رم - راهنماهای شهر

 • 1 Bobs Limo & Tour Service 4.3 4.3/5.0 17 آراء 2644 برترین ها

  Information on airport transfers, tours, limo, and area accommodation.
 • 2 Activitaly 4.2 4.2/5.0 32 آراء 2932 برترین ها

  Cultural information, travel services, interactive city map, tours excursions and events.
 • 3 Francesca Torri 4.0 4.0/5.0 9 آراء 2126 برترین ها

  Francesca offers alternative visits to secret treausures.
 • 4 Italya Online 3.6 3.6/5.0 13 آراء 3254 برترین ها

  Your Reliable Guide for Rome and Italy
 • 5 Romamor 3.5 3.5/5.0 8 آراء 2522 برترین ها

  A tourist guide with photo galleries and museums.
 • 6 Hotels in rome.net 3.3 3.3/5.0 7 آراء 1635 برترین ها

  Information on hotels, bed and breakfasts, tours and apartments.
 • 7 Siamo Roma 3.3 3.3/5.0 5 آراء 1477 برترین ها

  An online guide to Rome, with information for tourists, armchair travellers and people considering a move there.
 • 8 Roma Online 3.2 3.2/5.0 5 آراء 2696 برترین ها

  Tourist guide and directory to Roman web sites.
 • 9 Roma Insieme 3.1 3.1/5.0 6 آراء 1992 برترین ها

  Personalized vacation with dedicated tutors, for single tourist or spouses, braces, families and small group of friends.
 • 10 Rome Mercurius Resource Guide 3.0 3.0/5.0 3 آراء 1320 برترین ها

  Rome relocation housing immigration job finding & settle-in resource guide for moving & living in Rome
 • 11 Rome Buddy 3.0 3.0/5.0 15 آراء 2523 برترین ها

  A tourists and expatriates survival guide. Maps and information for vacations, living, working or studying, transportation, shopping, crime prevention and legalities.
 • 12 Romaclick 3.0 3.0/5.0 13 آراء 2612 برترین ها

  Directory site offering restaurant, market and exhibition guides, as well as hotel database with photographs, descriptions and pricing.
 • 13 Odyssey tours 2.9 2.9/5.0 11 آراء 2178 برترین ها

  Guided tours of the city.
 • 14 Secret Rome 2.9 2.9/5.0 10 آراء 2131 برترین ها

  Information about tours, accommodations, and shopping.
 • 15 Through Eternity 2.9 2.9/5.0 3 آراء 1783 برترین ها

  Walking Tours, artistic itineraries, monuments and ruins.
 • 16 RomaCulta, ars visitandi 2.7 2.7/5.0 7 آراء 1718 برترین ها

  Cultural and guided tour information.
 • 17 Walk with the Saints 2.5 2.5/5.0 2 آراء 1150 برترین ها

  A tour to discover lives of Saints who lived and died here.
 • 18 Cross-Pollinate 2.3 2.3/5.0 5 آراء 2176 برترین ها

  Accommodation service with information on bed and breakfasts, pensions and private apartments.
 • 19 All About Rome 2.1 2.1/5.0 5 آراء 1749 برترین ها

  Tourist information including details of sightseeing, lodging and night life. Also features a discussion group for travellers.
 • 20 Roma Antica 1.9 1.9/5.0 6 آراء 1743 برترین ها

  Guide to romantic stays. Tours, limousine service, restaurants and hotels.
 • 21 Sawyers Travel Logs 0.0 0.0/5.0 0 آراء 1097 برترین ها

  Photos and commentary.
 • 22 Go to Roma 0.0 0.0/5.0 0 آراء 1425 برترین ها

  A guide to hotels, apartments and walking tours.
1
رتبه بندی زبان آموزان سابق : (36 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

2
رتبه بندی زبان آموزان سابق : (97 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

3
رتبه بندی زبان آموزان سابق : (141 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

4
رتبه بندی زبان آموزان سابق : (3 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

5
رتبه بندی زبان آموزان سابق : (64 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

Best Language Schools in رم
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری