آموزشگاه های زبان درانگلیسی لندن, انگلستان

لندن
دانشجویان مدارس لندن را رتبه بندی کردند: 4.0/5.0  (434 بررسی ها)
13 مدرسه زباندر لندن ، دسته بندی از 590 GBP به 935 GBP برای یک دوره 2 هفته هاانگلیسی شامل محل اسکان.

لندن

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

770 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط A2Z School of English، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
360 GBP Callan PLUS (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20)
+ 360 GBP Homestay AREA 2, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 50 GBP هزینه اداری مدرسه

: 4.0/5.0  (33 بررسی ها)
کیفیت پیشرفت تدریس: 4.2/5.0
فعالیت های اجتماعی: 3.6/5.0

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

758 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centre of English Studies (CES)، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
360 GBP Standard General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20)
+ 343 GBP Home Stay, اتاق دو نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 55 GBP هزینه اداری مدرسه

: 4.1/5.0  (7 بررسی ها)
کیفیت پیشرفت تدریس: 4.6/5.0
فعالیت های اجتماعی: 4.1/5.0

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

590 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Clubclass، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
200 GBP English Club (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 18)
+ 310 GBP Host Family - Standard - Zone 3 or 4, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 GBP هزینه اداری مدرسه

: 4.0/5.0  (27 بررسی ها)
کیفیت پیشرفت تدریس: 4.1/5.0
فعالیت های اجتماعی: 3.4/5.0

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

930 GBP =
510 GBP General English (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20)
+ 380 GBP Student House, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 40 GBP هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشانگلیسی
ISIS   یکی از محبوب ترین 50 مدرسه زبان ما در سراسر جهان (در 12 ماه گذشته).
: 4.2/5.0  (13 بررسی ها)
کیفیت پیشرفت تدریس: 4.3/5.0
فعالیت های اجتماعی: 4.0/5.0

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

859 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ISIS، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
474 GBP General English Morning 20 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20)
+ 300 GBP Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 85 GBP هزینه اداری مدرسه

: 4.3/5.0  (6 بررسی ها)
کیفیت پیشرفت تدریس: 4.3/5.0
فعالیت های اجتماعی: 3.8/5.0

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

869 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Kings Colleges، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
528 GBP Compact Course (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20)
+ 266 GBP Homestay Twin Room, اتاق دو نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 75 GBP هزینه اداری مدرسه

: 4.2/5.0  (38 بررسی ها)
کیفیت پیشرفت تدریس: 4.2/5.0
فعالیت های اجتماعی: 3.9/5.0

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

774 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Language In London، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
420 GBP General English Full Time (C1) (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20)
+ 314 GBP Standard Homestay, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 40 GBP هزینه اداری مدرسه

: 4.0/5.0  (50 بررسی ها)
کیفیت پیشرفت تدریس: 3.7/5.0
فعالیت های اجتماعی: 3.5/5.0

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

680 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط LSI - Language Studies International - Central، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 GBP Standard 20 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20)
+ 270 GBP Homestay Zones 4 - 6, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 70 GBP هزینه اداری مدرسه

: 3.8/5.0  (13 بررسی ها)
کیفیت پیشرفت تدریس: 3.9/5.0
فعالیت های اجتماعی: 3.7/5.0

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

680 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط LSI - Language Studies International - Hampstead، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 GBP Standard 20 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20)
+ 270 GBP Homestay (zones 4-6), اتاق یک نفره, صبحانه
+ 70 GBP هزینه اداری مدرسه

: 3.9/5.0  (144 بررسی ها)
کیفیت پیشرفت تدریس: 4.0/5.0
فعالیت های اجتماعی: 3.1/5.0

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

832 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Select English، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
524 GBP Summer English Intensive - High Season (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25)
+ 258 GBP School Residence, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 GBP هزینه اداری مدرسه

: 4.0/5.0  (3 بررسی ها)
کیفیت پیشرفت تدریس: 4.3/5.0
فعالیت های اجتماعی: 5.0/5.0

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

870 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Skola - English in London, Soho، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
440 GBP General English 21 (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 21)
+ 430 GBP Budget Student House, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

: 4.1/5.0  (89 بررسی ها)
کیفیت پیشرفت تدریس: 4.2/5.0
فعالیت های اجتماعی: 3.8/5.0

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

935 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط St George International، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
510 GBP Standard (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 20)
+ 360 GBP Homestay Zone 4&5, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 65 GBP هزینه اداری مدرسه

: 3.8/5.0  (9 بررسی ها لندن)
4.2/5.0  (152 سراسر جهان را بررسی می کند)
کیفیت پیشرفت تدریس: 4.0/5.0
فعالیت های اجتماعی: 3.4/5.0

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

2090 GBP 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره انگلیسی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
2090 GBP Standard Programme Intensive (دوره آموزشانگلیسی - دروس هفتگی 25)
+ 0 GBP

لندن:  لندن، پایتخت انگلستان، از لحاظ تاریخی یکی از جالبترین و هیجان انگیزترین شهرهای جهان است. در اینجا شما بیگ بن معروف در جهان ، کاخ باکینگهام و کلیسای وستمینستر(Westminster)را خواهید یافت. لندن همچنین دارای طیف وسیعی از امکانات تجاری و فرهنگی میباشد که در اروپا بی همتاست. این شهر دارای بیش ترین نوآوری در نمایشهای تئاتری، وهمچنین نمایشگاه های هنری و بسیاری از میکده های معمولی و رستوران های بین المللی می باشد. آنچه در جستجوی آن بودید را نیافتید؟ مقیسه بیشتر انگلیسی آموزشگاه ها in استراتفورد, اکستر, اکسفورد, برایتون, بریستول, بورنموث, بیرمنگام, جزیره وایت, لیدز, لیورپول, منطقه دریاچه, منچستر, ناتینگهام, ورثینگ, پلیموت, پورتسموث, کانتربری, کمبریج, کولچستر یا مقایسه بیشتر همه آموزشگاه ها در انگلستان .
پربازدیدترین و مستقل ترین سایت برای رزرو روزه های آموزش زبان در سراسر جهان،دروس انگلیسی & کلاسهای زبان &انگلیسی برنامه های مطالعه زبان انگلیسی در خارج از کشور درانگلیسی schools in انگلستان.
محاسبه مجدد (اختیاری)
هفته ها
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری