International English Language Testing System / IELTS

مطالب کلی پیرامون International English Language Testing System / IELTS:
آزمون IELTS(International English Language Testing System) در بسیاری از دانشگاه ها در سراسر جهان به عنوان مدرکی شناخته شده که توانایی های زبان انگلیسی شمارا برای پذیرش احتمالی در این دانشگاه ها تایید میکند.
سطح:
سطوح پایین (2) تا بسیارپیشرفته (5)- به نمره شمابستگی دارد
A2-C2:سطوح مبتنی بر چارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
تاریخ بسته به مرکز آزمون متفاوت می باشد
هزینه های آزمون
€198
ثبت نام پیشرفته
تا یک هفته (بستگی به مرکز آزمون)
ساختار آزمون
خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش دادن
نتایج:
1 to max. 9, average needed score for British universities is 6.5
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های International English Language Testing System / IELTS را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
 • جزیرا: Chamber College: IELTS (30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (43 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.409,00 CNY = 860,00 CNY IELTS (30) + 45,00 CNY هزینه اداری مدرسه + 504,00 CNY ()
 • اسلما: inlingua: Preparation for IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (199 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.459,00 CNY = 920,00 CNY Preparation for IELTS + 35,00 CNY هزینه اداری مدرسه + 504,00 CNY (خوابگاه سنت جولیان)
 • اسلما: Linguatime School of English: IELTS Exam Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (211 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.630,00 CNY = 1.160,00 CNY IELTS Exam Preparation Course + 20,00 CNY هزینه اداری مدرسه + 450,00 CNY (آپارتمان مشترک-فصل کم تقاضا)
 • سن ژولیان: Clubclass: Exam Preparation IELTS 30 (EXI30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (364 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.380,00 CNY = 960,00 CNY Exam Preparation IELTS 30 (EXI30) + 80,00 CNY هزینه اداری مدرسه + 340,00 CNY (خانه دانشجویی (HSESHR))
 • سن ژولیان: English Language School: IELTS Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (40 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.491,00 CNY = 1.026,00 CNY IELTS Course + 45,00 CNY هزینه اداری مدرسه + 420,00 CNY (خوابگاه دانشجویی)
 • سن ژولیان: International House: IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (67 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.635,00 CNY = 1.000,00 CNY IELTS + 75,00 CNY هزینه اداری مدرسه + 560,00 CNY (اقامتگاه بلویو، فلوریدا )
 • والتا: Easy School of Languages: IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (41 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.150,00 CNY = 640,00 CNY IELTS + 30,00 CNY هزینه اداری مدرسه + 480,00 CNY (آپارتمان فاقد سرویس غذا)
 • بوستون: English Language School: IELTS Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (18 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  2.791,00 CNY = 1.386,00 CNY IELTS Exam Preparation + 160,00 CNY هزینه اداری مدرسه + 1.245,00 CNY ()
 • میامی: Open Hearts Language Academy: IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (38 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  2.335,00 CNY = 1.200,00 CNY IELTS + 120,00 CNY هزینه اداری مدرسه + 1.015,00 CNY (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
 • کاردیف: Celtic English Academy: IELTS Preparation 40
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (11 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.800,00 CNY = 1.200,00 CNY IELTS Preparation 40 + 100,00 CNY هزینه اداری مدرسه + 500,00 CNY (محل اقامت استاندارد)
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری