رم - راهنماهای شهر

 • 1 Bobs Limo & Tour Service 4.3 4.3/5.0 17 آراء 2616 برترین ها

  Information on airport transfers, tours, limo, and area accommodation.
 • 2 Activitaly 4.2 4.2/5.0 32 آراء 2905 برترین ها

  Cultural information, travel services, interactive city map, tours excursions and events.
 • 3 Francesca Torri 4.0 4.0/5.0 9 آراء 2103 برترین ها

  Francesca offers alternative visits to secret treausures.
 • 4 Italya Online 3.6 3.6/5.0 13 آراء 3229 برترین ها

  Your Reliable Guide for Rome and Italy
 • 5 Romamor 3.5 3.5/5.0 8 آراء 2496 برترین ها

  A tourist guide with photo galleries and museums.
 • 6 Hotels in rome.net 3.3 3.3/5.0 7 آراء 1606 برترین ها

  Information on hotels, bed and breakfasts, tours and apartments.
 • 7 Siamo Roma 3.3 3.3/5.0 5 آراء 1454 برترین ها

  An online guide to Rome, with information for tourists, armchair travellers and people considering a move there.
 • 8 Roma Online 3.2 3.2/5.0 5 آراء 2671 برترین ها

  Tourist guide and directory to Roman web sites.
 • 9 Roma Insieme 3.1 3.1/5.0 6 آراء 1969 برترین ها

  Personalized vacation with dedicated tutors, for single tourist or spouses, braces, families and small group of friends.
 • 10 Rome Mercurius Resource Guide 3.0 3.0/5.0 3 آراء 1301 برترین ها

  Rome relocation housing immigration job finding & settle-in resource guide for moving & living in Rome
 • 11 Rome Buddy 3.0 3.0/5.0 15 آراء 2491 برترین ها

  A tourists and expatriates survival guide. Maps and information for vacations, living, working or studying, transportation, shopping, crime prevention and legalities.
 • 12 Romaclick 3.0 3.0/5.0 13 آراء 2588 برترین ها

  Directory site offering restaurant, market and exhibition guides, as well as hotel database with photographs, descriptions and pricing.
 • 13 Odyssey tours 2.9 2.9/5.0 11 آراء 2154 برترین ها

  Guided tours of the city.
 • 14 Secret Rome 2.9 2.9/5.0 10 آراء 2109 برترین ها

  Information about tours, accommodations, and shopping.
 • 15 Through Eternity 2.9 2.9/5.0 3 آراء 1752 برترین ها

  Walking Tours, artistic itineraries, monuments and ruins.
 • 16 RomaCulta, ars visitandi 2.7 2.7/5.0 7 آراء 1703 برترین ها

  Cultural and guided tour information.
 • 17 Walk with the Saints 2.5 2.5/5.0 2 آراء 1130 برترین ها

  A tour to discover lives of Saints who lived and died here.
 • 18 Cross-Pollinate 2.3 2.3/5.0 5 آراء 2168 برترین ها

  Accommodation service with information on bed and breakfasts, pensions and private apartments.
 • 19 All About Rome 2.1 2.1/5.0 5 آراء 1736 برترین ها

  Tourist information including details of sightseeing, lodging and night life. Also features a discussion group for travellers.
 • 20 Roma Antica 1.9 1.9/5.0 6 آراء 1724 برترین ها

  Guide to romantic stays. Tours, limousine service, restaurants and hotels.
 • 21 Go to Roma 0.0 0.0/5.0 0 آراء 1410 برترین ها

  A guide to hotels, apartments and walking tours.
 • 22 Sawyers Travel Logs 0.0 0.0/5.0 0 آراء 1087 برترین ها

  Photos and commentary.
1
: (32 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

2
: (94 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

3
: (125 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

4
: (2 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

5
: (63 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

Best Language Schools in رم
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری