Test of English as a Foreign Language / TOEFL

مطالب کلی پیرامون Test of English as a Foreign Language / TOEFL:
TOEFL(Test of English as a Foreign Language) آزمون زبان انگلیسی آمریکایی است که مورد نیاز برای پذیرش در اکثر دانشگاه های آمریکایی است.
سطح:
سطح پایین (2) تا بسیار بالا (5) - بستگی به نمره شما دارد)
A1-C2:سطوح مبتنی بر چارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
تاریخ بسته به مرکز آزمون متفاوت می باشد
هزینه های آزمون
هزینه ها بسته به مرکز آزمون متفاوت است.
ثبت نام پیشرفته
بسته به حجم رزروهای آزمون مورد نظر، 1 تا 8 هفته زود تر از تاریخ برگزاری آزمون مراجعه نمایید.
ساختار آزمون
مهارت خواندن نگارش مهارت شنیداری
نتایج:
TOEFL: Computer based test: 40-300 Points TOEFL: Paper-based test: 310-677 Points
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Test of English as a Foreign Language / TOEFL را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
 • کورک: ACET/Cork Language Centre International: Standard + TOEFL
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (141 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.725,00 € = 1.120,00 € Standard + TOEFL + 605,00 € (خوابگاه دانشجویی - آپارتمان های یونورسیتی هال (University Hall))
 • جزیرا: Chamber College: TOEFL (30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (37 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.409,00 € = 860,00 € TOEFL (30) + 45,00 € هزینه اداری مدرسه + 504,00 € ()
 • اسلما: Linguatime School of English: TOEFL Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (202 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.630,00 € = 1.160,00 € TOEFL Preparation Course + 20,00 € هزینه اداری مدرسه + 450,00 € (آپارتمان مشترک-فصل کم تقاضا)
 • سن ژولیان: Clubclass: Exam Preparation TOEFL 30 (EXT30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (353 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.380,00 € = 960,00 € Exam Preparation TOEFL 30 (EXT30) + 80,00 € هزینه اداری مدرسه + 340,00 € (خانه دانشجویی (HSESHR))
 • سن ژولیان: English Language School: TOEFL Exam Crash Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (38 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.491,00 € = 1.026,00 € TOEFL Exam Crash Course + 45,00 € هزینه اداری مدرسه + 420,00 € (خوابگاه دانشجویی)
 • اوکلند: LSI - Language Studies International: TOEFL Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (27 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.720,00 € = 1.600,00 € TOEFL Preparation + 160,00 € هزینه اداری مدرسه + 960,00 € (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری