30 - Afternoon
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (22 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.745,00 USD = 960,00 USD Exam Preparation - 30 - Afternoon + 80,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 705,00 USD (บ้านเช่าอยู่รวมกัน )
 • ลอนดอน: English Language School: Cambridge Advanced Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (27 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.024,00 USD = 1.224,00 USD Cambridge Advanced Exam Preparation + 50,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 750,00 USD (หอพักนักเรียน)
 • ลอนดอน: Kings: Cambridge Advanced Certificate (CAE) Intensive Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (7 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.923,00 USD = 1.288,00 USD Cambridge Advanced Certificate (CAE) Intensive Course + 75,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 560,00 USD (โฮมสเตย์)
 • ลอนดอน: Language In London: General English and Cambridge Advanced Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (52 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.900,00 USD = 1.200,00 USD General English and Cambridge Advanced Exam Preparation + 50,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 650,00 USD (โฮมสเตย์)
 • ลอนดอน: LSI - Language Studies International - Central: Cambridge English Language Assessment 20 - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (60 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.550,00 USD = 920,00 USD Cambridge English Language Assessment 20 - CAE + 70,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 560,00 USD (โฮมสเตย์โซนที่ 4-6)
 • ลอนดอน: LSI - Language Studies International - Hampstead: Cambridge English Language Assessment - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (19 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.510,00 USD = 880,00 USD Cambridge English Language Assessment - CAE + 70,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 560,00 USD (โฮมสเตย์ (โซนที่ 4-6))
 • ลอนดอน: UIC English (formerly ISIS): Cambridge Advanced 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (26 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.674,00 USD = 1.012,00 USD Cambridge Advanced 30 + 50,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 612,00 USD (โฮมสเตย์)
 • แมนเชสเตอร์: English Language School: Cambridge Exam Preparation - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.592,00 USD = 972,00 USD Cambridge Exam Preparation - CAE + 50,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 570,00 USD (โฮมสเตย์)
 • อ๊อกซฟอร์ด: Kings: Cambridge Certificate of Advanced English (CAE)
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (6 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.111,00 USD = 1.316,00 USD Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) + 75,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 720,00 USD (โฮมสเตย์)
 • พอร์ตสมัท: Language School in Portsmouth: Cambridge Exam Preparation CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (47 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.640,00 USD = 1.020,00 USD Cambridge Exam Preparation CAE + 60,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 560,00 USD (บ้านพักนักเรียนเวฟเวอร์ลีย์โรด (Waverley Road) )
 • โททเนส: Language in Totnes: General English and Cambridge Exam Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (12 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.520,00 USD = 1.040,00 USD General English and Cambridge Exam Preparation Course + 50,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 430,00 USD (โฮมสเตย์)
 • คอร์ก : ACET/Cork Language Centre International: Cambridge Advanced Examination Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (153 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.490,00 USD = 950,00 USD Cambridge Advanced Examination Course + 540,00 USD (บ้านพักนักเรียน - ฮอลล์อพาร์ทเมนท์ของมหาวิทยาลัย )
 • ดับลิน: Alpha College of English: Cambridge Advanced (CAE)
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (231 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.665,00 USD = 900,00 USD Cambridge Advanced (CAE) + 65,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 700,00 USD (โฮมสเตย์)
 • ดับลิน: Atlas Language School: General English Fluency Plus CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (5 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.990,00 USD = 1.130,00 USD General English Fluency Plus CAE + 60,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 800,00 USD (ครอบครัวอุปถัมภ์)
 • ดับลิน: Centre of English Studies (CES): Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (141 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.636,22 USD = 866,22 USD Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) Exam Preparation + 770,00 USD (โฮมสเตย์)
 • ดับลิน: Language in Dublin: General English + CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (60 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.660,00 USD = 1.040,00 USD General English + CAE + 50,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 570,00 USD (โฮมสเตย์)
 • กซีรา: Chamber College: Cambridge Advanced Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (43 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.309,00 USD = 760,00 USD Cambridge Advanced Exam Preparation + 45,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 504,00 USD ()
 • สลีมา: English Communication School: Cambridge Exam Preparation - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (39 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.436,00 USD = 1.941,00 USD Cambridge Exam Preparation - CAE + 15,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 480,00 USD (บัลโก ฮาร์โมนี (Balco Harmony) - โฮสเทล )
 • สลีมา: inlingua: Cambridge Exam Preparation - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (199 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.299,00 USD = 760,00 USD Cambridge Exam Preparation - CAE + 35,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 504,00 USD (เดอะเรสซิเดนซ์เซนต์จูเลียนส (The Residence St. Julian\'s))
 • สลีมา: Linguatime School of English: Cambridge Advanced (CAE) Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (212 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.630,00 USD = 1.160,00 USD Cambridge Advanced (CAE) Preparation + 20,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 450,00 USD (อพาร์ทเมนท์แบบพักรวมกัน - ฤดูที่มีนักท่องเที่ยวน้อย)
 • เซนต์ จูเลียนส์: Clubclass: Exam Preparation Cambridge 30 - CAE (EXC30)
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (364 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.380,00 USD = 960,00 USD Exam Preparation Cambridge 30 - CAE (EXC30) + 80,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 340,00 USD (หอพักนักเรียน (HSESHR))
 • เซนต์ จูเลียนส์: English Language School: CAE Exam Preparation 20
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (40 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.077,00 USD = 612,00 USD CAE Exam Preparation 20 + 45,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 420,00 USD (หอพักนักเรียน)
