X

Test of Written English / TWE

Thông tin chung về Test of Written English / TWE:
Bài Thi Viết / TWE là một phần của thi TOEFL kiểm tra kĩ năng ngôn ngữ "Anh Mỹ". Đây là bài thi kiểm tra kĩ năng viết.
Trình độ:
thấp (2) tới rất cao (5) - phụ thuộc vào điểm số của bạn)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: A2-C2
Đăng ký nâng cao:
phụ thuộc vào lịch thi được đặt kín chỗ hay không, 1-8 tuần trước ngày thi thực
Cấu trúc bài thi:
viết
Kết quả:
TOEFL: Computer based test: 40-300 Points TOEFL: Paper-based test: 310-677 Points For being admitted universities demand a score of 500-600
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Test of Written English / TWE (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
Anh
 • Gzira: Chamber College: TOEFL (30)
  Các đánh giá của cựu học sinh: (44 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.289,00 € = 760,00 € TOEFL IBT (20) + 25,00 € Phí hành chính của trường + 504,00 € ()
 • Sliema: Linguatime School of English: TOEFL Preparation Course
  Các đánh giá của cựu học sinh: (217 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.650,00 € = 1.160,00 € TOEFL Preparation Course + 20,00 € Phí hành chính của trường + 470,00 € (Căn hộ ở chung - mùa thấp điểm)
 • St. Julians: Clubclass: Exam Preparation TOEFL 30 (EXT30)
  Các đánh giá của cựu học sinh: (370 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.380,00 € = 960,00 € Exam Preparation TOEFL 30 (EXT30) + 80,00 € Phí hành chính của trường + 340,00 € (Nhà Ở Sinh Viên (HSESHR))
 • St. Julians: English Language School: TOEFL Exam Crash Course
  Các đánh giá của cựu học sinh: (41 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.805,00 € = 1.160,00 € TOEFL Exam Crash Course + 45,00 € Phí hành chính của trường + 600,00 € (Căn hộ ở chung)
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
 • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc