آموزشگاه های زبان درانگلیسی انگلستان

انگلستان
Find the best انگلیسی school at a good price. Comparison of quality, reviews and offers on انگلیسی courses for adults and students in انگلستان.
دانشجویان مدارس انگلستان را رتبه بندی کردند: 4.1/5.0  (1213 بررسی ها)
53 مدرسه زباندر انگلستان ، دسته بندی از 490 GBP به 1760 GBP برای یک دوره 2 هفته هاانگلیسی شامل محل اسکان.

بیرمنگام

Overall student rating: 4.0/5.0  (6 بررسی ها بیرمنگام)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1760 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
1760 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 GBP Course price includes accommodation

بورنموث

Overall student rating: 4.2/5.0  (52 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

740 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Anglo European School of English، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
410 GBP Standard (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 250 GBP Homestay, اتاق یک نفره, روزهای کاری اقامت با صبحانه و شام (Half board)، آخر هفته اقامت با صبحانه، ناهار و شام (Full board)
+ 80 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 3.8/5.0  (46 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

805 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Anglo-Continental، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
525 GBP Standard (G-1.20) (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 280 GBP Homestay, اتاق یک نفره, روزهای کاری اقامت با صبحانه و شام (Half board)، آخر هفته اقامت با صبحانه، ناهار و شام (Full board)

Overall student rating: 4.0/5.0  (66 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

781 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Kings Colleges، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
478 GBP Compact Course (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 228 GBP Homestay, اتاق دو نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 75 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.3/5.0  (3 بررسی ها بورنموث)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1960 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
1960 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 GBP Course price includes accommodation

برایتون

Overall student rating: 4.0/5.0  (76 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

830 GBP =
490 GBP General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 300 GBP Economy Residence, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 40 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (22 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

490 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Interactive English Language School, Ltd.، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
230 GBP Standard course (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 210 GBP Homestay, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 GBP هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشانگلیسی
ISIS  
Overall student rating: 4.0/5.0  (7 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

779 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ISIS، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
424 GBP General English Morning 20 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 270 GBP Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 85 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 3.9/5.0  (36 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

640 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط LSI - Language Studies International، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your انگلیسی course online at this website. Click on school for details. =
340 GBP Standard 20 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 230 GBP Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 70 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 3.8/5.0  (6 بررسی ها برایتون)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1920 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
1920 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 GBP Course price includes accommodation

بریستول

Overall student rating: 4.0/5.0  (3 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

830 GBP =
450 GBP General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 340 GBP Homestay, اتاق یک نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 40 GBP هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1960 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
1960 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 GBP Course price includes accommodation

کمبریج

Overall student rating: 4.0/5.0  (27 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

880 GBP =
490 GBP General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 350 GBP Homestay, اتاق یک نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 40 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (78 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

670 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط LSI - Language Studies International، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your انگلیسی course online at this website. Click on school for details. =
340 GBP Standard 20 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 260 GBP Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 70 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.5/5.0  (6 بررسی ها کمبریج)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

2090 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
2090 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 GBP Course price includes accommodation

کانتربری

Overall student rating: 4.2/5.0  (53 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

827 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Concorde International، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
536 GBP General English 25 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 196 GBP Student Houses - City centre, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 95 GBP هزینه اداری مدرسه

کولچستر

Overall student rating: 4.2/5.0  (89 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

815 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Colchester English Study Centre، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
470 GBP Main Course (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 270 GBP Homestay, اتاق یک نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 75 GBP هزینه اداری مدرسه

اکستر

Overall student rating: 4.3/5.0  (63 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

876 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Globe English Centre، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
620 GBP Main Programme (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 216 GBP Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 40 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

684 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Skola - English in Exeter، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
440 GBP General English 21 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 21 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 244 GBP Student Houses - Summer only, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1790 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
1790 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 GBP Course price includes accommodation

جزیره وایت

Overall student rating: 5.0/5.0  (3 بررسی ها جزیره وایت)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1790 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
1790 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 GBP Course price includes accommodation

منطقه دریاچه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1760 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
1760 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 GBP Course price includes accommodation

لیدز

Overall student rating: 4.0/5.0  (3 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

627 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centre of English Studies (CES)، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
320 GBP Standard General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 307 GBP Home Stay, اتاق دو نفره, سرویس کامل (صبحانه، نهار، شام)

لیورپول

Overall student rating: 4.2/5.0  (6 بررسی ها لیورپول)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1760 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
1760 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 GBP Course price includes accommodation

لندن

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

770 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط A2Z School of English، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
360 GBP Callan PLUS (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 360 GBP Homestay AREA 2, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 50 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (33 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

758 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centre of English Studies (CES)، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
360 GBP Standard General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 343 GBP Home Stay, اتاق دو نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 55 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.1/5.0  (7 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

590 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Clubclass، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
200 GBP English Club (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 18 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 310 GBP Host Family - Standard - Zone 3 or 4, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (27 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

930 GBP =
510 GBP General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 380 GBP Student House, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 40 GBP هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشانگلیسی
ISIS   یکی از محبوب ترین 50 مدرسه زبان ما در سراسر جهان (در 12 ماه گذشته).
Overall student rating: 4.2/5.0  (13 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

859 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ISIS، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
474 GBP General English Morning 20 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 300 GBP Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 85 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.3/5.0  (6 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

869 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Kings Colleges، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
528 GBP Compact Course (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 266 GBP Homestay Twin Room, اتاق دو نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 75 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.2/5.0  (38 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

774 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Language In London، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
420 GBP General English Full Time (C1) (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 314 GBP Standard Homestay, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 40 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (50 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

680 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط LSI - Language Studies International - Central، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your انگلیسی course online at this website. Click on school for details. =
340 GBP Standard 20 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 270 GBP Homestay Zones 4 - 6, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 70 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 3.8/5.0  (13 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

680 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط LSI - Language Studies International - Hampstead، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your انگلیسی course online at this website. Click on school for details. =
340 GBP Standard 20 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 270 GBP Homestay (zones 4-6), اتاق یک نفره, صبحانه
+ 70 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 3.9/5.0  (144 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

832 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Select English، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
524 GBP Summer English Intensive - High Season (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 258 GBP School Residence, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (3 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

870 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Skola - English in London, Soho، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
440 GBP General English 21 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 21 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 430 GBP Budget Student House, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

Overall student rating: 4.1/5.0  (89 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

935 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط St George International، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
510 GBP Standard (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 360 GBP Homestay Zone 4&5, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 65 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 3.8/5.0  (9 بررسی ها لندن)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

2090 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
2090 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 GBP Course price includes accommodation

منچستر

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

772 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط A2Z School of English، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
432 GBP A2Z Plus Morning Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 24 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 290 GBP Salford Student Village, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 GBP هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشانگلیسی
Accord  

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

670 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Accord، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 GBP General English Course (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 290 GBP Residence John Lester and Eddie Colman Court, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 40 GBP هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشانگلیسی دوره های آموزشاسپانیایی
Berlitz  
Overall student rating: 4.2/5.0  (5 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

820 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Berlitz، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
490 GBP General English Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 280 GBP Residence, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.4/5.0  (8 بررسی ها منچستر)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1760 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
1760 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 GBP Course price includes accommodation

ناتینگهام

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1760 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
1760 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 GBP Course price includes accommodation

اکسفورد

Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

703 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centre of English Studies (CES)، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
360 GBP Standard General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 343 GBP Home Stay, اتاق دو نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام

Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

896 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط CIE - College of International Education، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
466 GBP Intensive English (INT25) (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 380 GBP Host Family, اتاق یک نفره, روزهای کاری اقامت با صبحانه و شام (Half board)، آخر هفته اقامت با صبحانه، ناهار و شام (Full board)
+ 50 GBP هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشانگلیسی
ISIS  
Overall student rating: 4.2/5.0  (6 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

799 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ISIS، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
424 GBP General English Morning 20 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 290 GBP Homestay, اتاق دو نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 85 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.3/5.0  (3 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

975 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Kings Colleges، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
556 GBP Compact Course (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 344 GBP Homestay, اتاق دو نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 75 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 5.0/5.0  (2 بررسی ها اکسفورد)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

2090 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
2090 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 GBP Course price includes accommodation

پلیموت

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

681 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Meridian School of English، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
370 GBP General English 19 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 19 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 236 GBP Host Family , اتاق دو نفره, روزهای کاری اقامت با صبحانه و شام (Half board)، آخر هفته اقامت با صبحانه، ناهار و شام (Full board)
+ 75 GBP هزینه اداری مدرسه

پورتسموث

Overall student rating: 4.2/5.0  (46 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

810 GBP =
490 GBP Full-time General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 22.5 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 260 GBP Student House Waverley Road, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 60 GBP هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

681 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Meridian School of English، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
370 GBP General English - 19 hours per week (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 19 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 236 GBP Host Family , اتاق دو نفره, روزهای کاری اقامت با صبحانه و شام (Half board)، آخر هفته اقامت با صبحانه، ناهار و شام (Full board)
+ 75 GBP هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی پورتسموث)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1820 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
1820 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 GBP Course price includes accommodation

استراتفورد

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

2090 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
2090 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 GBP Course price includes accommodation

ورثینگ

Overall student rating: 4.2/5.0  (45 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

627 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centre of English Studies (CES)، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
320 GBP Standard General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 307 GBP Home Stay, اتاق دو نفره, سرویس کامل (صبحانه، نهار، شام)

انگلستان:  تنوع زبانی فوق العاده بریتانیایی را در انگلستان بیاموزید، پر از فعالیت و ماجراجویی. بروید و در بارهای حومه شهر با مردم محلی به آرامش برسید، از جشنواره موسیقی، دوچرخه سواری در نورفولک، گشت و گذار در «نیوکوئی» (Newquay) یا سنگنوردی در «منطقه پیک» (Peak District) لذت ببرید. از سبک زندگی قرن 21 در لندن، لیدز، نیوکاسل یا منچستر لذت ببرید. کارهای زیادی برای انجام دادن در این شهرهای شگفت انگیز جهان و ییلاق زیبا انگلیسی خواهید داشت. دوره های &&زبان-نام&&بیشتر در &&کشور&& ارائه می شوند لیست تمام آموزشگاه های زبان سراسر دنیا که دوره ها را ارائه می کنند. انگلیسی courses.
پربازدیدترین و مستقل ترین سایت برای رزرو روزه های آموزش زبان در سراسر جهان،دروس انگلیسی & کلاسهای زبان &انگلیسی برنامه های مطالعه زبان انگلیسی در خارج از کشور درانگلیسی schools in انگلستان.
محاسبه مجدد (اختیاری)
هفته ها
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری