Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge)

Thông tin chung về Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge):
Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Cao Cấp / CAE là một trong năm Bài Thi của Cambridge kiểm tra trình độ "Tiếng Anh Bản Xứ Tổng Quát" của bạn. Bài Kiểm Tra Cao Cấp của Cambridge tương ứng với cấp độ bốn sau Kiểm Tra Tiếng Anh Cốt Yếu (KET), Kiểm Tra Tiếng Anh Tiền Sơ Cấp (PET) và Chứng Chỉ Tiếng Anh Đầu Tiên / FCE.
Các bài thi tương tự:
Kiểm Tra Tiếng Anh Cốt Yếu (KET, cấp độ 1)
Kiểm Tra Tiếng Anh Tiền Sơ Cấp (PET, cấp độ 2)
Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Cao Cấp (CAE; cấp độ 4)
Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Thành Thạo (CPE; cấp độ 5)
FCE: Cần thiết để theo học ở Trường Đại Học Của Anh Quốc
Trình độ:
cao(4) đối với Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Cao Cấp / CAE)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: C1
Ngày thi:
Tháng Một 2014: 11
Tháng Hai 2014: 08
Tháng Ba 2014: 05, 15
Tháng Tư 2014: 05, 26
Tháng Năm 2014: 10, 17, 24
Tháng Sáu 2014: 07, 11, 28
Tháng Bảy 2014: 12, 24
Tháng Tám 2014: 22, 30
Tháng Chín 2014: 13
Tháng Mười 2014: 18
Tháng Mười Một 2014: 08, 29
Tháng Mười Hai 2014: 03, 06
Tháng Mười Hai 2014 : 13
 

Lệ phí thi:
Lệ phí khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Đăng ký nâng cao:
khoảng 12 tuần trước khi thi
Cấu trúc bài thi:
Đọc hiểu (20 %),
Viết (20%),
Sử dụng Tiếng Anh (20 %),
Nghe hiểu (20 %), kiểm chứng bởi trung tâm tổ chức thi vào một buổi khác,
Nói (20 %), kiểm chứng bằng việc thi vào một buổi khác
Kết quả:
A-F - pass with A-C and fail with D-F
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge) (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
Úc
Anh
 • Gozo: BELS: Exam preparation course CAE
  Các đánh giá của cựu học sinh: (55 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.330,00 USD = 600,00 USD Exam preparation course CAE + 50,00 USD Phí hành chính của trường + 680,00 USD (Khu Nhà BELS (Nông Thôn/Thị Trấn))
 • Gzira: Chamber College: Cambridge Advanced Exam Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (36 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.184,00 USD = 640,00 USD Cambridge Advanced Exam Preparation + 40,00 USD Phí hành chính của trường + 504,00 USD ()
 • Sliema: inlingua: Cambridge Exam Preparation - CAE
  Các đánh giá của cựu học sinh: (190 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.271,00 USD = 750,00 USD Cambridge Exam Preparation - CAE + 35,00 USD Phí hành chính của trường + 486,00 USD (Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ)
 • Sliema: Linguatime School of English: Cambridge Advanced (CAE) Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (202 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.610,00 USD = 1.080,00 USD Cambridge Advanced (CAE) Preparation + 20,00 USD Phí hành chính của trường + 510,00 USD (Căn hộ ở chung - mùa thấp điểm)
 • St. Julians: Clubclass: Exam Preparation Cambridge 30 - CAE (EXC30)
  Các đánh giá của cựu học sinh: (353 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.240,00 USD = 840,00 USD Exam Preparation Cambridge 30 - CAE (EXC30) + 80,00 USD Phí hành chính của trường + 320,00 USD (Nhà Ở Sinh Viên (HSESHR))
 • Vinh St Paul: BELS: Cambridge preparation course - CAE
  Các đánh giá của cựu học sinh: (14 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.070,00 USD = 600,00 USD Cambridge preparation course - CAE + 50,00 USD Phí hành chính của trường + 420,00 USD (Khu Nhà Ở Của Trường)
 • Valletta: Easy School of Languages: CAE Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (30 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.290,00 USD = 780,00 USD CAE Preparation + 30,00 USD Phí hành chính của trường + 480,00 USD (Căn Hộ Tự Phục Vụ)
 • Cardiff: Celtic English Academy: CAE Exam Preparation 40
  Các đánh giá của cựu học sinh: (8 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.720,00 USD = 1.140,00 USD CAE Exam Preparation 40 + 100,00 USD Phí hành chính của trường + 480,00 USD (Khu Nhà Ở Dạng Tiêu Chuẩn)
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
 • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc