X

Thông tin chung về Graduate Management Admission Test (GMAT):
Bài Thi Dự Tuyển Chương Trình Cao Học Về Quản Lý (GMAT) là một bài thi linh hoạt được thực hiện trên máy tính giúp đánh giá các kỹ năng phân tích, viết, định lượng, nói và đọc bằng Tiếng Anh chuẩn dạng viết giúp người thi chuẩn bị qua việc nhận học vào các chương trình quản trị bậc trên đại học, chẳng hạn như MBA. GMAT là một nhãn hiệu đã đăng ký của Hội Đồng Dự Tuyển Chương Trình Cao Học Về Quản Lý. Các trường kinh doanh sử dụng bài thi này như một tiêu chuẩn để nhập học đối với một loạt các chương trình quản trị bậc sau đại học, bao gồm MBA, Thạc Sĩ Kế Toán và Thạc Sĩ Tài Chính.
Trình độ:
thấp (2) tới rất cao (5) - phụ thuộc vào điểm số của bạn)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: A2 - C2
Ngày thi:
Ngày thi khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Lệ phí thi:
Lệ phí khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Đăng ký nâng cao:
phụ thuộc vào lịch thi được đặt kín chỗ hay không, 1-8 tuần trước ngày thi thực
Cấu trúc bài thi:
Bài thi GMAT gồm có bốn phần
  • Đánh Giá Khả Năng Viết Phân Tích (AWA)– 1 bài tiểu luận Phân Tích Một Tranh Luận Cụ Thể, 30 phút
  • Tư Duy Tổng Hơp – 12 câu hỏi dưới các dạng khác nhau, tổng là 30 phút
  • Định Lượng – 37 câu hỏi trắc nghiệm, tổng là 75 phút
  • Nói – 41 câu hỏi trắc nghiệm, tổng là 75 phút
  • Tôi Thích
    về LanguageCourse.net
    • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm