Exam of the Instituto Cervantes/University Salamanca / DELE

Thông tin chung về Exam of the Instituto Cervantes/University Salamanca / DELE:
Viện Cervantes hợp tác với đại học Salamanca và bộ giáo dục Tây ban Nha đưa ra các bài thi ngoại ngữ DELE theo các trình độ sau:
DIE - Văn Bằng Tiếng Tây Ban Nha (Sơ Cấp)
DBE - Văn Bằng Tiếng Tây Ban Nha (Trung Cấp)
DSE - Văn Bằng Tiếng Tây Ban Nha (Nâng Cao)
Yêu cầu phải có chứng chỉ thi DBE để được theo học tại trường Đại Học ở Tây Ban Nha. Các bài thi DELE được coi là chứng nhận các kỹ năng sử dụng Tiếng Tây Ban Nha.
Trình độ:
DIE: thấp (2)
DBE: trung bình (3)
DSE: rất cao(5)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: B1-C1
Ngày thi:
Tháng Tư 2014: 11
Tháng Năm 2014: 23, 24
Tháng Bảy 2014: 18
Tháng Mười 2014: 17
Tháng Mười Một 2014: 22
Lệ phí thi:
Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé http://www.dele.org/?page=dele/prices
Đăng ký nâng cao:
xấp xỉ 16 tuần đối với các Bài Thi DELE
Cấu trúc bài thi:
đọc, viết, nói, nghe
Kết quả:
pass or fail
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Exam of the Instituto Cervantes/University Salamanca / DELE (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
 • San Jose: Academia Columbus: DELE Preparation Course - Individual Lessons
  Các đánh giá của cựu học sinh: (2 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.445,00 € = 1.790,00 € DELE Preparation Course - Individual Lessons + 55,00 € Phí hành chính của trường + 600,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • San Jose: Academia Tica: DELE Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (1 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.260,00 € = 1.500,00 € DELE Preparation + 40,00 € Phí hành chính của trường + 720,00 € (Khu Nhà Học Xá)
 • Antigua: COINED: Spanish for DELE Certificate
  Các đánh giá của cựu học sinh: (1 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.855,00 € = 1.220,00 € Spanish for DELE Certificate + 75,00 € Phí hành chính của trường + 560,00 € (Khu Nhà Sinh Viên)
 • Montevideo: Academia Uruguay: DELE exam preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (4 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  3.450,00 € = 2.560,00 € DELE exam preparation + 50,00 € Phí hành chính của trường + 840,00 € (Căn hộ ở chung)
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
 • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc