سیدنی - راهنماهای شهر

 • 1 Walk Around Sydney Harbour 3.2 3.2/5.0 11 آراء 1763 برترین ها

  A photographic tour of one of Sydney Harbour walks from Cremorne Point to Mosman ferry wharf.
 • 2 Sydney Accommodation Listing 2.4 2.4/5.0 5 آراء 1455 برترین ها

  A collection of budget hotels, apartments, B&B, private apartments and other accommodations in locations across Sydney. Category range is two and a half to 4 star.
 • 3 Sydney Homestay Accommodation 1.1 1.1/5.0 6 آراء 2028 برترین ها

  Sourcing and providing homestay accommodation with selected homestay families in the Sydney area.
 • 4 Northern Beaches 0.0 0.0/5.0 0 آراء 1332 برترین ها

  Visitors guide to the Northern beaches of Sydney, including accommodation, leisure activities, maps, restaurants, and shopping.
1
رتبه بندی زبان آموزان سابق : (3 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

2
رتبه بندی زبان آموزان سابق : (9 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

3
رتبه بندی زبان آموزان سابق : (1 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

4
رتبه بندی زبان آموزان سابق : (21 نظرات متعلق به این آموزشگاه )

Best Language Schools in سیدنی
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری