آموزشگاه های زبان درانگلیسی ایالات متحده

ایالات متحده
Find the best انگلیسی school at a good price. Comparison of quality, reviews and offers on انگلیسی courses for adults and students in ایالات متحده.
دانشجویان مدارس ایالات متحده را رتبه بندی کردند: 4.0/5.0  (385 بررسی ها)
38 مدرسه زباندر ایالات متحده ، دسته بندی از 1090 USD به 1747 USD برای یک دوره 2 هفته هاانگلیسی شامل محل اسکان.

بورلی هیلز

Overall student rating: 4.0/5.0  (29 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1227 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Mentor Language Institute، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
441 USD ESL - Basic English Program (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 636 USD Dormitory Shared, اتاق مشترک (چندین تخت خواب), بدون وعده های غذایی
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

بوستون

Overall student rating: 3.8/5.0  (18 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1440 USD =
660 USD General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 630 USD Shared apartment - Allston Apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1510 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط FLS Boston Commons، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
710 USD Vacation English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 18 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 650 USD Homestay, اتاق دو نفره, روزهای کاری اقامت با صبحانه و شام (Half board)، آخر هفته اقامت با صبحانه، ناهار و شام (Full board)
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1426 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Kings Colleges، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
686 USD Compact Course (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 24 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 590 USD Homestay, اتاق دو نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 3.5/5.0  (12 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1200 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط LSI - Language Studies International، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your انگلیسی course online at this website. Click on school for details. =
510 USD Standard 20 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 540 USD Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3580 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3580 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

شیکاگو

Overall student rating: 4.5/5.0  (2 بررسی ها شیکاگو)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3580 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3580 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3580 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3580 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

فورت لادردال

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3640 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3640 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

Overall student rating: 4.6/5.0  (7 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1190 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط TLA-The Language Academy، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
480 USD General English 1 (GE A1) (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 585 USD Homestay, اتاق دو نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 125 USD هزینه اداری مدرسه

هونولولو

Overall student rating: 4.2/5.0  (35 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1485 USD =
680 USD Intensive English Program (IEP) (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 680 USD Waikiki Beachside Hostel, اتاق مشترک (چندین تخت خواب), بدون وعده های غذایی
+ 125 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 5.0/5.0  (1 بازبینی هونولولو)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3580 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3580 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

لاس وگاس

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1280 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط FLS Las Vegas Institute، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
680 USD Vacation English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 18 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 450 USD Homestay, اتاق دو نفره, روزهای کاری اقامت با صبحانه و شام (Half board)، آخر هفته اقامت با صبحانه، ناهار و شام (Full board)
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3580 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3580 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

لس آنجلس

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1480 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط FLS Citrus College، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
730 USD Vacation English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 18 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 600 USD Homestay, اتاق دو نفره, روزهای کاری اقامت با صبحانه و شام (Half board)، آخر هفته اقامت با صبحانه، ناهار و شام (Full board)
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.5/5.0  (2 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1446 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Kings Colleges، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
860 USD Intensive English Course (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 28 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 436 USD Summer Residence - Quad Room - self-catering, اتاق مشترک (چندین تخت خواب), بدون وعده های غذایی
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (3 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1257 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Mentor Language Institute Hollywood، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
441 USD BEP - Basic English Program (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 666 USD Dormitory Shared, اتاق مشترک (چندین تخت خواب), بدون وعده های غذایی
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.3/5.0  (3 بررسی ها لس آنجلس)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3580 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3580 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

میامی

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1490 USD =
660 USD General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 680 USD Studio Apartment - Twin, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (35 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1090 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Open Hearts Language Academy، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
420 USD International Semi-Intensive ESL program (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 550 USD Brickell Residence (summer), اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 120 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.2/5.0  (4 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1582 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Rennert International، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
792 USD Rapid Progress 30 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 30 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 635 USD West Avenue Apartments, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 155 USD هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1480 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Sol Schools، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
620 USD SG-20 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 750 USD Shared Student House, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 110 USD هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3640 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3640 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

نیواورلئان

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3580 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3580 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

نیویورک

Overall student rating: 5.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1550 USD =
740 USD General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 660 USD Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.5/5.0  (10 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1530 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط International House New York، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your انگلیسی course online at this website. Click on school for details. =
740 USD General English 20 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 660 USD Broadway Hotel and Hostel, اتاق مشترک (چندین تخت خواب), بدون وعده های غذایی
+ 130 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 3.9/5.0  (165 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1747 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Rennert International، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
728 USD Rapid Progress 20 - Standard Course (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 795 USD Homestay Brooklyn and Queens, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 224 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (3 بررسی ها نیویورک)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3640 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3640 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

اورلاندو

Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی اورلاندو)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3580 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3580 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

پورتلند

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3580 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3580 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

سن دیگو

Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1340 USD =
660 USD General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 530 USD Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.2/5.0  (19 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1200 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط LSI - Language Studies International، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your انگلیسی course online at this website. Click on school for details. =
510 USD Standard 20 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 540 USD Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

سان فرانسیسکو

Overall student rating: 4.2/5.0  (6 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1520 USD =
660 USD General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 710 USD Homestay, اتاق یک نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.3/5.0  (9 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1200 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط LSI - Language Studies International، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your انگلیسی course online at this website. Click on school for details. =
510 USD Standard 20 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 540 USD Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3580 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3580 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

سانتا مونیکا

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1470 USD =
660 USD General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 660 USD Homestay, اتاق یک نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 150 USD هزینه اداری مدرسه

سیاتل

Overall student rating: 5.0/5.0  (1 بازبینی سیاتل)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3580 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3580 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

واشنگتن دی سی

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1330 USD =
760 USD Intensive Plus Program (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 28 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 450 USD Basic Homestay, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 120 USD هزینه اداری مدرسه

ایالات متحده:  دوره های &&زبان-نام&&بیشتر در &&کشور&& ارائه می شوند لیست تمام آموزشگاه های زبان سراسر دنیا که دوره ها را ارائه می کنند. انگلیسی courses.
پربازدیدترین و مستقل ترین سایت برای رزرو روزه های آموزش زبان در سراسر جهان،دروس انگلیسی & کلاسهای زبان &انگلیسی برنامه های مطالعه زبان انگلیسی در خارج از کشور درانگلیسی schools in ایالات متحده.
محاسبه مجدد (اختیاری)
هفته ها
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری