دوره های آموزشپرتغالی

11 مدرسه زبان ، دسته بندی از به برای یک دوره 2 هفته هاپرتغالی شامل محل اسکان.

برزیل

اولیندا

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1006 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Olinda Portuguese Language School، فقط در صورتی که دوره پرتغالی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
584 USD Group Intensive 1 (دوره آموزشپرتغالی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 352 USD خانواده میزبان, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 70 USD هزینه اداری مدرسه

ریو دو ژانیرو

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3020 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره پرتغالی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3020 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشپرتغالی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD قیمت دوره شامل هزینه مسکن

سالوادور

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

741 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Dialogo Brazil - Language School، فقط در صورتی که دوره پرتغالی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
374 € Brazil Workshop (دوره آموزشپرتغالی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 325 € اقامتگاه, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 42 € هزینه اداری مدرسه

سائو پائولو

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.0/5.0  (43 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1424 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Fast Forward Institute، فقط در صورتی که دوره پرتغالی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
830 USD Group Intensive (دوره آموزشپرتغالی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 504 USD زندگی در منزل یک خانواده خارجی, اتاق یک نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 90 USD هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشپرتغالی دوره های آموزشآلمانی دوره های آموزشاسپانیایی دوره های آموزشانگلیسی دوره های آموزشایتالیایی دوره های آموزشفرانسوی
It's Cool  
XL
رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.0/5.0  (3 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1585 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط It's Cool، فقط در صورتی که دوره پرتغالی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
790 USD Intensive 20 (دوره آموزشپرتغالی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 630 USD زندگی در منزل یک خانواده خارجی, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 165 USD هزینه اداری مدرسه

پرتغال

فارو

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.2/5.0  (57 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1210 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط CIAL Centro de Linguas، فقط در صورتی که دوره پرتغالی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
950 € Group + Workshop (دوره آموزشپرتغالی - دروس هفتگی 25 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 260 € زندگی در منزل یک خانواده خارجی, اتاق یک نفره, صبحانه

لیسبون

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.2/5.0  (252 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1210 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط CIAL Centro de Linguas، فقط در صورتی که دوره پرتغالی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
950 € Group + Workshop (دوره آموزشپرتغالی - دروس هفتگی 25 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 260 € زندگی در منزل یک خانواده خارجی, اتاق یک نفره, صبحانه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.3/5.0  (39 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1535 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط International House، فقط در صورتی که دوره پرتغالی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
1300 € Super Intensive Course (دوره آموزشپرتغالی - دروس هفتگی 25 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 235 € اسکان با خانواده خارجی - لیسبون, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.2/5.0  (187 سراسر جهان را بررسی می کند)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3150 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره پرتغالی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3150 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشپرتغالی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € قیمت دوره شامل هزینه مسکن

پورتو

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.4/5.0  (79 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

875 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Fast Forward Institute، فقط در صورتی که دوره پرتغالی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
565 € Group Intensive (دوره آموزشپرتغالی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 270 € زندگی در منزل یک خانواده خارجی, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 40 € هزینه اداری مدرسه

رتبه بندی کلی زبان آموز: 4.7/5.0  (12 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1969 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط inlingua Porto، فقط در صورتی که دوره پرتغالی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
1484 € CIP4.5 - Crash Intensive Programme 4.5 (دوره آموزشپرتغالی - دروس هفتگی 22 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 440 € خانواده میزبان استاندارد, اتاق یک نفره, روزهای کاری اقامت با صبحانه و شام (Half board)، آخر هفته اقامت با صبحانه، ناهار و شام (Full board)
+ 45 € هزینه اداری مدرسه

پربازدیدترین و مستقل ترین سایت برای رزرو روزه های آموزش زبان در سراسر جهان،دروس پرتغالی & کلاسهای زبان &پرتغالی برنامه های مطالعه زبان پرتغالی در خارج از کشور درپرتغالی schools in برزیل, پرتغال.
محاسبه مجدد (اختیاری)
هفته ها
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری