دوره های آموزشآلمانی

26 مدرسه زبان ، دسته بندی از 240 CHF به 1390 CHF برای یک دوره 2 هفته هاآلمانی شامل محل اسکان.

اتریش

سالزبورگ

Overall student rating: 4.1/5.0  (24 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1218 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Inlingua Salzburg، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
893 € Standard Deutsch Intensive (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 25 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 325 € Host Family, اتاق یک نفره, صبحانه

وین

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3320 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3320 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

Overall student rating: 4.1/5.0  (19 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

734 € =
500 € Standard Course (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 234 € Student Residence, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی

آلمان

اگزبورگ

Overall student rating: 4.3/5.0  (29 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

540 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Augsburger Deutschkurse، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
250 € Intensive Course (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 25 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 290 € Homestay, اتاق دو نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام

برلین

Overall student rating: 4.1/5.0  (45 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

655 € =
270 € Standard (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 310 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 75 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.1/5.0  (27 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

780 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Carl Duisberg Centrum، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
460 € Intensive Plus (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 24 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 320 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

425 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط F+U Academy of Languages، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
250 € Main course (German) (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 150 € Shared apartments (category I), اتاق مشترک (چندین تخت خواب), بدون وعده های غذایی
+ 25 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3170 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3170 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

320 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Verbum Novum GmbH - Summer School، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
320 € Standard course (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)

کلن

Overall student rating: 4.2/5.0  (25 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

780 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Carl Duisberg Centrum، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
460 € Intensive Plus (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 24 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 320 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

Overall student rating: 4.0/5.0  (2 بررسی ها کلن)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3170 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3170 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

دارمشتات

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

425 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط F+U Academy of Languages، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
250 € Main course (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 150 € Shared apartments \"Rheinstraße\", اتاق مشترک (چندین تخت خواب), بدون وعده های غذایی
+ 25 € هزینه اداری مدرسه

درسدن

Overall student rating: 4.4/5.0  (22 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

665 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Kästner Kolleg - Tandem، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
400 € Intensive Course 25 (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 25 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 240 € Student Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 25 € هزینه اداری مدرسه

فرانکفورت

Overall student rating: 4.0/5.0  (13 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

660 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط DID Deutsch-Institut، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
380 € Standard Course (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 280 € Roomstay, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3250 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3250 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

هامبورگ

Overall student rating: 4.3/5.0  (3 بررسی ها هامبورگ)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3170 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3170 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

Overall student rating: 4.1/5.0  (23 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

576 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط TANDEM Hamburg، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
280 € Standard 20 Course (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 296 € Shared Flat, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

هایدلبرگ

Overall student rating: 4.0/5.0  (100 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

525 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط F+U Academy of Languages، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
250 € Main Course (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 250 € Hall of Residence Category I (Concordia, Bosch, Brox, Karlsruhe, Steinhof), اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 25 € هزینه اداری مدرسه

لیندو

Overall student rating: 4.4/5.0  (7 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

620 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Dialoge Sprachinstitut، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
300 € Standard Course 20 (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 170 € Residence, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 150 € هزینه اداری مدرسه

ماینز

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

240 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Verbum Novum GmbH، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
240 € Standard course (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)

مونیخ

Overall student rating: 4.2/5.0  (31 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

740 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Carl Duisberg Centrum، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
460 € Intensive Plus (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 24 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 280 € Carl Duisberg Guest House, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی مونیخ)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3170 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3170 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

رادلفزل

Overall student rating: 4.2/5.0  (13 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

640 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Carl Duisberg Centrum، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
460 € Intensive Plus (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 24 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 180 € Guest House Standard, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

اشتوتگارت

Overall student rating: 5.0/5.0  (1 بازبینی اشتوتگارت)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3170 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3170 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

سویس

بازل

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3570 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3570 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

زوریخ

Overall student rating: 4.7/5.0  (4 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1390 CHF 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط LSI - Language Studies International، فقط در صورتی که دوره آلمانی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your آلمانی course online at this website. Click on school for details. =
570 CHF Standard 20 (دوره آموزشآلمانی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 710 CHF Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 110 CHF هزینه اداری مدرسه

پربازدیدترین و مستقل ترین سایت برای رزرو روزه های آموزش زبان در سراسر جهان،دروس آلمانی & کلاسهای زبان &آلمانی برنامه های مطالعه زبان آلمانی در خارج از کشور درآلمانی schools in اتریش, آلمان, سویس.
محاسبه مجدد (اختیاری)
هفته ها
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری