Exam of the Instituto Cervantes/University Salamanca / DELE

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ Exam of the Instituto Cervantes/University Salamanca / DELE:
สถาบันส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมของรัฐบาลสเปน (The Instituto Cervantes) ร่วมกับมหาวิทยาลัยซาลามังกา (university of Salamanca) และกระทรวงศึกษาธิการประเทศสเปน จัดการสอบทางภาษา DELE ในระดับต่างๆ ดังนี้:
DIE - ประกาศนียบัตรภาษาสเปน (ระดับต้น) (El Diploma de Español (Nivel Inicial))
DBE - ประกาศนียบัตรภาษาสเปน (ระดับกลาง) (El Diploma de Español (Nivel Intermedio))
DSE - ประกาศนียบัตรภาษาสเปน (ระดับสูง) (El Diploma de Español (Nivel Superior))
DBE เป็นการสอบที่จำเป็นสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยสเปน ส่วนการสอบ DELE เป็นที่ยอมรับในฐานะเครื่องพิสูจน์ทักษะความสามารถด้านภาษาสเปน
ระดับ:
DIE: ต่ำ (2)
DBE: ปานกลาง (3)
DSE: สูงมาก(5)
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: B1-C1
วันสอบ:
พฤษภาคม 2015/23: 22
กรกฎาคม 2015: 17
ตุลาคม 2015: 16
พฤศจิกายน 2015/21: 20
ค่าธรรมเนียมการสอบ:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูรายละเอียดที่ http://www.dele.org/?page=dele/prices
การสมัครสมาชิกขั้นสูง:
ประมาณ 16 สัปดาห์สำหรับการสอบ DELE
โครงสร้างของการสอบ:
การอ่าน, การเขียน, การพูด, การฟัง
ผลสอบ:
pass or fail
ข้อมูลอื่นๆ:
เปรียบเทียบข้อเสนอจากโรงเรียนภาษาที่ได้รับการยอมรับ Exam of the Instituto Cervantes/University Salamanca / DELE หลักสูตรเตรียมความพร้อม (ราคาขึ้นอยู่กับ 4 สัปดาห์ หลักสูตร)
 • บาริโลช: Academia Bariloche: DELE exam preparation
  3.230,00 = 2.080,00 DELE exam preparation + 50,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 1.100,00 (โฮมสเตย์)
 • บัวโนสไอเรส: Academia Buenos Aires: DELE exam preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (3 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  3.690,00 = 2.800,00 DELE exam preparation + 50,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 840,00 (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • บัวโนสไอเรส: COINED: Spanish for DELE Certificate (20 group + 8 individual)
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (55 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.315,00 = 1.580,00 Spanish for DELE Certificate (20 group + 8 individual) + 75,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 660,00 (หอพักนักเรียน)
 • บัวโนสไอเรส: Expanish: DELE Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (2 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.035,00 = 1.180,00 DELE Preparation Course + 75,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 780,00 (อพาร์ทเม้นท์ที่ใช้ร่วมกันกับโฮสต์)
 • คอร์โดบา: COINED: Spanish for DELE Certificate (20 group + 8 individual)
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (17 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.875,00 = 1.280,00 Spanish for DELE Certificate (20 group + 8 individual) + 75,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 520,00 (บ้านพัก)
 • ซานติอาโก: COINED: Spanish for DELE Certificate (20 group + 8 individual)
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (2 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.375,00 = 1.580,00 Spanish for DELE Certificate (20 group + 8 individual) + 75,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 720,00 (โฮมสเตย์)
 • ซานติอาโก: Escuela Bellavista: DELE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (40 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.450,00 = 830,00 DELE Preparation + 40,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 580,00 (หอพักนักเรียน)
 • ซานติอาโก: Violeta Parra Escuela de Idiomas - TANDEM Santiago: DELE Preparation - individual classes
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (66 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.435,00 = 900,00 DELE Preparation - individual classes + 55,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 480,00 (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • ซานโฮเซ: Academia Tica: DELE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.220,00 = 1.500,00 DELE Preparation + 720,00 (บ้านพักในแคมปัส)
 • ซานโฮเซ: Don Quijote / Academia Columbus: DELE Preparation Course - Individual Lessons
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (2 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.445,00 = 1.790,00 DELE Preparation Course - Individual Lessons + 55,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 600,00 (โฮมสเตย์)
 • กีโต: Don Quijote / Academia Columbus: DELE Preparation Course - Individual Lessons
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.725,00 = 1.090,00 DELE Preparation Course - Individual Lessons + 55,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 580,00 (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • แอนติกา: COINED: Spanish for DELE Certificate
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (2 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.855,00 = 1.220,00 Spanish for DELE Certificate + 75,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 560,00 (หอพักนักเรียน)
 • บาร์เซโลนา: Barcelona Language School: DELE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (50 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.500,00 = 840,00 DELE Preparation + 660,00 (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • บาร์เซโลนา: Enforex: DELE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (93 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.295,00 = 700,00 DELE Exam Preparation + 55,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 540,00 (แฟลตรวม)
 • บาร์เซโลนา: inlingua: DELE extensive preparation course (C2)
  981,00 = 145,00 DELE extensive preparation course (C2) + 40,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 796,00 (หอพักนักเรียน)
 • บาร์เซโลนา: Kingsbrook Spanish School: DELE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (78 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  770,00 = 160,00 DELE Preparation + 30,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 580,00 (แฟลตรวม)
 • กาเซเรส: Liceo Hispánico: Preparación del DELE
  1.044,00 = 544,00 Preparación del DELE + 500,00 (โฮมสเตย์)
 • กาดิซ: clic International House Cádiz: DELE Crash Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (3 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.625,00 = 1.090,00 DELE Crash Course + 45,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 490,00 (แฟลตพักร่วมกับชาวสเปน)
 • กาดิซ: K2 INTERNACIONAL, Escuela de Español: DELE preparation course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (54 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.490,00 = 1.040,00 DELE preparation course + 30,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 420,00 (แฟลตแบบพักรวมกัน - ฤดูที่มีนักท่องเที่ยวน้อย)
 • กรานาดา: Enforex: DELE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (14 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.095,00 = 700,00 DELE Exam Preparation + 55,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 340,00 (แฟลตรวม)
 • กรานาดา: Escuela Montalbán: DELE Intensive preparation course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (42 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.905,00 = 1.425,00 DELE Intensive preparation course + 50,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 430,00 (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • กรานาดา: Instituto Mediterráneo SOL: D.E.L.E. Preparation 10
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  860,00 = 450,00 D.E.L.E. Preparation 10 + 410,00 (แฟลตรวม)
 • กรานาดา: Sociedad Hispano Mundial: DELE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (2 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.285,00 = 890,00 DELE Preparation + 395,00 (แฟลตรวม)
 • อิบิซา: Instituto de Idiomas Ibiza: D.E.L.E. preparation course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (8 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.307,00 = 800,00 D.E.L.E. preparation course + 35,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 472,00 (เรสซิเดนซ์ เอ็กซ์เทรมาดูรา ไม่มีระเบียง โลว์ซีซั่น)
 • มาดริด: AIL: DELE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (2 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.290,00 = 680,00 DELE Exam Preparation + 50,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 560,00 (แฟลตรวม)
 • มาดริด: Enforex: DELE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (78 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.295,00 = 700,00 DELE Exam Preparation + 55,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 540,00 (แฟลตรวม)
 • มาดริด: Luis Vives Escuela de Español: DELE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.110,00 = 400,00 DELE + 710,00 (หอพักนักเรียน)
 • มาลากา: Cervantes Escuela Internacional: DELE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (28 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.425,00 = 900,00 DELE Exam Preparation + 65,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 460,00 (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • มาลากา: Enforex: DELE Official Exam Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (6 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.095,00 = 700,00 DELE Official Exam Preparation Course + 55,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 340,00 (แฟลตรวม)
 • พาลมา เดอ มายอร์ก้า: Palma Language School: Intensive Group Course + DELE Preparation (2:1)
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (23 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.540,00 = 1.760,00 Intensive Group Course + DELE Preparation (2:1) + 780,00 (โฮมสเตย์)
 • ปัมโปลนา: Pamplona Learning Spanish Institute: DELE Preparation course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (4 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.415,00 = 900,00 DELE Preparation course + 60,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 455,00 (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • ซาลามังกา : Colegio de España: D.E.L.E. Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (171 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  892,00 = 565,00 D.E.L.E. Preparation Course + 327,00 ()
 • ซาลามังกา : Enforex: DELE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (45 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.095,00 = 700,00 DELE Exam Preparation + 55,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 340,00 (แฟลตรวม)
 • ซาน เซบาสเตียน: San Sebastián Escuela Internacional: DELE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (80 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.530,00 = 940,00 DELE Exam Preparation + 60,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 530,00 (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • เซบียา: Enforex: DELE Exam Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (17 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.095,00 = 700,00 DELE Exam Preparation Course + 55,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 340,00 (แฟลตรวม)
 • เซบียา: Giralda Center - Spanish House: Combined DELE Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (34 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.570,00 = 1.125,00 Combined DELE Course + 445,00 (แฟลตรวม)
 • เตเนรีเฟ: Canarias Cultural, Santa Cruz: DELE Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (57 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.300,00 = 920,00 DELE Preparation Course + 380,00 (หอพักนักเรียน - แฟลตรวม)
 • บาเลนเซีย: Enforex: DELE Exam Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (55 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.095,00 = 700,00 DELE Exam Preparation Course + 55,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 340,00 (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • บาเลนเซีย: Hispania, escuela de español: Dele preparation course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (3 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.030,00 = 650,00 Dele preparation course + 380,00 (แฟลตรวมสำหรับนักเรียน)
 • บาเลนเซีย: Route 66 Idiomas: DELE Preparation Course - Intensive
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (2 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.080,00 = 595,00 DELE Preparation Course - Intensive + 45,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 440,00 ()
 • บาเลนเซีย: Taronja: DELE Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (77 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.399,00 = 880,00 DELE Course + 39,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 480,00 (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • มอนเตวิเดโอ: Academia Uruguay: DELE exam preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (4 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  3.450,00 = 2.560,00 DELE exam preparation + 50,00 ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน + 840,00 (อพาร์ทเมนท์รวม)
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
*จำเป็น