X

Test of English for International Communication / TOEIC

עובדות כלליות אודות Test of English for International Communication / TOEIC:
המבחן לאנגלית לתקשורת הבינלאומית בוחן אנגלית מקצועית, בינלאומית.
רמה:
נמוך (2) עד גבוה מאוד (5) - תלוי בניקוד)
רמה המבוססת על מסגרת אירופית: A2-C2
תאריכי בחינות:
התאריך משתנה בהתאם למיקום הבחינה.
תשלומי הבחינות:
התשלום משתנה בהתאם למיקום הבחינה.
הרשמה מתקדמת:
1-2 שבועות לפני הבדיקה למבחן האנגלית לתקשורת הבינלאומית / TOEIC
מבנה הבחינה:
שמיעה קריאה
תוצאות:
10-990 points
מידע נוסף:
השוואה בין בתי ספר מוכרים לשפות המציעים קורסי הכנה לTest of English for International Communication / TOEIC (מחירים מבוססים על קורסים של 4 שבועות).
  • גצירה: Chamber College: TOEIC (30)
    דירוג של תלמידים לשעבר: (51 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)
    1.289,00 € = 760,00 € TOEIC (20) + 25,00 € תשלום מנהלתי לבית הספר + 504,00 € ()
  • סלימה: Linguatime School of English: TOEIC Exam Preparation
    דירוג של תלמידים לשעבר: (218 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)
    1.650,00 € = 1.160,00 € TOEIC Exam Preparation + 20,00 € תשלום מנהלתי לבית הספר + 470,00 € (דירה משותפת - מחוץ לעונה)