X

Test of Written English / TWE

Thông tin chung về Test of Written English / TWE:
Bài Thi Viết / TWE là một phần của thi TOEFL kiểm tra kĩ năng ngôn ngữ "Anh Mỹ". Đây là bài thi kiểm tra kĩ năng viết.
Trình độ:
thấp (2) tới rất cao (5) - phụ thuộc vào điểm số của bạn)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: A2-C2
Đăng ký nâng cao:
phụ thuộc vào lịch thi được đặt kín chỗ hay không, 1-8 tuần trước ngày thi thực
Cấu trúc bài thi:
viết
Kết quả:
TOEFL: Computer based test: 40-300 Points TOEFL: Paper-based test: 310-677 Points For being admitted universities demand a score of 500-600
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Test of Written English / TWE (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
Anh
 • Gzira: Chamber College: TOEFL (30)
  Các đánh giá của cựu học sinh: (52 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.289,00 € = 760,00 € TOEFL IBT (20) + 25,00 € Phí hành chính của trường + 504,00 € ()
 • Sliema: Linguatime School of English: TOEFL Preparation Course
  Các đánh giá của cựu học sinh: (218 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.650,00 € = 1.160,00 € TOEFL Preparation Course + 20,00 € Phí hành chính của trường + 470,00 € (Căn hộ ở chung - mùa thấp điểm)
 • St. Julians: Clubclass: Exam Preparation TOEFL 30 (EXT30)
  Các đánh giá của cựu học sinh: (377 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.380,00 € = 960,00 € Exam Preparation TOEFL 30 (EXT30) + 80,00 € Phí hành chính của trường + 340,00 € (Nhà Ở Sinh Viên (HSESHR))
 • St. Julians: English Language School: TOEFL Exam Crash Course
  Các đánh giá của cựu học sinh: (42 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.805,00 € = 1.160,00 € TOEFL Exam Crash Course + 45,00 € Phí hành chính của trường + 600,00 € (Căn hộ ở chung)
 • Beverly Hills: Mentor Language Institute: ITP - Intensive TOEFL Program
  Các đánh giá của cựu học sinh: (33 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.028,00 € = 908,00 € TOEFL Preparation + 150,00 € Phí hành chính của trường + 970,00 € (Ở Chung Ký Túc Xá )
 • Boston: English Language School: TOEFL Exam Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (18 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  3.265,00 € = 1.820,00 € TOEFL Preparation 30 + 160,00 € Phí hành chính của trường + 1.285,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Boston: FLS Boston Commons: TOEFL Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (2 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  3.110,00 € = 1.860,00 € TOEFL Preparation + 150,00 € Phí hành chính của trường + 1.100,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Boston: Kings: Vacation TOEFL
  3.305,00 € = 1.864,00 € TOEFL iBT preparation + 165,00 € Phí hành chính của trường + 1.276,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Boston: LSI - Language Studies International: TOEFL Preparation Course
  Các đánh giá của cựu học sinh: (15 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.840,00 € = 1.640,00 € TOEFL Preparation Course + 150,00 € Phí hành chính của trường + 1.050,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Fort Lauderdale: TLA-The Language Academy: TOEFL Preparation (TP)
  Các đánh giá của cựu học sinh: (16 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.485,00 € = 1.100,00 € TOEFL Preparation (TP) + 125,00 € Phí hành chính của trường + 1.260,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Honolulu: Global Village Hawaii: TOEFL + Intensive Studies Program
  Các đánh giá của cựu học sinh: (5 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.660,00 € = 1.260,00 € TOEFL 20 + 150,00 € Phí hành chính của trường + 1.250,00 € (Khu Nhà GV Hawaii)
 • Honolulu: Honolulu English School: TOEFL Test Preparation 25
  Các đánh giá của cựu học sinh: (40 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  3.220,00 € = 1.900,00 € TOEFL Test Preparation 25 + 150,00 € Phí hành chính của trường + 1.170,00 € (Nhà Nghỉ Waikiki Beachside)
 • Thành phố Jersey: FLS - Saint Peters University: TOEFL preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (2 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  3.260,00 € = 1.860,00 € TOEFL preparation + 150,00 € Phí hành chính của trường + 1.250,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Las Vegas: FLS Las Vegas Institute: TOEFL Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (2 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.860,00 € = 1.760,00 € TOEFL Preparation + 150,00 € Phí hành chính của trường + 950,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Los Angeles: FLS Citrus College: TOEFL Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (1 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  3.070,00 € = 1.920,00 € TOEFL Preparation + 150,00 € Phí hành chính của trường + 1.000,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Los Angeles: Kings: Vacation TOEFL
  Các đánh giá của cựu học sinh: (8 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.876,00 € = 1.864,00 € TOEFL iBT Preparation + 1.012,00 € (Khu Nhà Mùa Hè - Phòng 4 giường ngủ)
 • Los Angeles: Mentor Language Institute Hollywood: ITP - Intensive TOEFL Program
  Các đánh giá của cựu học sinh: (6 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.028,00 € = 908,00 € TOEFL Preparation + 150,00 € Phí hành chính của trường + 970,00 € (Ở Chung Ký Túc Xá)
 • Miami: Open Hearts Language Academy: TOEFL
  Các đánh giá của cựu học sinh: (39 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.335,00 € = 1.200,00 € TOEFL + 120,00 € Phí hành chính của trường + 1.015,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Miami: Rennert International: TOEFL Success
  Các đánh giá của cựu học sinh: (10 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.610,00 € = 1.360,00 € TOEFL Success + 155,00 € Phí hành chính của trường + 1.095,00 € ()
 • New York: English Language School: TOEFL Crash Course
  Các đánh giá của cựu học sinh: (2 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  3.525,00 € = 2.000,00 € TOEFL Crash Course + 160,00 € Phí hành chính của trường + 1.365,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • New York: LSI - Language Studies International: TOEFL Preparation Course
  Các đánh giá của cựu học sinh: (5 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  3.020,00 € = 1.720,00 € TOEFL Preparation Course + 150,00 € Phí hành chính của trường + 1.150,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ - Khu 3: Staten Island)
 • New York: OHC English: TOEFL Intensive
  Các đánh giá của cựu học sinh: (19 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.835,00 € = 1.480,00 € TOEFL Intensive + 125,00 € Phí hành chính của trường + 1.230,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ Ngoài Khu Manhattan & Khu Manhattan phía trên Phố 96th)
 • New York: Rennert International: TOEFL Success
  Các đánh giá của cựu học sinh: (168 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.770,00 € = 1.540,00 € TOEFL Success + 155,00 € Phí hành chính của trường + 1.075,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ tại Brooklyn và Queens)
 • Philadelphia: FLS - Chesnut Hill College: TOEFL
  Các đánh giá của cựu học sinh: (1 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  3.060,00 € = 1.860,00 € TOEFL + 150,00 € Phí hành chính của trường + 1.050,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Princeton: Kings: Vacation TOEFL
  3.564,00 € = 1.864,00 € TOEFL iBT Preparation + 1.700,00 € ()
 • San Diego: English Language School: TOEFL Exam Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (2 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  3.145,00 € = 1.860,00 € TOEFL Exam Preparation + 160,00 € Phí hành chính của trường + 1.125,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • San Diego: LSI - Language Studies International: TOEFL Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (19 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.800,00 € = 1.640,00 € TOEFL Preparation + 150,00 € Phí hành chính của trường + 1.010,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Santa Monica: English Language School: TOEFL Preparation Coourse
  3.165,00 € = 1.860,00 € TOEFL Preparation Coourse + 160,00 € Phí hành chính của trường + 1.145,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Washington DC: English Language School: TOEFL Exam Preparation
  2.780,00 € = 1.580,00 € TOEFL Exam Preparation + 160,00 € Phí hành chính của trường + 1.040,00 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Washington DC: Washington Language Institute: Test Preparation Program TOEFL
  Các đánh giá của cựu học sinh: (4 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.240,00 € = 1.180,00 € Test Preparation Program TOEFL + 150,00 € Phí hành chính của trường + 910,00 € (Khu Nhà)
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
 • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm