بررسی های Academia Columbus ، کیتو ، اکوادور

تعداد کل نظرات: 1
توجه: تمام ارزیابی ها معتبر هستند. فقط شرکت کنندگان پیشین که دوره ای را در مدرسه رزرو کردند می توانند پس از پایان دوره ارزیابی را منتشر کنند. بنابراین مدارس نمی توانند ارزیابی ها را دستکاری کنند و شما می توانید به تمام ارزیابی های منتشر شده اعتماد کنید.

امتیاز متوسط

امتیاز کلی
Academia Columbus, کیتو, اکوادور
3.0/5.0 
(1 بازبینی)
شهر 3.0/5.0 
سازمان 3.0/5.0 
امکانات 2.0/5.0 
فعالیت های اجتماعی ---
کیفیت/پیشرفت دوره زبان 3.0/5.0 
ارزش پول 3.0/5.0 
اسکان
خانواده میزبان 3.0/5.0 
آپارتمان مشترک ---
دیگر ---
نظرات فردی
23. ا. 2010
1. John (62 سال ها)  -  Australia
1. Combined Classes Plus 10 (20 minigroup + 10 individual lessons/week) - 8 هفته ها

امتیاز کلی
ارزش پول
بررسی مفصل
شهر/محل
سازمان مدرسه
امکانات (کتابخانه، کلاس های درس)
فعالیت های اجتماعی
کیفیت پیشرفت تدریس/زبان
اسکان
زندگی در منزل یک خانواده خارجی

من دوست داشتم
در حدود
*ضروری