Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF

עובדות כלליות אודות Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF:
הבחינות תעודה ללימודי השפה הצרפתית / DELF ודיפלומה מתקדמת בשפה הצרתית / DALF, הן בחינות השפה הרלוונטיות ביותר לצרפתית. הבחינות מאורגנות על ידי משרד החינוך הצרפתי. בחינת ה-DELF מורכבת מ-6 חלקים. לאחר המעבר של ארבעת הראשונים, תקבל את התואר הראשון ולאחר מעבר של שני האחרונים תקבל את התואר השני. בחינת ה-DALF מבוססת על בחינת ה-DELF ונדרשת אם ברצונך ללמוד באוניברסיטה צרפתית. כחלק מההשקה המחודשת של בחינה זו במהלך 2005, ניתן כעת לעבור כל אחד מחלקים אלו כתעודה נפרדת. אין יותר צורך לעבור אותם ברצף.
רמה:
DELF: נמוך מהממוצע (2-3)
DALF: גבוה (4)
רמה המבוססת על מסגרת אירופית: Delf A1 - B2, C1-C2 Dalf.
תאריכי בחינות:
לקבלת מידע נוסף, אנא בקרו בhttp://www.alliancefr.org/en/individual-students/diplomas-and-tests
תשלומי הבחינות:
€154-€249
הרשמה מתקדמת:
כ-8 שבועות לפני הבחינה לדיפלומת המחקר לשפה הצרפתית / DELF
מבנה הבחינה:
DELF, 1. רמה:
1. ביטוי בדיבור ובכתיבה
2. הבעת רעיונות
3. הבנת הנקרא וחיבור
4. שימוש בצרפתית
DELF, 2. רמה:
5. ציביליזציה של צרפת ומדינות דוברות צרפתיות
6. התמחות בביטוי
DALF: 1. הבנת הנקרא וחיבור
2. הבנת הנשמע
3. התמחות בהבנת הנקרא ובחיבור
4. התמחות בהבנת בנשמע ובביטוי מילולי
תוצאות:
«très bien / bien / assez bien / sans mention»
מידע נוסף:
השוואה בין בתי ספר מוכרים לשפות המציעים קורסי הכנה לDiplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF (מחירים מבוססים על קורסים של 4 שבועות).
 • יאריץ: Biarritz French Courses Institute: DELF/DALF Exam Preparation
  דירוג של תלמידים לשעבר: (25 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)
  2.424,00 € = 1.400,00 € DELF/DALF Exam Preparation + 80,00 € תשלום מנהלתי לבית הספר + 944,00 € (אירוח אצל משפחה - חדר ליחיד)
 • ליון: Lyon Bleu International: DELF / DALF Preparation (15 group + 5 individual)
  דירוג של תלמידים לשעבר: (85 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)
  1.865,00 € = 1.245,00 € DELF / DALF Preparation (15 group + 5 individual) + 55,00 € תשלום מנהלתי לבית הספר + 565,00 € (אירוח אצל משפחה - חדר ליחיד)
 • מרסיי: ADEL Provence - Baraerlin: Preparation DELF DALF
  דירוג של תלמידים לשעבר: (5 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)
  2.331,00 € = 1.556,00 € Preparation DELF DALF + 65,00 € תשלום מנהלתי לבית הספר + 710,00 € (משפחה מארחת - חדר ליחיד)
 • מונפלייה: Accent Francais: Intensive (Standard + DELF Preparation)
  דירוג של תלמידים לשעבר: (99 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)
  2.120,00 € = 1.560,00 € Intensive (Standard + DELF Preparation) + 80,00 € תשלום מנהלתי לבית הספר + 480,00 € (אירוח אצל משפחה - חדר ליחיד)
 • מונפלייה: Ecole Klesse: Standard Plus - General French and DELF/DALF
  דירוג של תלמידים לשעבר: (70 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)
  1.800,00 € = 1.280,00 € Standard Plus - General French and DELF/DALF + 70,00 € תשלום מנהלתי לבית הספר + 450,00 € (בית משותף - חדר ליחיד)
 • מונפלייה: LSF: DALF
  דירוג של תלמידים לשעבר: (66 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)
  1.841,67 € = 1.266,67 € DALF + 75,00 € תשלום מנהלתי לבית הספר + 500,00 € (אירוח אצל משפחה - חדר ליחיד)
 • ניס: Azurlingua, ecole de langues: DELF Preparation A1, A2, B1, B2
  דירוג של תלמידים לשעבר: (68 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)
  1.478,67 € = 558,67 € DELF Preparation A1, A2, B1, B2 + 60,00 € תשלום מנהלתי לבית הספר + 860,00 € (אירוח אצל משפחה - חדר ליחיד)
 • ניס: International House: DEL/DAL 22 - DELF B2, DALF C1, C2 Preparation Course
  דירוג של תלמידים לשעבר: (42 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)
  2.202,00 € = 1.336,00 € DEL/DAL 22 - DELF B2, DALF C1, C2 Preparation Course + 45,00 € תשלום מנהלתי לבית הספר + 821,00 € (דירות משותפות - חדר ליחיד)
 • פריז: LSI - Language Studies International: DELF Examination Course
  דירוג של תלמידים לשעבר: (31 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)
  2.136,00 € = 1.100,00 € DELF Examination Course + 85,00 € תשלום מנהלתי לבית הספר + 951,00 € (אירוח אצל משפחה בפריז - חדר ליחיד)
 • רויאן: CAREL: DELF/DALF Preparation
  דירוג של תלמידים לשעבר: (105 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)
  1.535,00 € = 1.260,00 € DELF/DALF Preparation + 275,00 € (דירה משותפת - מחוץ לעונה - חדר ליחיד...)
 • טולוז: Langue Onze Toulouse: DELF / DALF Preparation course
  דירוג של תלמידים לשעבר: (25 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)
  2.940,00 € = 2.450,00 € DELF / DALF Preparation course + 60,00 € תשלום מנהלתי לבית הספר + 430,00 € (מגורים משותפים - חדר ליחיד)
*דרוש