 • วัลเลตตา: Easy School of Languages: CAE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (41 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.310,00 USD = 800,00 USD CAE Preparation + 30,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 480,00 USD (อพาร์ทเมนท์แบบมีพื้นที่ปรุงอาหาร)
 • โอ๊คแลนด์: CCEL: Cambridge exam preparation - CAE
  2.890,00 USD = 1.620,00 USD Cambridge exam preparation - CAE + 150,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.120,00 USD (อพาร์ทเมนท์เอ็มไพร์ (Empire))
 • โอ๊คแลนด์: LSI - Language Studies International: Cambridge English Language Assessment - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (27 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.720,00 USD = 1.600,00 USD Cambridge English Language Assessment - CAE + 160,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 960,00 USD (โฮมสเตย์)
 • โอ๊คแลนด์: Worldwide School of English: CAE Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (38 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.868,00 USD = 1.708,00 USD CAE Preparation Course + 225,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 935,00 USD (อพาร์ทเมนท์แบบพักรวมกันในย่านใจกลางเมือง)
 • ควีนส์ทาวน์: Language Schools New Zealand: Cambridge Advanced Certificate
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (7 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.708,00 USD = 1.708,00 USD Cambridge Advanced Certificate + 225,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 775,00 USD (หอพักนักเรียน - เฟิร์นฮิลล์ (Fernhill))
 • บอสตัน: English Language School: CAE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (18 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.863,00 USD = 1.458,00 USD CAE Exam Preparation + 160,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.245,00 USD ()
 • บอสตัน: Kings: Cambridge CAE
  3.070,00 USD = 1.680,00 USD Cambridge CAE + 150,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.240,00 USD (โฮมสเตย์)
 • โฮโนลูลู: Global Village Hawaii: Cambridge exam preparation - CAE 12 weeks
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (4 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.660,00 USD = 1.300,00 USD Cambridge exam preparation - CAE 12 weeks + 150,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.210,00 USD (บ้านพัก GV ในฮาวาย)
 • โฮโนลูลู: Honolulu English School: Cambridge Test Preparation - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (40 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.920,00 USD = 1.600,00 USD Cambridge Test Preparation - CAE + 150,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.170,00 USD (โฮสเทลไวกีกิบีชไซด์ (Waikiki Beachside))
 • ลอสแอนเจลิส: Kings: Cambridge CAE - Intensive
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (7 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.814,00 USD = 1.680,00 USD Cambridge CAE - Intensive + 150,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 984,00 USD (หอพักฤดูร้อน - ห้องสำหรับ 4 คน)
 • ไมอามี่: English Language School: Cambridge Exam Preparation - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.803,00 USD = 1.458,00 USD Cambridge Exam Preparation - CAE + 160,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.185,00 USD ()
 • ไมอามี่: Rennert International: Cambridge CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (7 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  3.085,67 USD = 1.466,67 USD Cambridge CAE + 224,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.395,00 USD (อพาร์ทโฮเต็ลเซาท์บีช (South Beach Aparthotel))
 • นิวยอร์ก: English Language School: Cambridge Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  3.125,00 USD = 1.620,00 USD Cambridge Exam Preparation + 160,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.345,00 USD (โฮมสเตย์)
 • นิวยอร์ก: International House New York: CAE Preparation Intensive
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (13 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.560,00 USD = 1.280,00 USD CAE Preparation Intensive + 100,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.180,00 USD (โฮมสเตย์นอกเขตแมนฮัตตัน & ในแมนฮัตตันเหนือกว่าถนนสาย 96)
 • นิวยอร์ก: LSI - Language Studies International: Cambridge English Language Assessment - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (4 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.940,00 USD = 1.640,00 USD Cambridge English Language Assessment - CAE + 150,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.150,00 USD (โฮมสเตย์ - โซนที่ 3: เกาะสแตเทน (Staten Island))
 • นิวยอร์ก: Rennert International: Cambridge CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (167 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  3.250,00 USD = 1.600,00 USD Cambridge CAE + 155,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.495,00 USD (โฮมสเตย์ในบรุกลินและควีนส์ (Brooklyn and Queens) )
 • ซานดิเอโก: English Language School: Cambridge Exam Preparation - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (2 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.659,00 USD = 1.494,00 USD Cambridge Exam Preparation - CAE + 160,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.005,00 USD (โฮมสเตย์)
 • ซานดิเอโก: LSI - Language Studies International: Cambridge English Language Assessment - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (19 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.800,00 USD = 1.640,00 USD Cambridge English Language Assessment - CAE + 150,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.010,00 USD (โฮมสเตย์)
 • ซานฟรานซิสโก: English Language School: Exam 30.CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (6 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.843,00 USD = 1.458,00 USD Exam 30.CAE + 160,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.225,00 USD (โฮมสเตย์)
 • ซานฟรานซิสโก: LSI - Language Studies International: Cambridge English Language Assessment - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (11 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.760,00 USD = 1.600,00 USD Cambridge English Language Assessment - CAE + 150,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.010,00 USD (โฮมสเตย์)
 • ซานตา โมนิกา: English Language School: Cambridge Exam preparation
  2.699,00 USD = 1.494,00 USD Cambridge Exam preparation + 160,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.045,00 USD (โฮมสเตย์)
 • วอชิงตัน ดี.ซี.: Washington Language Institute: Test Preparation Program Cambridge - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (3 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.780,00 USD = 1.580,00 USD Test Preparation Program Cambridge - CAE + 150,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.050,00 USD ()
 • คาร์ดิฟฟ์: Celtic English Academy: CAE Exam Preparation 28
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (11 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.140,00 USD = 540,00 USD CAE Exam Preparation 28 + 100,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 500,00 USD (บ้านพักแบบมาตรฐาน)
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
*จำเป็น