آموزشگاه های زبان درفرانسوی فرانسه

فرانسه
Find the best فرانسوی school at a good price. Comparison of quality, reviews and offers on فرانسوی courses for adults and students in فرانسه.
دانشجویان مدارس فرانسه را رتبه بندی کردند: 4.1/5.0  (944 بررسی ها)
26 مدرسه زباندر فرانسه ، دسته بندی از 740 € به 1220 € برای یک دوره 2 هفته هافرانسوی شامل محل اسکان.

بیاریتز

Overall student rating: 4.0/5.0  (25 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1116 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Biarritz French Courses Institute، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
540 € Standard French Course (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 496 € Homestay, اتاق یک نفره, سرویس کامل (صبحانه، نهار، شام)
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1069 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط France Langue - BLS Biarritz، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
558 € Foundation Programme (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 431 € Host Family, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

بوردو

Overall student rating: 4.2/5.0  (46 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1110 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط France Langue - BLS Bordeaux، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
508 € Foundation Programme (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 522 € Host Family, اتاق یک نفره, روزهای کاری اقامت با صبحانه و شام (Half board)، آخر هفته اقامت با صبحانه، ناهار و شام (Full board)
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

شامونیکس (Chamonix)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

800 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Insted Chamonix، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
480 € Standard Intensive Course (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 270 € Shared Apartment - Chambed, اتاق مشترک (چندین تخت خواب), بدون وعده های غذایی
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

لیون

Overall student rating: 4.2/5.0  (85 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

790 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Lyon Bleu International، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
430 € Intensive French Course (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 25 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 305 € Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 55 € هزینه اداری مدرسه

مارسی

Overall student rating: 2.8/5.0  (5 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

845 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ADEL Provence - Baraerlin، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
390 € General Course (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 390 € Host family, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 65 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی مارسی)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3070 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3070 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

مونپلیه

Overall student rating: 4.1/5.0  (99 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

760 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Accent Francais، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
440 € Standard (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 240 € Homestay with Use of Kitchen, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (70 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

740 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Ecole Klesse، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
450 € Standard Course (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 220 € House Share, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.2/5.0  (6 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

859 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Institut Européen de Français، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
480 € General French - Option 1 (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 22 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 299 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشفرانسوی
LSF   یکی از محبوب ترین 50 مدرسه زبان ما در سراسر جهان (در 12 ماه گذشته). دانش آموزان قبلی برای بهترین قیمت در هر هفته. هزینه متوسط برای هر دوره در رزرو های گذشته برای این مدرسه در بین 20٪ از ارزان ترین مدارس در فرانسه
Overall student rating: 4.3/5.0  (66 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

765 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط LSF، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
440 € Standard Course (20) (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 250 € Homestay, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 75 € هزینه اداری مدرسه

نانت

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3070 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3070 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

نیس

Overall student rating: 4.0/5.0  (66 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1000 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Azurlingua, ecole de langues، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
510 € Standard (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 430 € Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 60 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (52 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1003 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط France Langue، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
466 € Foundation Programme (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 457 € Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (42 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1065 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط International House، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
500 € GR 20 - Intensive course (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 520 € Shared Apartments, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 45 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.6/5.0  (5 بررسی ها نیس)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3070 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3070 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

پاریس

Overall student rating: 4.0/5.0  (110 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1220 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Accord French Language School، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
620 € Intensive Course A - 20 h/ week (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 26 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 600 € Maison des Mines Student Residence (summer only), اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

Overall student rating: 4.7/5.0  (3 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1193 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط France Langue Paris Opéra، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
526 € Foundation Programme (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 587 € Host Family, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (63 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1107 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط France Langue Paris Victor Hugo، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
466 € Foundation Programme (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 561 € Cité Universitaire Internationale de Paris, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.2/5.0  (31 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1028 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط LSI - Language Studies International، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your فرانسوی course online at this website. Click on school for details. =
430 € Standard 20 (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 513 € Homestay Paris, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 85 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.4/5.0  (12 بررسی ها پاریس)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3350 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3350 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

رامبویئه

Overall student rating: 4.4/5.0  (10 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1170 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Planete Langues-Institut International، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
660 € Intensive Programme (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 30 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 460 € Student Comfort, اتاق دو نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

رویان

دوره های آموزشفرانسوی دوره های آموزشانگلیسی
CAREL  
Overall student rating: 4.2/5.0  (105 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

785 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط CAREL، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
630 € General French Intensive (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 155 € Shared Apartment - Low Season, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

تولوز

Overall student rating: 3.9/5.0  (25 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

740 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Langue Onze Toulouse، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
430 € Intensive French Course (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 23 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 250 € Shared Flat, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 60 € هزینه اداری مدرسه

تور

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3070 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3070 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

Overall student rating: 4.6/5.0  (14 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

970 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Tours Langues، فقط در صورتی که دوره فرانسوی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
590 € Full-Time French (20 hours) (دوره آموزشفرانسوی - دروس هفتگی 20 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 360 € Homestay, اتاق یک نفره, روزهای کاری اقامت با صبحانه و شام (Half board)، آخر هفته اقامت با صبحانه، ناهار و شام (Full board)
+ 20 € هزینه اداری مدرسه

فرانسه:  جای تعجب نیست که این کشور ورد زبان همه است. فرانسه برای غذا و شراب خوب خود مشهور است، اما این همه اش نیست. نقشه های رویائیتان را در شهر نیس (Nice) که پر از درخت نخل است یا St-Tropez تحقق ببخشید، به اسکی در کوه های آلپ بروید یا عاشق پاریس یا ورسای شوید. مردم فرانسه عاشق جشن گرفتن هستند، همانطور که در مراسم کارناوال های مختلف و بازارهای کریسمس نشان داده شده است. و فراموش نکنید که به تماشای تور فرانسه بروید! دوره های &&زبان-نام&&بیشتر در &&کشور&& ارائه می شوند لیست تمام آموزشگاه های زبان سراسر دنیا که دوره ها را ارائه می کنند. فرانسوی courses.
پربازدیدترین و مستقل ترین سایت برای رزرو روزه های آموزش زبان در سراسر جهان،دروس فرانسوی & کلاسهای زبان &فرانسوی برنامه های مطالعه زبان فرانسوی در خارج از کشور درفرانسوی schools in فرانسه.
محاسبه مجدد (اختیاری)
هفته ها
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری