X

دوره های آموزشفرانسوی

تاریخ شروع
محاسبه قیمت
کانادا
44 مدرسه زبان ، از
برای یک دوره 2 هفته هافرانسوی .

کانادا

مونترال
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 18
4.3/5.0 3 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 680C$ 654C$
=
لغو رایگان
مونترال
Quebec
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
5.0/5.0 1 بازبینی
ویژه! پیشنهاد! 730C$ 730C$
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 24
4.4/5.0 73 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 760C$ 729C$
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.7/5.0 3 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 725C$ 695C$
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 25

فرانسه

امبوز
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
ویژه! پیشنهاد! 602€ 578€
=
لغو رایگان
آنتیبه (Antibes)
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
ویژه! پیشنهاد! 548€ 524€
=
لغو رایگان
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در کانادا بود
بیاریتز
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.4/5.0 12 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 660€ 631€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.0/5.0 31 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 640€ 612€
=
لغو رایگان
بوردو
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.3/5.0 59 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 630€ 603€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 18
4.5/5.0 2 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 594€ 565€
=
لغو رایگان
لاروشل
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
ویژه! پیشنهاد! 608€ 584€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 25
4.2/5.0 135 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 505€ 483€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
3.7/5.0 28 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 455€ 436€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 25
مونپلیه
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.1/5.0 100 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 530€ 508€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 22
4.2/5.0 8 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 560€ 536€
=
لغو رایگان
LSF
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی فرانسوی در فرانسه در 12 ماه گذشته فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در فرانسه میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در کانادا بود
مونپلیه
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.4/5.0 116 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 535€ 512€
=
لغو رایگان
مونپلیه
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.1/5.0 131 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 540€ 517€
=
لغو رایگان
مورزین (آلپ)
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
ویژه! پیشنهاد! 1175€ 1118€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 25
4.3/5.0
199 سراسر جهان را بررسی می کند
ویژه! پیشنهاد! 3100€ 2945€
=
لغو رایگان
فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در فرانسه
نیس
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
5.0/5.0 1 بازبینی
ویژه! پیشنهاد! 360€ 342€
=
لغو رایگان
نیس
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.0/5.0 66 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 520€ 496€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.0/5.0 93 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 490€ 469€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.1/5.0 58 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 561€ 536€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 25
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی فرانسوی در فرانسه در 12 ماه گذشته فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در فرانسه
پاریس
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.4/5.0 178 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 545€ 518€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.0/5.0 69 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 590€ 565€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
ویژه! پیشنهاد! 590€ 565€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.2/5.0 38 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 715€ 684€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 26
4.0/5.0 139 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 660€ 627€
=
لغو رایگان
پاریس
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
ویژه! پیشنهاد! 625€ 600€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 25
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.4/5.0 25 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 630€ 602€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 25
4.2/5.0 5 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 780€ 747€
=
لغو رایگان
رویان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 25
4.2/5.0 125 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 670€ 637€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 23
4.1/5.0 49 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 520€ 498€
=
لغو رایگان
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در کانادا بود
تور
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.8/5.0 33 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 650€ 619€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 25
4.3/5.0
199 سراسر جهان را بررسی می کند
ویژه! پیشنهاد! 3100€ 2945€
=
لغو رایگان

جزیره گوادلوپ

Le Gosier
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
3.5/5.0 2 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 695€ 664€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
3.7/5.0 6 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 670€ 639€
=
لغو رایگان

مارتینیک

فورت دو فرانسه
2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 20
4.2/5.0 6 بررسی ها
ویژه! پیشنهاد! 660€ 631€
=
لغو رایگان

موناکو

2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 25
4.3/5.0
199 سراسر جهان را بررسی می کند
ویژه! پیشنهاد! 4520€ 4294€
=
لغو رایگان

سویس

2 هفته ها دوره آموزشفرانسوی دروس هفتگی 25
LanguageCourse.net پربیننده ترین سایت مستقل آموزش برای رزرو فرانسوی در خارج از کشور در مدارس فرانسوی توصیه شده در کانادا, فرانسه, جزیره گوادلوپ, مارتینیک, موناکو, سویسمیباشد . این که آیا شما دنبال دوره های زبان با کمترین قیمت و کیفیت خوب آموزش و یا فعالیت های سرگرم کننده و اوقات فراغت باشید، ما به شما برای پیدا کردن بهترین دوره در میان لیست با دقت انتخاب شده ی خود از کلاس های زبانفرانسوی برای مبتدیان و یا سطح پیشرفته کمک میکنیم. کارشناسان دوستانه ما خوشحال به کمک به شما خواهند شد.
onscroll="return false;">
X
 • بیشترین دوره ها: 6.093 برنامه دوره زبان لیست شده است. هیچ سایت دیگر در سراسر جهان دوره های بیشتری دارد.
 • تخفیف منحصر به فرد
 • 15.277 بررسی معتبر مدارس زبان.
 • مشاوره رایگان توسط کارشناسان سفر زبان دوستانه ی ما.
مزایای شما
تنها زمانی که رزرو در اینجا انجام شود
 • کمترین قیمت تضمین شده: شما کمتر از زمانی که به طور مستقیم با مدرسه یا هر جای دیگر رزرو کنید پرداخت میکنید. اگر شما جای دیگری یک نرخ بهتری پیدا کردید ما آن از آن کمتر خواهیم بود.
 • بیشترین بازدید دارنده ی وب سایت برای رزرو دوره های زبان.
 • شرایط ترجیحی برای لغو و پرداخت.
 • بدون هزینه های آژانس

حقیقتاً بهترین راه برای رزرو در دوره آموزش زبان خود!

فقط
حرف ما را قبول نکنید .
آمار سرگرم کننده
 • 1.000.000 US$ : صرفه جویی شده در هزینه دوره ها توسط مشتریان ما.
 • پیشگامان: ما اولین سایت انتشار نظرات بدون سانسور از مدارس زبان هستیم. تاسیس ازسال 1999.
 • رهبران جهان: ما بیشترین بازدید کننده را در بین سایت های مستقل دوره های زبان داریم.
 • > 18.000 طرفداران فیس بوک.
نظرات و انتقادات LanguageCourse.Net
عالی 9.5از 0 تا 10
688 نظرات و بررسی ها بر روی Trustpilot
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
شرکت هایی که معتمد LanguageCourse.net
شرکت هایی که معتمد LanguageCourse.net