X

First Certificate in English / FCE (Cambridge)

Thông tin chung về First Certificate in English / FCE (Cambridge):
"Chứng Chỉ Tiếng Anh Đầu Tiên" (FCE) là chứng chỉ phổ biến nhất trong năm Bài Thi của Cambridge, sẽ kiểm tra trình độ "Tiếng Anh Bản Xứ Tổng Quát" của bạn. Bài Thi Đầu Tiên của Cambridge sẽ dựa theo bài thi "Kiểm Tra Tiếng Anh Cốt Yếu" (KET) và bài thi "Kiểm Tra Tiếng Anh Tiền Sơ Cấp" (PET) và tương ứng với cấp độ ba.
Các bài thi tương tự:
Kiểm Tra Tiếng Anh Cốt Yếu (KET, cấp độ 1)
Kiểm Tra Tiếng Anh Tiền Sơ Cấp (PET, cấp độ 2)
Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Cao Cấp (CAE; cấp độ 4)
Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Thành Thạo (CPE; cấp độ 5)
FCE: Cần thiết để theo học ở Trường Đại Học Của Anh Quốc
Trình độ:
trung bình (4) đối với Chứng Chỉ Tiếng Anh Đầu Tiên / FCE
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: B2
Ngày thi:
Tháng Ba 2016: 05, 11
Tháng Tư 2016: 09
Tháng Năm 2016: 14
Tháng Sáu 2016: 04, 07, 25
Tháng Bảy 2016: 28
Tháng Tám 2016: 18
Tháng Mười 2016: 08
Tháng Mười Một 2016: 05, 29
Tháng Mười Hai 2016 *NotethatnotallcentersofferCambridgeEnglish:Firstonallofthesedates: 10
 
*Note that not all centers offer Cambridge English: First on all of these dates. You should contact your center to find out which dates they offer.
Lệ phí thi:
Lệ phí khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Đăng ký nâng cao:
khoảng 12 tuần trước khi thi
Cấu trúc bài thi:
Đọc hiểu (20 %),
Viết (20%),
Sử dụng Tiếng Anh (20 %),
Nghe hiểu (20 %), kiểm chứng bởi trung tâm tổ chức thi vào một buổi khác,
Nói (20 %), kiểm chứng bằng việc thi vào một buổi khác
Kết quả:
A-F - pass with A-C and fail with D-F
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi First Certificate in English / FCE (Cambridge) (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
Úc
Anh
 • Auckland: CCEL: Cambridge exam preparation - FCE
  Các đánh giá của cựu học sinh: (1 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.940,00 € = 1.620,00 € Cambridge exam preparation - FCE + 200,00 € Phí hành chính của trường + 1.120,00 € (Căn Hộ Empire)
 • Auckland: LSI - Language Studies International: Cambridge English Language Assessment - FCE
  Các đánh giá của cựu học sinh: (27 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.720,00 € = 1.600,00 € Cambridge English Language Assessment - FCE + 160,00 € Phí hành chính của trường + 960,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Auckland: Unique New Zealand: Cambridge First ( FCE )
  Các đánh giá của cựu học sinh: (22 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  3.000,00 € = 1.560,00 € Cambridge First ( FCE ) + 200,00 € Phí hành chính của trường + 1.240,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Auckland: Worldwide School of English: FCE Preparation Course
  Các đánh giá của cựu học sinh: (39 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.985,00 € = 1.740,00 € FCE Preparation Course + 250,00 € Phí hành chính của trường + 995,00 € (Căn Hộ Ở Chung, Trung Tâm Thành Phố)
 • Cardiff: Celtic English Academy: FCE Exam Preparation 28
  Các đánh giá của cựu học sinh: (13 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.530,00 € = 980,00 € FCE Exam Preparation 28 + 50,00 € Phí hành chính của trường + 500,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ Dạng Tiêu Chuẩn )
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
 • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc