International English Language Testing System / IELTS

مطالب کلی پیرامون International English Language Testing System / IELTS:
آزمون IELTS(International English Language Testing System) در بسیاری از دانشگاه ها در سراسر جهان به عنوان مدرکی شناخته شده که توانایی های زبان انگلیسی شمارا برای پذیرش احتمالی در این دانشگاه ها تایید میکند.
سطح:
سطوح پایین (2) تا بسیارپیشرفته (5)- به نمره شمابستگی دارد
A2-C2:سطوح مبتنی بر چارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
تاریخ بسته به مرکز آزمون متفاوت می باشد
هزینه های آزمون
€198
ثبت نام پیشرفته
تا یک هفته (بستگی به مرکز آزمون)
ساختار آزمون
خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش دادن
نتایج:
1 to max. 9, average needed score for British universities is 6.5
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های International English Language Testing System / IELTS را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
 • جزیرا: Chamber College: IELTS (30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (43 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.409,00 = 860,00 IELTS (30) + 45,00 هزینه اداری مدرسه + 504,00 ()
 • اسلما: inlingua: Preparation for IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (199 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.459,00 = 920,00 Preparation for IELTS + 35,00 هزینه اداری مدرسه + 504,00 (خوابگاه سنت جولیان)
 • اسلما: Linguatime School of English: IELTS Exam Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (212 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.630,00 = 1.160,00 IELTS Exam Preparation Course + 20,00 هزینه اداری مدرسه + 450,00 (آپارتمان مشترک-فصل کم تقاضا)
 • سن ژولیان: Clubclass: Exam Preparation IELTS 30 (EXI30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (364 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.380,00 = 960,00 Exam Preparation IELTS 30 (EXI30) + 80,00 هزینه اداری مدرسه + 340,00 (خانه دانشجویی (HSESHR))
 • سن ژولیان: English Language School: IELTS Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (40 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.491,00 = 1.026,00 IELTS Course + 45,00 هزینه اداری مدرسه + 420,00 (خوابگاه دانشجویی)
 • سن ژولیان: International House: IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (67 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.635,00 = 1.000,00 IELTS + 75,00 هزینه اداری مدرسه + 560,00 (اقامتگاه بلویو، فلوریدا )
 • والتا: Easy School of Languages: IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (41 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.150,00 = 640,00 IELTS + 30,00 هزینه اداری مدرسه + 480,00 (آپارتمان فاقد سرویس غذا)
 • بوستون: English Language School: IELTS Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (18 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  2.791,00 = 1.386,00 IELTS Exam Preparation + 160,00 هزینه اداری مدرسه + 1.245,00 ()
 • میامی: Open Hearts Language Academy: IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (38 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  2.335,00 = 1.200,00 IELTS + 120,00 هزینه اداری مدرسه + 1.015,00 (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
 • کاردیف: Celtic English Academy: IELTS Preparation 40
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (11 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.800,00 = 1.200,00 IELTS Preparation 40 + 100,00 هزینه اداری مدرسه + 500,00 (محل اقامت استاندارد)
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری