Certificazione di Italiano como Lingua Straniera / CILS

مطالب کلی پیرامون Certificazione di Italiano como Lingua Straniera / CILS:
آزمون CILS(Certificazione dell'Italiano come Lingua Straniera)از طرف وزارت آموزش و پروش دولت ایتالیا تایید شده و توسط دانشگاه بین المللی سینا (Siena) برگزار می شود. این آزمون در 6 سطح ارائه می گردد. جهت اخذ پذیرش در دانشگاه های ایتالیا، قبولی در آزمون CILS ضروری است. معلمین زبان ایتالیایی می بایست در سطح 4 این آزمون قبول شوند.
سطح:
از سطح ابتدایی (2) تا بسیارپیشرفته (5) بستگی به سطح شما دارد
A2-C2:سطوح بر مبنای چارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
هزینه های آزمون

ثبت نام پیشرفته
15 روز قبل از آزمون در اروپا 1 ماه قبل از آزمون در خارج از اروپا
ساختار آزمون
خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش دادن
نتایج:
55-100 points (Passed)
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Certificazione di Italiano como Lingua Straniera / CILS را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
 • بولونیا: A.L.C.E. Accademia Lingue e Culture Europee: CILS preparation course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (17 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.310,00 USD = 750,00 USD CILS preparation course + 35,00 USD هزینه اداری مدرسه + 525,00 USD (خانواده میزبان - استاندارد - اتاق یک نفره...)
 • فلورانس: ABC-Palazzo Malvisi: Standard PLUS CILS, AIL or CELI
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (88 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.980,00 USD = 1.380,00 USD Standard PLUS CILS, AIL or CELI + 60,00 USD هزینه اداری مدرسه + 540,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • فلورانس: Centro Koinè: Cils Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (19 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  790,00 USD = 440,00 USD Cils Preparation Course + 350,00 USD (آپارتمان شریکی - اتاق دو نفره)
 • فلورانس: Europass, Centro Studi Europeo: Exam preparation for CILS, CELI, CIC (20 group + 10 individual)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (5 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.129,00 USD = 1.759,00 USD Exam preparation for CILS, CELI, CIC (20 group + 10 individual) + 370,00 USD (آپارتمان استاندارد - اتاق دو نفره)
 • جنوا: A Door to Italy: Preparatory course to Certifications: CELI, CIC, CILS, PLIDA
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (43 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.305,00 USD = 820,00 USD Preparatory course to Certifications: CELI, CIC, CILS, PLIDA + 20,00 USD هزینه اداری مدرسه + 465,00 USD (آپارتمان شریکی - اتاق یک نفره)
 • میلاتزو (سیسیل): LaboLing: CILS Preparation (20 group + 4 individual)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (20 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.770,00 USD = 1.240,00 USD CILS Preparation (20 group + 4 individual) + 50,00 USD هزینه اداری مدرسه + 480,00 USD (آپارتمان در مرکز - فصل تقاضای بالا - اتاق دو نفره...)
 • پیزا: ILM - Istituto Linguistico Mediterraneo: CILS (20 group + 10 individual)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (19 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.200,00 USD = 1.760,00 USD CILS (20 group + 10 individual) + 70,00 USD هزینه اداری مدرسه + 370,00 USD (آپارتمان شریکی - اتاق دو نفره)
 • راونا: Scuola Palazzo Malvisi: CILS Preparation course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (26 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.072,00 USD = 1.444,00 USD CILS Preparation course + 100,00 USD هزینه اداری مدرسه + 528,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • رم: Dilit International House: Exam Preparation CILS, CELI, I.T.
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (93 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  783,33 USD = 353,33 USD Exam Preparation CILS, CELI, I.T. + 75,00 USD هزینه اداری مدرسه + 355,00 USD (اسکان با خانواده خارجی استاندارد - اتاق دو نفره...)
 • رم: Torre di Babele: CILS Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (59 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  626,00 USD = 176,00 USD CILS Preparation + 70,00 USD هزینه اداری مدرسه + 380,00 USD (آپارتمان شریکی با ایتالیایی ها - اتاق دو نفره...)
 • سان رمو: Omnilingua: CILS Exam (Preparation Course)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (63 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.280,00 USD = 1.870,00 USD CILS Exam (Preparation Course) + 50,00 USD هزینه اداری مدرسه + 360,00 USD (آپارتمان شریکی - اتاق دو نفره)
 • سورنتو: Sant'Anna: CELI Exam Preparation Course (20 group + 10 individual)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (7 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.906,00 USD = 1.935,00 USD CELI Exam Preparation Course (20 group + 10 individual) + 75,00 USD هزینه اداری مدرسه + 896,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • ویارجیو: ILM - Istituto Linguistico Mediterraneo: CILS course (20 group + 10 individual)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (9 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.330,00 USD = 1.760,00 USD CILS course (20 group + 10 individual) + 70,00 USD هزینه اداری مدرسه + 500,00 USD (آپارتمان شریکی - اتاق دو نفره)
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری