X

آموزشگاه های زبان درایتالیایی ایتالیا

ایتالیا
بهترین آموزشگاه ایتالیایی را با قیمتی خوب بیابید. مقایسه کیفیت، نظرات و پیشنهادات در ایتالیایی دوره های آموزشی برای بزرگسالان و زبا آموزان در ایتالیا . شما همچنین می توانید مقایسه کنید دوره های آموزشی ویژه نوجوانان و کودکان را در ایتالیا .
دانشجویان مدارس ایتالیا را رتبه بندی کردند: 4.3/5.0  (1681 بررسی ها)
58 مدرسه زباندر ایتالیا ، دسته بندی از به برای یک دوره 2 هفته هاایتالیایی شامل محل اسکان.

Alghero (ساردنی)

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.0/5.0  (12 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

854 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Italiano in Riviera، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
449 € General Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 370 € آپارتمان مشترک-فصل کم تقاضا, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 35 € هزینه اداری مدرسه

بانیو دی رومانیا (Bagno DI Romagna)

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.8/5.0  (14 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

958 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Palazzo Malvisi، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
598 € Group Course 26 (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 26 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 310 € زندگی در منزل یک خانواده خارجی, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

بولونیا

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.2/5.0  (21 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

710 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط A.L.C.E. Accademia Lingue e Culture Europee، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
390 € GI23 - Intensive course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 23 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 285 € خانواده میزبان - استاندارد, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 35 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.4/5.0  (19 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

725 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Koinè، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
440 € Italian Language and Culture (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 285 € زندگی در منزل یک خانواده خارجی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

کامرینو

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

690 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Culturale Conero، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
330 € Pulcinella (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 300 € اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 60 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

688 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Dante Alighieri ، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
688 € Italian Language and Culture (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 25 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 0 € آپارتمان - مشترک / خوابگاه, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی - قیمت دوره شامل هزینه مسکن

Castiglioncello

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.3/5.0  (15 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

990 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ARCI-Pasolini Centro di Lingua، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
530 € General Italian - Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 30 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 460 € آپارتمان - فصل با تقاضای کم و متوسط, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

چفالو

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

370 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Solemar Academy، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
320 € Standard course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

فلورانس

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.5/5.0  (115 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

696 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ABC-Palazzo Malvisi، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 € Standard (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 286 € زندگی در منزل یک خانواده خارجی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.0/5.0  (2 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

730 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Accademia Europea Di Firenze، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
390 € Italian Language Standard Courses (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 270 € آپارتمان دانشجویی, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.0/5.0  (25 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

652 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Fiorenza - IH Florence، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
410 € Basic Intensive G80 (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 182 € اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 60 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.4/5.0  (35 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

635 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Koinè، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
350 € Italian Language Course (20) (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 285 € آپارتمان شریکی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.2/5.0  (61 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

655 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Machiavelli، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
345 € Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 260 € آپارتمان شریکی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.6/5.0  (9 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

639 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Europass, Centro Studi Europeo، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
399 € Standard Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 240 € آپارتمان های شریکی - استاندارد, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی

دوره های آموزشایتالیایی
Linguaviva  
XL
رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.2/5.0  (13 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

800 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Linguaviva، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
390 € Standard (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 330 € آپارتمان شریکی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.2/5.0  (62 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

710 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Leonardo da Vinci، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
380 € Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 260 € آپارتمان شریکی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.2/5.0  (17 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

840 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Lorenzo de Medici، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 € Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 450 € آپارتمان شریکی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 5.0/5.0  (4 بررسی ها فلورانس)
4.3/5.0  (190 سراسر جهان را بررسی می کند)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3080 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3080 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € قیمت دوره شامل هزینه مسکن

جنوا

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.2/5.0  (50 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

660 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط A Door to Italy، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
360 € Standard (code SG) (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 280 € آپارتمان شریکی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 20 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

730 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط amalelingue، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
415 € Standard 20 (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 280 € اتاق مشترک (چندین تخت خواب), صبحانه
+ 35 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.3/5.0  (18 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

665 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Tricolore، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
390 € Standard Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 275 € آپارتمان شریکی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.3/5.0  (190 سراسر جهان را بررسی می کند)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3080 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3080 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € قیمت دوره شامل هزینه مسکن

لوکا

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.4/5.0  (37 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

580 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Koinè، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
350 € Italian Language and Culture (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 230 € آپارتمان شریکی, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی

میلان

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.2/5.0  (10 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

740 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Studi F.D. ELLCI، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 € Standard Course - Morning (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 320 € آپارتمان شریکی, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.3/5.0  (38 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

820 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط International House Milan، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
385 € Standard Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 355 € آپارتمان شریکی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشایتالیایی دوره های آموزشانگلیسی
Linguadue  
XL
رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.0/5.0  (62 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

800 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Linguadue، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
390 € Standard (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 330 € آپارتمان شریکی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.3/5.0  (34 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

710 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Leonardo da Vinci، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
380 € Intensive Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 260 € اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.0/5.0  (1 بازبینی میلان)
4.3/5.0  (190 سراسر جهان را بررسی می کند)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3080 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3080 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € قیمت دوره شامل هزینه مسکن

میلاتزو (سیسیل)

دوره های آموزشایتالیایی
LaboLing  
S
رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.3/5.0  (30 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

630 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط LaboLing، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 € Intensive Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 240 € آپارتمان در مرکز - فصل تقاضای بالا, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

مونته پولسانو

دوره های آموزشایتالیایی
Il Sasso  
M
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.5/5.0  (21 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

869 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Il Sasso، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
479 € Standard course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 390 € زندگی در منزل یک خانواده خارجی, اتاق یک نفره, صبحانه

ناپل

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.6/5.0  (58 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

660 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Italiano، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
360 € Intensive Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 260 € آپارتمان شریکی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 40 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 5.0/5.0  (1 بازبینی ناپل)
4.3/5.0  (190 سراسر جهان را بررسی می کند)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3150 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3150 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € قیمت دوره شامل هزینه مسکن

اوربتلو

دوره های آموزشایتالیایی
Terramare  
S

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

682 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Terramare، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
370 € Standard Group Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 312 € آپارتمان مشترک با خانواده های ایتالیایی, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی

پیزا

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.0/5.0  (20 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

620 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ILM - Istituto Linguistico Mediterraneo، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
350 € General Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 190 € آپارتمان شریکی, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

راونا

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.5/5.0  (36 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

763 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Palazzo Malvisi، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
380 € Group Course (G/20) (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 303 € زندگی در منزل یک خانواده خارجی, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

ریمینی

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.2/5.0  (23 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

750 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Tiberius International، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
380 € General (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 320 € آپارتمان دانشجویی, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

رم

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.4/5.0  (37 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

720 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Club Italiano Dante Alighieri، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
390 € G8 - Standard (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 280 € زندگی در منزل یک خانواده خارجی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.1/5.0  (98 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

725 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Dilit International House، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
430 € Group Intensive (20) (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 215 € اسکان با خانواده خارجی استاندارد, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.2/5.0  (143 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

710 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Leonardo da Vinci، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
380 € Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 260 € اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشایتالیایی
Studioitalia  
XL
رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.0/5.0  (21 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

860 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Studioitalia، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
300 € Intensive Standard (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 500 € آپارتمان شریکی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 60 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 5.0/5.0  (3 بررسی ها رم)
4.3/5.0  (190 سراسر جهان را بررسی می کند)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3150 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3150 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € قیمت دوره شامل هزینه مسکن

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.1/5.0  (65 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

685 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Torre di Babele، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
400 € Intensive Standard (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 205 € آپارتمان شریکی با ایتالیایی ها, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

سالرنو

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.2/5.0  (5 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

790 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Accademia Italiana، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
420 € Standard 20 (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 290 € آپارتمان شریکی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

800 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Accademia Leonardo، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
430 € Standard Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 310 € آپارتمان شریکی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 60 € هزینه اداری مدرسه

سان رمو

دوره های آموزشایتالیایی
Omnilingua  
S
رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.1/5.0  (74 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

655 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Omnilingua، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
390 € Standard (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 215 € آپارتمان شریکی, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

Sestri Levante

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

735 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ABC Sestri Levante، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 € Standard Group Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 325 € اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

سینا

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.2/5.0  (53 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

810 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Dante Alighieri، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
395 € G8 Intensive course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 395 € آپارتمان شریکی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 20 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.4/5.0  (45 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

710 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Leonardo da Vinci، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
380 € Intensive Italian Language Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 260 € اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

سورنتو

دوره های آموزشایتالیایی
Sant\'Anna  
M
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.5/5.0  (14 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

891 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Sant\'Anna، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
400 € Basic (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 416 € تخت با صبحانه, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 75 € هزینه اداری مدرسه

تریست

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.7/5.0  (4 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

805 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Piccola Università Italiana - Le Venezie، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
345 € Standard (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 360 € آپارتمان مدرسه, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 100 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.4/5.0  (30 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

600 € =
340 € Intensive Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 260 € زندگی در منزل یک خانواده خارجی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

تروپی

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.4/5.0  (44 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

748 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Piccola Universita Italiana، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
345 € Standard (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 303 € آپارتمان مشترک-فصل کم تقاضا, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 100 € هزینه اداری مدرسه

تورین

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.7/5.0  (56 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

760 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط L\'Italiano Porticando Srl، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
400 € Intensive Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 360 € زندگی در منزل یک خانواده خارجی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

ونیز

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.0/5.0  (1 بازبینی ونیز)
4.3/5.0  (190 سراسر جهان را بررسی می کند)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3150 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3150 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € قیمت دوره شامل هزینه مسکن

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.3/5.0  (77 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

750 € =
430 € Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 320 € زندگی در منزل یک خانواده خارجی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

ورونا

رتبه بندی کلی زبان آموز: 3.9/5.0  (9 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

907 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Studi Idea Verona، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
389 € Italiano Buongiorno course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 18 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 450 € آپارتمان شریکی, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 68 € هزینه اداری مدرسه

ویارجیو

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.4/5.0  (26 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

631 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Puccini، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 € Standard Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 221 € آپارتمان شریکی, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 3.9/5.0  (9 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

690 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ILM - Istituto Linguistico Mediterraneo، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
350 € General course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 260 € آپارتمان شریکی, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

ایتالیا:  این کشور پر از زیبایی است. مایل به رفتن به موزه نیستید؟ احتیاجی نیست، آن ها همه در فضای باز فلورانس، ونیز و رم هستند. این شهرهای زیبا که خانه تندیس ها و فواره ها هستند، پر از تاریخ اند. هنگامی که در ونیز هستید، به جزیره نزدیک مورانو برای دیدن مجسمه های معروف شیشه های دمیده شده بروید. از سبک زندگی ایتالیایی، مد، پیتزا و قهوه لذت ببرید. برای اسکی به Courmayeur شیک بروید و به قله های Sesto Dolomites صعود کنید یا یک وسپا کرایه کنید و سراسر میلان یا رم را با آن بگردید.
پربازدیدترین و مستقل ترین سایت برای رزرو روزه های آموزش زبان در سراسر جهان،دروس ایتالیایی & کلاسهای زبان &ایتالیایی برنامه های مطالعه زبان ایتالیایی در خارج از کشور درایتالیایی schools in ایتالیا.
محاسبه مجدد (اختیاری)
هفته ها
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری