دوره های آموزشیونانی

8 مدرسه زبان ، دسته بندی از 1090 € به 1425 € برای یک دوره 2 هفته هایونانی شامل محل اسکان.

یونان

آتن

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.3/5.0  (31 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1425 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط  Hellenic Language School Alexander the Great، فقط در صورتی که دوره یونانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
710 € General Greek - Extended program (دوره آموزشیونانی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 715 € هتل B2 رده, اتاق یک نفره, صبحانه

کانیا (کرت)

رتبه بندی کلی زبان آموز: 3.8/5.0  (25 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1425 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط  Hellenic Language School Alexander the Great، فقط در صورتی که دوره یونانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
710 € General Greek - Extended Program (دوره آموزشیونانی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 715 € هتل - نوع ب, اتاق یک نفره, صبحانه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 3.8/5.0  (5 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1250 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط  Kainotomia، فقط در صورتی که دوره یونانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
570 € Modern Greek Intensive (دوره آموزشیونانی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 680 € خانواده میزبان, اتاق یک نفره, صبحانه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.4/5.0  (11 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1090 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط  Lexis - Centre of Greek Language & Culture، فقط در صورتی که دوره یونانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
600 € Intensive Course (دوره آموزشیونانی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 490 € هتل (فصل کم تقاضا), اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی

Piraeus

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1320 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط  Kainotomia، فقط در صورتی که دوره یونانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
570 € Modern Greek Intensive (دوره آموزشیونانی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 750 € هتل نوع ب2: شهر رویایی پیرائوس, اتاق یک نفره, صبحانه

رودز

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1270 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط  Kainotomia، فقط در صورتی که دوره یونانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
570 € Modern Greek Intensive (دوره آموزشیونانی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 700 € پارتنون هتل, اتاق یک نفره, صبحانه

تسالونیکی

رتبه بندی کلی زبان آموز: 5.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1295 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط  Hellenic Language School Alexander the Great، فقط در صورتی که دوره یونانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
710 € General Greek - Extended Program (دوره آموزشیونانی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 585 € هتل نوع ث, اتاق یک نفره, صبحانه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 2.3/5.0  (3 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1410 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط  Kainotomia، فقط در صورتی که دوره یونانی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
570 € Modern Greek Intensive (دوره آموزشیونانی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 840 € هتل نوع ب2: اتاق و آپارتمان کالرز, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

پربازدیدترین و مستقل ترین سایت برای رزرو روزه های آموزش زبان در سراسر جهان،دروس یونانی & کلاسهای زبان &یونانی برنامه های مطالعه زبان یونانی در خارج از کشور دریونانی schools in یونان.
محاسبه مجدد (اختیاری)
هفته ها
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری