International English Language Testing System / IELTS

مطالب کلی پیرامون International English Language Testing System / IELTS:
آزمون IELTS(International English Language Testing System) در بسیاری از دانشگاه ها در سراسر جهان به عنوان مدرکی شناخته شده که توانایی های زبان انگلیسی شمارا برای پذیرش احتمالی در این دانشگاه ها تایید میکند.
سطح:
سطوح پایین (2) تا بسیارپیشرفته (5)- به نمره شمابستگی دارد
A2-C2:سطوح مبتنی بر چارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
Dates vary depending on the examination centre
هزینه های آزمون
€198
ثبت نام پیشرفته
تا یک هفته (بستگی به مرکز آزمون)
ساختار آزمون
خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش دادن
نتایج:
1 to max. 9, average needed score for British universities is 6.5
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های International English Language Testing System / IELTS را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
 • بریزبن: LSI - Language Studies International: Exam preparation IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (15 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.300,00 CAD = 1.140,00 CAD Exam preparation IELTS + 225,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 935,00 CAD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • کنز: Cairns College of English: IELTS Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (2 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.520,00 CAD = 1.360,00 CAD IELTS Exam Preparation + 220,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 940,00 CAD (آپارتمان شریکی - اتاق یک نفره)
 • کنز: Cairns Language Centre: IELTS preparation / English for Academic Purposes
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (27 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.352,00 CAD = 1.320,00 CAD IELTS preparation / English for Academic Purposes + 200,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 832,00 CAD (مسکن مشترک/آپارتمان - اتاق یک نفره...)
 • گلد کوست: Gold Coast Learning Centre: IELTS Exam Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (2 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.630,00 CAD = 1.160,00 CAD IELTS Exam Preparation Course + 200,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 1.270,00 CAD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • ملبورن: Lyceum English Language Australia: IELTS Afternoon Elective
  1.130,00 CAD = 196,00 CAD IELTS Afternoon Elective + 150,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 784,00 CAD ()
 • سیدنی: Cass Training International College: IELTS Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (3 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.590,00 CAD = 1.400,00 CAD IELTS Preparation Course + 200,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 990,00 CAD (محل اقامت شریکی - اتاق یک نفره)
 • سیدنی: English Language Company: Intensive IELTS Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (8 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.400,00 CAD = 1.560,00 CAD Intensive IELTS Preparation + 220,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 620,00 CAD (خوابگاه بلند مدت - Glebe YHA - اتاق مشترک (چندین تخت خواب)...)
 • سیدنی: Sydney English Academy: IELTS Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (21 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.240,00 CAD = 1.400,00 CAD IELTS Preparation Course + 180,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 660,00 CAD (خوابگاه کوهنوردان - اتاق مشترک (چندین تخت خواب)...)
 • جزیرا: Chamber College: IELTS (30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (34 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.324,00 CAD = 780,00 CAD IELTS (30) + 40,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 504,00 CAD ()
 • اسلما: inlingua: General English + IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (185 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.271,00 CAD = 750,00 CAD General English + IELTS + 35,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 486,00 CAD (خانواده میزبان - اتاق دو نفره)
 • اسلما: Linguatime School of English: IELTS Exam Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (195 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.730,00 CAD = 1.200,00 CAD IELTS Exam Preparation Course + 20,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 510,00 CAD (آپارتمان شریکی - اتاق سه نفره)
 • سن ژولیان: Clubclass: Exam Preparation IELTS 30 (EXI30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (343 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.240,00 CAD = 840,00 CAD Exam Preparation IELTS 30 (EXI30) + 80,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 320,00 CAD (خانه دانشجویی (HSESHR) - اتاق سه نفره)
 • سن ژولیان: English Language School: IELTS Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (36 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.660,00 CAD = 1.100,00 CAD IELTS Course + 40,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 520,00 CAD (خوابگاه دانشجویی - اتاق دو نفره)
 • سن ژولیان: International House: IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (46 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.590,00 CAD = 1.000,00 CAD IELTS + 50,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 540,00 CAD (مجتمع با نمای باغ اقامتگاه مدرسه - اتاق دو نفره...)
 • والتا: Easy School of Languages: IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (23 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.590,00 CAD = 1.080,00 CAD IELTS + 30,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 480,00 CAD (آپارتمان فاقد سرویس غذا - اتاق دو نفره...)
 • اوکلند: Auckland English Academy: IELTS Preparation - Saturday
  1.760,00 CAD = 480,00 CAD IELTS Preparation - Saturday + 200,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 1.080,00 CAD (اقامتگاه راک لندز (Rocklands) در اپسم (Epsom) - اتاق یک نفره...)
 • اوکلند: LSI - Language Studies International: IELTS Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (27 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.400,00 CAD = 1.340,00 CAD IELTS Preparation + 140,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 920,00 CAD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • اوکلند: Unique New Zealand: IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (17 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.935,00 CAD = 1.560,00 CAD IELTS + 200,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 1.175,00 CAD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • اوکلند: Worldwide School of English: IELTS Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (36 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.720,00 CAD = 1.560,00 CAD IELTS Preparation Course + 225,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 935,00 CAD (شهر مرکزی آپارتمان مشترک - اتاق سه نفره...)
 • همیلتون: Waikato Institute of Education: IELTS Preparation Full-Time
  2.740,00 CAD = 1.520,00 CAD IELTS Preparation Full-Time + 180,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 1.040,00 CAD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • کویینز تاون: Language Schools New Zealand: IELTS Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (6 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.560,00 CAD = 1.560,00 CAD IELTS Preparation + 225,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 775,00 CAD (خانه دانشجویی - فرن هیل (Fernhill) - اتاق دو نفره...)
 • ادینبورگ: Basil Paterson: IELTS Examination Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (64 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.980,00 CAD = 1.332,00 CAD IELTS Examination Preparation Course + 648,00 CAD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • ادینبورگ: TLI English School: FCE Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (31 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  820,00 CAD = 260,00 CAD FCE Preparation Course + 560,00 CAD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق دو نفره...)
 • گلاسکو: Live Language English School: Intensive IELTS Plus
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (50 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.290,00 CAD = 880,00 CAD Intensive IELTS Plus + 30,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 380,00 CAD (اقامتگاه خود پذیرایی - اتاق یک نفره...)
 • کاردیف: Celtic School: IELTS Preparation 40
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (4 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.780,00 CAD = 1.200,00 CAD IELTS Preparation 40 + 100,00 CAD هزینه اداری مدرسه + 480,00 CAD (محل اقامت استاندارد - اتاق یک نفره...)
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری