DHEF - Diplome de Hautes Etudes Française

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ DHEF - Diplome de Hautes Etudes Française:
การสอบของสมาคมฝรั่งเศส (The Alliance Française Exams) แบ่งออกเป็นหลายแบบและหลายระดับแตกต่างกัน:
CEFP 1 - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษา (Certificat d'Etudes de Française)
CEFP 2 - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษา (Certificat d'Etudes de Française)
DL - ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (Diplome de Langue Française)
DSLCF - ประกาศนียบัตรภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสขั้นสูง (Diplome de Superior Langue et Culture Française)
DHEF - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษาขั้นสูง (Diplome de Hautes Etudes Française)
การสอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (DL) และประกาศนียบัตรภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสขั้นสูง (DSLCF) เป็นการสอบที่สามัญที่สุดในบรรดาการสอบทั้ง 5 แบบ ส่วน DHEF เป็นการสอบที่แนะนำสำหรับครูสอนภาษาฝรั่งเศสซึ่งวัดความรู้ขั้นสูงเกือบเทียบเท่าผู้ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่แต่กลับไม่เป็นที่ยอมรับ
ระดับ:
DHEF: สูงมาก (5))
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: C2
ข้อมูลอื่นๆ:
เปรียบเทียบข้อเสนอจากโรงเรียนภาษาที่ได้รับการยอมรับ DHEF - Diplome de Hautes Etudes Française หลักสูตรเตรียมความพร้อม (ราคาขึ้นอยู่กับ 4 สัปดาห์ หลักสูตร)
  • มอนทรีออล: Académie Linguistique Charlemagne: TFI Exam Preparation Course (TFEX60)
    คะแนนจากอดีตนักเรียน: (37 ความคิดเห็น ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
    1.610,00 USD = 590,00 USD TFI Exam Preparation Course (TFEX60) + 100,00 USD ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 920,00 USD (โฮมสเตย์ - ห้องเดี่ยว)
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
*จำเป็น