International English Language Testing System / IELTS

مطالب کلی پیرامون International English Language Testing System / IELTS:
آزمون IELTS(International English Language Testing System) در بسیاری از دانشگاه ها در سراسر جهان به عنوان مدرکی شناخته شده که توانایی های زبان انگلیسی شمارا برای پذیرش احتمالی در این دانشگاه ها تایید میکند.
سطح:
سطوح پایین (2) تا بسیارپیشرفته (5)- به نمره شمابستگی دارد
A2-C2:سطوح مبتنی بر چارچوب اروپا.
هزینه های آزمون
€198
ثبت نام پیشرفته
تا یک هفته (بستگی به مرکز آزمون)
ساختار آزمون
خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش دادن
نتایج:
1 to max. 9, average needed score for British universities is 6.5
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های International English Language Testing System / IELTS را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
 • بریزبن: LSI - Language Studies International: Exam preparation IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (15 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.300,00 USD = 1.140,00 USD Exam preparation IELTS + 225,00 USD هزینه اداری مدرسه + 935,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • کنز: Cairns College of English: IELTS Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (2 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.520,00 USD = 1.360,00 USD IELTS Exam Preparation + 220,00 USD هزینه اداری مدرسه + 940,00 USD (آپارتمان شریکی - اتاق یک نفره)
 • کنز: Cairns Language Centre: IELTS preparation / English for Academic Purposes
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (27 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.352,00 USD = 1.320,00 USD IELTS preparation / English for Academic Purposes + 200,00 USD هزینه اداری مدرسه + 832,00 USD (مسکن مشترک/آپارتمان - اتاق یک نفره...)
 • گلد کوست: Gold Coast Learning Centre: IELTS Exam Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (2 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.630,00 USD = 1.160,00 USD IELTS Exam Preparation Course + 200,00 USD هزینه اداری مدرسه + 1.270,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • ملبورن: Lyceum English Language Australia: IELTS Afternoon Elective
  1.130,00 USD = 196,00 USD IELTS Afternoon Elective + 150,00 USD هزینه اداری مدرسه + 784,00 USD (شبانه روزی - خوابگاه - اتاق مشترک (چندین تخت خواب)...)
 • سیدنی: Cass Training International College: IELTS Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (3 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.590,00 USD = 1.400,00 USD IELTS Preparation Course + 200,00 USD هزینه اداری مدرسه + 990,00 USD (محل اقامت شریکی - اتاق یک نفره)
 • سیدنی: English Language Company: Intensive IELTS Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (8 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.400,00 USD = 1.560,00 USD Intensive IELTS Preparation + 220,00 USD هزینه اداری مدرسه + 620,00 USD (خوابگاه بلند مدت - Glebe YHA - اتاق مشترک (چندین تخت خواب)...)
 • سیدنی: Sydney English Academy: IELTS Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (21 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.240,00 USD = 1.400,00 USD IELTS Preparation Course + 180,00 USD هزینه اداری مدرسه + 660,00 USD (خوابگاه کوهنوردان - اتاق مشترک (چندین تخت خواب)...)
 • بورنموث: Anglo European School of English: IELTS Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (52 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.540,00 USD = 960,00 USD IELTS Preparation + 80,00 USD هزینه اداری مدرسه + 500,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • بورنموث: Anglo-Continental: IELTS Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (46 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.705,00 USD = 1.205,00 USD IELTS Preparation Course + 500,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • بورنموث: Kings Colleges: IELTS Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (66 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.647,00 USD = 1.116,00 USD IELTS Preparation + 75,00 USD هزینه اداری مدرسه + 456,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق دو نفره...)
 • برایتون: Interactive English Language School, Ltd.: IELTS Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (22 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  930,00 USD = 460,00 USD IELTS Exam Preparation + 50,00 USD هزینه اداری مدرسه + 420,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • برایتون: LSI - Language Studies International: Exam Preparation - IELTS, TOEFL iBT or TOEIC
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (36 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.310,00 USD = 780,00 USD Exam Preparation - IELTS, TOEFL iBT or TOEIC + 70,00 USD هزینه اداری مدرسه + 460,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • بریستول: English Language School: IELTS Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (3 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.830,00 USD = 1.140,00 USD IELTS Preparation Course + 40,00 USD هزینه اداری مدرسه + 650,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • کمبریج: English Language School: IELTS Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (27 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.970,00 USD = 1.260,00 USD IELTS Exam Preparation + 40,00 USD هزینه اداری مدرسه + 670,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • کولچستر: Colchester English Study Centre: IELTS Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (89 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.775,00 USD = 1.160,00 USD IELTS Preparation Course + 75,00 USD هزینه اداری مدرسه + 540,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • اکستر: Globe English Centre: IELTS preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (63 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.592,00 USD = 1.120,00 USD IELTS preparation + 40,00 USD هزینه اداری مدرسه + 432,00 USD (آپارتمان شریکی - اتاق یک نفره)
 • اکستر: Skola - English in Exeter: IELTS Preparation Course - Afternoon 15
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (1 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.158,00 USD = 720,00 USD IELTS Preparation Course - Afternoon 15 + 438,00 USD (خانه های دانشجویی - فقط تابستان - اتاق یک نفره...)
 • لیدز: Centre of English Studies (CES): IELTS Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (3 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.459,00 USD = 900,00 USD IELTS Preparation Course + 559,00 USD (اقامت در خانه - اتاق دو نفره)
 • لندن: A2Z School of English: IELTS Preparation - Full Time
  1.440,00 USD = 720,00 USD IELTS Preparation - Full Time + 50,00 USD هزینه اداری مدرسه + 670,00 USD ()
 • لندن: Centre of English Studies (CES): IELTS Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (33 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.674,00 USD = 988,00 USD IELTS Preparation Course + 55,00 USD هزینه اداری مدرسه + 631,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق دو نفره...)
 • لندن: Clubclass: Exam Preparation - 20 - Afternoon
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (7 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.260,00 USD = 560,00 USD Exam Preparation - 20 - Afternoon + 80,00 USD هزینه اداری مدرسه + 620,00 USD (خانواده میزبان - استاندارد - منطقه 3 - اتاق یک نفره...)
 • لندن: Kings Colleges: Super Intensive IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (6 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.067,00 USD = 1.460,00 USD Super Intensive IELTS + 75,00 USD هزینه اداری مدرسه + 532,00 USD (اقامت خانگی دوخوابه - اتاق دو نفره...)
 • لندن: Language In London: General English and IELTS exam preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (38 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.768,00 USD = 1.140,00 USD General English and IELTS exam preparation + 40,00 USD هزینه اداری مدرسه + 588,00 USD ()
 • لندن: Skola - English in London, Soho: IELTS Preparation Course - Afternoon 15
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (3 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.530,00 USD = 720,00 USD IELTS Preparation Course - Afternoon 15 + 810,00 USD ()
 • لندن: St George International: IELTS plus course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (89 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.380,00 USD = 1.635,00 USD IELTS plus course + 65,00 USD هزینه اداری مدرسه + 680,00 USD (منطقه اسکان با خانواده خارجی 4 و 5 - اتاق یک نفره...)
 • منچستر: A2Z School of English: IELTS afternoon
  1.120,00 USD = 540,00 USD IELTS afternoon + 50,00 USD هزینه اداری مدرسه + 530,00 USD (روستای دانشجویی سالفورد - اتاق یک نفره...)
 • اکسفورد: Centre of English Studies (CES): IELTS Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (1 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.619,00 USD = 988,00 USD IELTS Preparation Course + 631,00 USD (اقامت در خانه - اتاق دو نفره)
 • اکسفورد: CIE - College of International Education: IELTS Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (1 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.702,00 USD = 932,00 USD IELTS Exam Preparation + 50,00 USD هزینه اداری مدرسه + 720,00 USD (خانواده میزبان - اتاق یک نفره)
 • اکسفورد: Kings Colleges: Super Intensive IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (3 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.303,00 USD = 1.540,00 USD Super Intensive IELTS + 75,00 USD هزینه اداری مدرسه + 688,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق دو نفره...)
 • پورتسموث: Language School in Portsmouth: IELTS Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (46 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.560,00 USD = 980,00 USD IELTS Exam Preparation + 60,00 USD هزینه اداری مدرسه + 520,00 USD (خانه دانشجویی ویورلی رود - اتاق یک نفره...)
 • ورثینگ: Centre of English Studies (CES): IELTS Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (45 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.459,00 USD = 900,00 USD IELTS Preparation Course + 559,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق دو نفره...)
 • جزیرا: Chamber College: IELTS (30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (34 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.324,00 USD = 780,00 USD IELTS (30) + 40,00 USD هزینه اداری مدرسه + 504,00 USD ()
 • اسلما: inlingua: General English + IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (185 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.271,00 USD = 750,00 USD General English + IELTS + 35,00 USD هزینه اداری مدرسه + 486,00 USD (خانواده میزبان - اتاق دو نفره)
 • اسلما: Linguatime School of English: IELTS Exam Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (195 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.730,00 USD = 1.200,00 USD IELTS Exam Preparation Course + 20,00 USD هزینه اداری مدرسه + 510,00 USD (آپارتمان شریکی - اتاق سه نفره)
 • سن ژولیان: Clubclass: Exam Preparation IELTS 30 (EXI30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (343 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.240,00 USD = 840,00 USD Exam Preparation IELTS 30 (EXI30) + 80,00 USD هزینه اداری مدرسه + 320,00 USD (خانه دانشجویی (HSESHR) - اتاق سه نفره)
 • سن ژولیان: English Language School: IELTS Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (36 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.660,00 USD = 1.100,00 USD IELTS Course + 40,00 USD هزینه اداری مدرسه + 520,00 USD (خوابگاه دانشجویی - اتاق دو نفره)
 • سن ژولیان: International House: IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (46 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.590,00 USD = 1.000,00 USD IELTS + 50,00 USD هزینه اداری مدرسه + 540,00 USD (مجتمع با نمای باغ اقامتگاه مدرسه - اتاق دو نفره...)
 • والتا: Easy School of Languages: IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (23 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.590,00 USD = 1.080,00 USD IELTS + 30,00 USD هزینه اداری مدرسه + 480,00 USD (آپارتمان فاقد سرویس غذا - اتاق دو نفره...)
 • اوکلند: Auckland English Academy: IELTS Preparation - Saturday
  1.760,00 USD = 480,00 USD IELTS Preparation - Saturday + 200,00 USD هزینه اداری مدرسه + 1.080,00 USD (اقامتگاه راک لندز (Rocklands) در اپسم (Epsom) - اتاق یک نفره...)
 • اوکلند: LSI - Language Studies International: IELTS Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (27 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.400,00 USD = 1.340,00 USD IELTS Preparation + 140,00 USD هزینه اداری مدرسه + 920,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • اوکلند: Unique New Zealand: IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (17 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.935,00 USD = 1.560,00 USD IELTS + 200,00 USD هزینه اداری مدرسه + 1.175,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • اوکلند: Worldwide School of English: IELTS Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (36 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.720,00 USD = 1.560,00 USD IELTS Preparation Course + 225,00 USD هزینه اداری مدرسه + 935,00 USD (شهر مرکزی آپارتمان مشترک - اتاق سه نفره...)
 • همیلتون: Waikato Institute of Education: IELTS Preparation Full-Time
  2.740,00 USD = 1.520,00 USD IELTS Preparation Full-Time + 180,00 USD هزینه اداری مدرسه + 1.040,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • کویینز تاون: Language Schools New Zealand: IELTS Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (6 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.560,00 USD = 1.560,00 USD IELTS Preparation + 225,00 USD هزینه اداری مدرسه + 775,00 USD (خانه دانشجویی - فرن هیل (Fernhill) - اتاق دو نفره...)
 • ادینبورگ: Basil Paterson: IELTS Examination Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (64 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.980,00 USD = 1.332,00 USD IELTS Examination Preparation Course + 648,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • ادینبورگ: TLI English School: FCE Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (32 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  820,00 USD = 260,00 USD FCE Preparation Course + 560,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق دو نفره...)
 • گلاسکو: Live Language English School: Intensive IELTS Plus
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (50 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.290,00 USD = 880,00 USD Intensive IELTS Plus + 30,00 USD هزینه اداری مدرسه + 380,00 USD (اقامتگاه خود پذیرایی - اتاق یک نفره...)
 • کاردیف: Celtic School: IELTS Preparation 40
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (4 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.780,00 USD = 1.200,00 USD IELTS Preparation 40 + 100,00 USD هزینه اداری مدرسه + 480,00 USD (محل اقامت استاندارد - اتاق یک نفره...)
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری