دوره های آموزشایتالیایی

47 مدرسه زبان ، دسته بندی از 550 € به 990 € برای یک دوره 2 هفته هاایتالیایی شامل محل اسکان.

ایتالیا

Alghero (ساردنی)

Overall student rating: 4.4/5.0  (8 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

821 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Italiano in Riviera، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
430 € General Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 356 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 35 € هزینه اداری مدرسه

آستی (Asti)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3050 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3050 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

بانیو دی رومانیا (Bagno DI Romagna)

Overall student rating: 4.8/5.0  (10 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

898 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Palazzo Malvisi، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
598 € Group Course 26 (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 26 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 300 € Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه

بولونیا

Overall student rating: 4.3/5.0  (17 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

690 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط A.L.C.E. Accademia Lingue e Culture Europee، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
380 € GI22 - Intensive Course - Active Italian (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 22 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 275 € Host Family - Standard, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 35 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.5/5.0  (15 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

705 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Koinè، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
440 € Italian Language and Culture (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 265 € Homestay, اتاق دو نفره, صبحانه

Castiglioncello

Overall student rating: 4.2/5.0  (13 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

990 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ARCI-Pasolini Centro di Lingua، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
510 € General Italian - Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 30 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 480 € Apartment - Low and Mid Season, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

فلورانس

Overall student rating: 4.5/5.0  (88 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

660 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ABC-Palazzo Malvisi، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 € Standard (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 260 € Homestay, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 60 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (24 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

720 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Fiorenza - IH Florence، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your ایتالیایی course online at this website. Click on school for details. =
400 € Basic Intensive G80 (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 260 € Shared apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 60 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.3/5.0  (19 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

550 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Koinè، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
320 € Italian Language Course (20) (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 230 € Shared Apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی

Overall student rating: 4.4/5.0  (5 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

629 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Europass, Centro Studi Europeo، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your ایتالیایی course online at this website. Click on school for details. =
399 € Standard Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 230 € Standard Apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی

Overall student rating: 4.2/5.0  (55 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

640 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Machiavelli، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 € Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 260 € Shared apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 40 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.2/5.0  (53 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

710 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Leonardo da Vinci، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
360 € Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 279.5 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 5.0/5.0  (2 بررسی ها فلورانس)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3050 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3050 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

جنوا

Overall student rating: 4.2/5.0  (43 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

660 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط A Door to Italy، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
360 € Standard (code SG) (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 280 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 20 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.2/5.0  (12 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

665 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Tricolore، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
390 € Standard Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 52 دقیقه در هر درس)
+ 275 € Shared apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

لوکا

Overall student rating: 4.4/5.0  (22 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

580 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Koinè، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
350 € Italian Language and Culture (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 230 € Shared Apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی

میلان

Overall student rating: 5.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

720 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Studi F.D. ELLCI، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
320 € Standard Course - Morning (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 320 € Shared Flat, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.2/5.0  (37 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

800 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط International House Milan، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
375 € Standard Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 345 € Shared apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.3/5.0  (26 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

690 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Leonardo da Vinci، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
360 € Intensive Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 260 € Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی میلان)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3050 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3050 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

میلاتزو (سیسیل)

Overall student rating: 4.4/5.0  (20 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

630 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط LaboLing، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 € Intensive Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 240 € Flat in the centre - High Season, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

مونته پولسانو

Overall student rating: 4.5/5.0  (17 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

840 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Il Sasso، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your ایتالیایی course online at this website. Click on school for details. =
450 € Standard course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 390 € Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه

ناپل

Overall student rating: 4.6/5.0  (40 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

675 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Italiano، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your ایتالیایی course online at this website. Click on school for details. =
375 € Intensive Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 260 € Shared Flat, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 40 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3150 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3150 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

پیزا

Overall student rating: 4.1/5.0  (19 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

550 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ILM - Istituto Linguistico Mediterraneo، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your ایتالیایی course online at this website. Click on school for details. =
290 € General Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 190 € Shared Flat, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

پورتو تورس (ساردنی)

Overall student rating: 5.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

915 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط LanguagesPoint، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
480 € Standard 20 (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 380 € Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 55 € هزینه اداری مدرسه

راونا

Overall student rating: 4.3/5.0  (26 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

749 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Palazzo Malvisi، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
370 € Group Course (G/20) (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 279 € Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 100 € هزینه اداری مدرسه

ریمینی

Overall student rating: 3.7/5.0  (36 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

785 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro di lingua e cultura italiana I Malatesta، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
380 € General course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 370 € Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 35 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.2/5.0  (16 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

730 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Tiberius International، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
380 € General (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 310 € Student apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 40 € هزینه اداری مدرسه

رم

Overall student rating: 4.3/5.0  (27 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

695 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
385 € G8 - Standard (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 260 € Homestay, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.1/5.0  (93 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

695 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Dilit International House، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
414 € Group Intensive (20) (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 206 € Homestay Standard, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 75 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.1/5.0  (113 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

671 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Leonardo da Vinci، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
360 € Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 240.5 € Homestay, اتاق دو نفره, صبحانه
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 5.0/5.0  (2 بررسی ها رم)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3150 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3150 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

Overall student rating: 4.2/5.0  (59 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

670 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Torre di Babele، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your ایتالیایی course online at this website. Click on school for details. =
395 € Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 205 € Shared Flat with Italians, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

سالرنو

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

790 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Accademia Italiana، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
420 € Standard 20 (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 290 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 80 € هزینه اداری مدرسه

سان رمو

Overall student rating: 4.1/5.0  (63 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

640 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Omnilingua، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
380 € Standard (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 210 € Shared Apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

سینا

Overall student rating: 4.2/5.0  (51 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

730 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Dante Alighieri، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
360 € G8 Intensive course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 350 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 20 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.4/5.0  (36 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

645 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Scuola Leonardo da Vinci، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
360 € Intensive Italian Language Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 214.5 € Apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

سورنتو

Overall student rating: 4.4/5.0  (7 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

891 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Sant'Anna، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
400 € Basic (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 416 € Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 75 € هزینه اداری مدرسه

تریست

Overall student rating: 4.3/5.0  (26 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

620 € =
360 € Standard course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 260 € Homestay, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

تروپی

Overall student rating: 4.4/5.0  (41 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

733 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Piccola Universita Italiana، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
345 € Standard (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 288 € Shared flat - high season I, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 100 € هزینه اداری مدرسه

تورین

Overall student rating: 4.6/5.0  (38 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

760 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط L\'Italiano Porticando Srl، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
400 € Intensive Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 360 € Homestay, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

ونیز

Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی ونیز)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3150 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3150 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

Overall student rating: 4.3/5.0  (70 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

730 € =
410 € Intensive (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 320 € Homestay, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

ورونا

Overall student rating: 4.0/5.0  (5 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

907 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Studi Idea Verona، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
389 € Italiano Buongiorno course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 18 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 450 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 68 € هزینه اداری مدرسه

ویارجیو

Overall student rating: 4.3/5.0  (24 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

650 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Puccini، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your ایتالیایی course online at this website. Click on school for details. =
320 € Standard Course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 260 € Shared apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 3.9/5.0  (9 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

620 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ILM - Istituto Linguistico Mediterraneo، فقط در صورتی که دوره ایتالیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your ایتالیایی course online at this website. Click on school for details. =
290 € General course (دوره آموزشایتالیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 260 € Shared flat, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 70 € هزینه اداری مدرسه

پربازدیدترین و مستقل ترین سایت برای رزرو روزه های آموزش زبان در سراسر جهان،دروس ایتالیایی & کلاسهای زبان &ایتالیایی برنامه های مطالعه زبان ایتالیایی در خارج از کشور درایتالیایی schools in ایتالیا.
محاسبه مجدد (اختیاری)
هفته ها
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری