X

עובדות כלליות אודות Certificate in Proficiency in English / CPE (Cambridge):
התעודה למיומנות באנגלית / CPE הינה אחת מחמשת הבחינות של קמברידג' הבוחנות את "האנגלית הבריטית הכללית" שלך. בחינות המיומנות של קמברידג' תואמות את הרמה החמישית אחריי בחינת האנגלית מפתח (KET), מבחן האנגלית המקדים (PET), התעודה הראשונה באנגלית / FCE והתעודה לאנגלית מתקדמת (CAE). היא נחוצה בכדי ללמוד באוניברסיטה בריטית.
בחינות דומות:
מבחן אנגלית מפתח (KET)
מבחן אנגלית מקדים (PET)
תעודה ראשונה באנגלית (FCE)-самый популярный экзамен
תעודה לאנגלית מתקדמת (CAE)
רמה:
גבוה מאוד (5) לתעודה למיומנות באנגלית / CPE)
רמה המבוססת על מסגרת אירופית: C2
תאריכי בחינות:
מרץ 2016: 05
מאי 2016: 07, 15
יוני 2016: 09
נובמבר 2016: 26
דצמבר 2016: 01
דצמבר 2016 *NotethatnotallcentersofferCambridgeEnglish:Proficiencyonallofthesedates: 04
 
*Note that not all centers offer Cambridge English: Proficiency on all of these dates. You should contact your center to find out which dates they offer.
תשלומי הבחינות:
התשלום משתנה בהתאם למיקום הבחינה.
הרשמה מתקדמת:
כ-12 שבועות לפני הבחינה
מבנה הבחינה:
קריאה (20%),
כתיבה (20%),
שימוש באנגלית (20%),
שמיעה (20%), אושר על ידי מרכז בחינות במועד נוסף
דיבור (20%), אושר על ידי מרכז בחינות במועד נוסף.