X

Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge)

Thông tin chung về Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge):
Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Cao Cấp / CAE là một trong năm Bài Thi của Cambridge kiểm tra trình độ "Tiếng Anh Bản Xứ Tổng Quát" của bạn. Bài Kiểm Tra Cao Cấp của Cambridge tương ứng với cấp độ bốn sau Kiểm Tra Tiếng Anh Cốt Yếu (KET), Kiểm Tra Tiếng Anh Tiền Sơ Cấp (PET) và Chứng Chỉ Tiếng Anh Đầu Tiên / FCE.
Các bài thi tương tự:
Kiểm Tra Tiếng Anh Cốt Yếu (KET, cấp độ 1)
Kiểm Tra Tiếng Anh Tiền Sơ Cấp (PET, cấp độ 2)
Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Cao Cấp (CAE; cấp độ 4)
Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Thành Thạo (CPE; cấp độ 5)
FCE: Cần thiết để theo học ở Trường Đại Học Của Anh Quốc
Trình độ:
cao(4) đối với Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Cao Cấp / CAE)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: C1
Ngày thi:
Tháng Một 2016: 09
Tháng Hai 2016: 06
Tháng Ba 2016: 02, 12
Tháng Tư 2016: 16, 23
Tháng Năm 2016: 07, 14, 21
Tháng Sáu 2016: 04, 08, 25
Tháng Bảy 2016: 09, 21
Tháng Tám 2016: 19
Tháng Chín 2016: 10
Tháng Mười 2016: 15
Tháng Mười Một 2016: 05, 26, 30
Tháng Mười Hai 2016: 03
Tháng Mười Hai 2016 *NotethatnotallcentersofferCambridgeEnglish:Advancedonallofthesedates: 10
 
*Note that not all centers offer Cambridge English: Advanced on all of these dates. You should contact your center to find out which dates they offer.
Lệ phí thi:
Lệ phí khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Đăng ký nâng cao:
khoảng 12 tuần trước khi thi
Cấu trúc bài thi:
Đọc hiểu (20 %),
Viết (20%),
Sử dụng Tiếng Anh (20 %),
Nghe hiểu (20 %), kiểm chứng bởi trung tâm tổ chức thi vào một buổi khác,
Nói (20 %), kiểm chứng bằng việc thi vào một buổi khác
Kết quả:
A-F - pass with A-C and fail with D-F
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge) (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
Úc
Anh
 • Dublin: Atlas Language School: General English Fluency Plus CAE
  Các đánh giá của cựu học sinh: (6 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.020,00 € = 1.140,00 € General English Fluency Plus CAE + 60,00 € Phí hành chính của trường + 820,00 € (Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ)
 • Cardiff: Celtic English Academy: CAE Exam Preparation 28
  Các đánh giá của cựu học sinh: (13 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.530,00 € = 980,00 € CAE Exam Preparation 28 + 50,00 € Phí hành chính của trường + 500,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ Dạng Tiêu Chuẩn )
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
 • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc