X
فنلاند
1 مدرسه زبان ، از
برای یک دوره 2 هفته هافنلاندی .

فنلاند

2 هفته ها دوره آموزشفنلاندی دروس هفتگی 25 (شامل محل اقامت)
بیشترین بازدیدکننده سایت اطلاعاتی آموزشگاه های مستقل برای دوره های ارزان زبان با با کیفیت آموزش خوب و فعالیت های سرگرم کننده اوقات فراغت. دوره های فنلاندی با دقت انتخاب شده و کلاس های زبان از مبتدی تا سطح پیشرفته و همچنین لیستی از برنامه خواندن زبان فنلاندی در خارج از کشور در مدارس فنلاندی توصیه شده در فنلاند .
onscroll="return false;">
من دوست داشتم
در حدود