بورنموث - راهنماهای شهر

 • 1 Bournemouth and Poole 3.9 3.9/5.0 55 آراء 3937 برترین ها

  Information about shopping, nightlife, accommodation and restaurants.
 • 2 Symondsbury Village 3.4 3.4/5.0 4 آراء 1636 برترین ها

  A quiet little village with l6th century cottages. Also information on the Manor House and Old Rectory with booking information for long stays and functions.
 • 3 TourUK - Dorset 3.4 3.4/5.0 3 آراء 2331 برترین ها

  A holiday guide and travel guide including places to stay, places to go and places to see.
 • 4 West Dorset Tourism 2.2 2.2/5.0 9 آراء 1690 برترین ها

  The local district councils site covering accommodation, events and attractions. There is an e-mail facility to order their brochure.
 • 5 Bournemouth Tourism.com 1.9 1.9/5.0 6 آراء 1720 برترین ها

  Bournemouth is vibrant and buzzing by day and night with restaurants, shops, cinemas, Imax, nightclubs and several casinos which can make your visit unforgettable. The renowned "Bournemouth International Centre" is situated in the centre of the town
1
رتبه بندی زبان آموزان سابق : (47 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

2
3
4
رتبه بندی زبان آموزان سابق : (72 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

5
رتبه بندی زبان آموزان سابق : (3 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

Best Language Schools in بورنموث
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری