Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF

مطالب کلی پیرامون Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF:
مرتبط ترین آزمون ها در زبان فرانسوی، آزمونهای DEL (Diplome d´Etude de Langue Francaise)وDALF(Diplome Approfondi de Langue Francaise) می باشد. این آزمونها توسط وزارت آموزش فرانسه سازماندهی می شوند. آزمون DELF شامل شش بخش است. پس از قبولی در 4 بخش اول شما اولین مدرک را دریافت می کنید و بعد از قبولی در 2 بخش آخر، شما مدرک دوم را دریافت می کنید. آزمون DALF براساس آزمون DELF است وشرکت در آن برای تحصیل در دانشگاه های فرانسه لازم است.هنگام برگزاری مجدد این آزمون در سال 2005 میلادی قبولی در هر یک از بخش های آزمون به صورت سطحی مجزا امکان پذیر بوده و نیازی نیست که حتما بخش های مختلف آزمون یکی پس از دیگری گذرانده شود.
سطح:
DELF:سطح ابتدایی- متوسط (2-3)
DALF: سطح پیشرفته (4)
Delf A1 - B2, Dalf C1-C2: سطوح مبتنی بر چارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از http://www.alliancefr.org/en/individual-students/diplomas-and-tests دیدن کنید
هزینه های آزمون
€154-€249
ثبت نام پیشرفته
حدود 8 هفته قبل از آزمون DELF(Diplome d´Etude de Langue Francaise) مراجعه نمایید.
ساختار آزمون
DELF, 1. level:
1. Spoken and written expression
1. بیان مطالب از طریق نوشتن و محاوره
2. طرح ایده
3. درک مطلب ونگارش
4. کاربرد زبان فرانسه
DELF, 2. level:
5. تمدن فرانسه و کشورهای فرانسوی زبان
6. اصطلاحات خاص
DALF: 1. درک مطلب و نگارش
2. مهارت شنیداری
3. درک مطلب و نگارش تخصصی
4. مهارت شنیداری و گفتاری تخصصی
نتایج:
«très bien / bien / assez bien / sans mention»
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
 • بیاریتز: Biarritz French Courses Institute: DELF/DALF Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (26 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.424,00 = 1.400,00 DELF/DALF Exam Preparation + 80,00 هزینه اداری مدرسه + 944,00 (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
 • لیون: Lyon Bleu International: DELF / DALF Preparation (15 group + 5 individual)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (106 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.865,00 = 1.245,00 DELF / DALF Preparation (15 group + 5 individual) + 55,00 هزینه اداری مدرسه + 565,00 (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
 • مارسی: ADEL Provence - Baraerlin: Preparation DELF DALF
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (14 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.331,00 = 1.556,00 Preparation DELF DALF + 65,00 هزینه اداری مدرسه + 710,00 (خانواده میزبان)
 • مونپلیه: Accent Francais: Intensive (Standard + DELF Preparation)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (107 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.120,00 = 1.560,00 Intensive (Standard + DELF Preparation) + 80,00 هزینه اداری مدرسه + 480,00 (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
 • مونپلیه: Ecole Klesse: DELF/DALF Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (79 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.800,00 = 1.280,00 DELF/DALF Preparation + 70,00 هزینه اداری مدرسه + 450,00 (مسکن شریکی)
 • مونپلیه: LSF: DALF
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (75 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.841,67 = 1.266,67 DALF + 75,00 هزینه اداری مدرسه + 500,00 (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
 • نیس: Azurlingua, ecole de langues: DELF Preparation A1, A2, B1, B2
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (72 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.478,67 = 558,67 DELF Preparation A1, A2, B1, B2 + 60,00 هزینه اداری مدرسه + 860,00 (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
 • نیس: International House: DEL/DAL 22 - DELF B2, DALF C1, C2 Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (43 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.202,00 = 1.336,00 DEL/DAL 22 - DELF B2, DALF C1, C2 Preparation Course + 45,00 هزینه اداری مدرسه + 821,00 (آپارتمان های مشترک)
 • پاریس: LSI - Language Studies International: DELF Examination Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (33 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.136,00 = 1.100,00 DELF Examination Course + 85,00 هزینه اداری مدرسه + 951,00 (اسکان با خانواده خارجی پاریس)
 • رویان: CAREL: DELF/DALF Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (109 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.535,00 = 1.260,00 DELF/DALF Preparation + 275,00 (آپارتمان مشترک-در فصل کم تقاضا)
 • تولوز: Langue Onze Toulouse: DELF / DALF Combined Preparation course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (32 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.940,00 = 2.450,00 DELF / DALF Combined Preparation course + 60,00 هزینه اداری مدرسه + 430,00 (آپارتمان شریکی)
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری