دوره های آموزشاسپانیایی

100 مدرسه زبان ، دسته بندی از 450 € به 1187 € برای یک دوره 2 هفته هااسپانیایی شامل محل اسکان.

آرژانتین

باریلوش (Bariloche)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

890 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Academia Bariloche، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
420 USD Intensive Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 420 USD Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 50 USD هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشاسپانیایی
COINED  

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

975 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط COINED، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
430 USD Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 470 USD Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 75 USD هزینه اداری مدرسه

بوئنوس آیرس

Overall student rating: 4.0/5.0  (2 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

900 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Academia Buenos Aires، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
430 USD Intensive Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 420 USD Shared aparment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 USD هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

915 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Amauta Spanish School، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
460 USD Spanish Group Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 390 USD Residence, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 65 USD هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشاسپانیایی
COINED  
Overall student rating: 3.9/5.0  (50 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

745 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط COINED، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
430 USD Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 240 USD Student Residence, اتاق مشترک (چندین تخت خواب), بدون وعده های غذایی
+ 75 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.2/5.0  (33 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

836 USD Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
398 USD Group 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 338 USD Shared Apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 100 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (2 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

855 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Expanish، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
450 USD Intensive Spanish 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 330 USD 9 de Julio Student Residence, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 75 USD هزینه اداری مدرسه

کوردوبا

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

565 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط A.B.LE Spanish، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
310 USD Spanish Immersion (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 220 USD Student Residence, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 35 USD هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشاسپانیایی دوره های آموزشآلمانی
COINED   میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 10٪ اول تمام مدارس در آرژانتین بود
Overall student rating: 4.2/5.0  (15 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

625 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط COINED، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 USD Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 210 USD Residence, اتاق سه نفره, بدون وعده های غذایی
+ 75 USD هزینه اداری مدرسه

مندوزا

دوره های آموزشاسپانیایی
COINED  
Overall student rating: 3.8/5.0  (9 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

975 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط COINED، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
430 USD Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 470 USD Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 75 USD هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشاسپانیایی
ECELA  

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

956 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ECELA، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
398 USD Group 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 458 USD Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 100 USD هزینه اداری مدرسه

پورتو مادرین

دوره های آموزشاسپانیایی دوره های آموزشانگلیسی
COINED  

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

765 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط COINED، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 USD Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 350 USD Homestay, اتاق دو نفره, صبحانه
+ 75 USD هزینه اداری مدرسه

بولیوی

سوکره

دوره های آموزشاسپانیایی
Enforex  
Overall student rating: 5.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

653 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Enforex، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
330 USD Intensive Group Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 258 USD Student Residence, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 65 USD هزینه اداری مدرسه

شیلی

پیچیلمو

Overall student rating: 5.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

825 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Pichilemu Language School، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 USD Spanish Group Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 18 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 420 USD Homestay Accomodation, اتاق یک نفره, سرویس کامل (صبحانه، نهار، شام)
+ 65 USD هزینه اداری مدرسه

سانتیاگو

دوره های آموزشاسپانیایی
COINED  
Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

805 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط COINED، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
410 USD Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 320 USD Homestay, اتاق دو نفره, صبحانه
+ 75 USD هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشاسپانیایی
ECELA  

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

796 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ECELA، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
398 USD Group 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 298 USD Shared Apartment - Double Room, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 100 USD هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3020 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3020 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

Overall student rating: 4.1/5.0  (65 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

695 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Violeta Parra Escuela de Idiomas - TANDEM Santiago، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
360 USD Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 280 USD Happy House, اتاق مشترک (چندین تخت خواب), صبحانه
+ 55 USD هزینه اداری مدرسه

وینا دل مار

دوره های آموزشاسپانیایی
ECELA  
Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

796 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ECELA، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
398 USD Group 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 298 USD Shared Apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 100 USD هزینه اداری مدرسه

کلمبیا

بوگوتا

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

760 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط International House Bogota، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
440 USD Intensive Group Courses (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 320 USD Host Family, اتاق یک نفره, صبحانه

کارتاهنا

دوره های آموزشاسپانیایی
Enforex  
Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

815 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Enforex، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
440 USD Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 310 USD Shared Apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 65 USD هزینه اداری مدرسه

کاستاریکا

Puerto Viejo

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

555 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Spanish by the Sea، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
390 USD Standard Spanish (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 140 USD Hostel, اتاق مشترک (چندین تخت خواب), بدون وعده های غذایی
+ 25 USD هزینه اداری مدرسه

سان خوزه

Overall student rating: 4.5/5.0  (2 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

658 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Academia Columbus، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
442 USD Mini group 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 216 USD Shared apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی

Overall student rating: 5.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

840 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Academia Tica، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
500 USD Standard Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 300 USD Campus Residence, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 40 USD هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

970 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Máximo Nivel، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
670 USD Spanish Program - Group 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 300 USD Homestay, اتاق مشترک (چندین تخت خواب), سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام

ساحل تاماریندو

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

590 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط WAYRA Spanish School، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
590 USD Spanish Standard Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)

توریالبا

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

667 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Spanish by the River، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
390 USD Standard Spanish (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 0 دقیقه در هر درس)
+ 252 USD Hostel , اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 25 USD هزینه اداری مدرسه

کوبا

هاوانا

دوره های آموزشاسپانیایی
Enforex  
Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1129 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Enforex، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
395 € Intensive Group Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 669 € Homestay, اتاق یک نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 65 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

3340 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
3340 USD Standard Programme Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD Course price includes accommodation

سانتیاگو دو کوبا

دوره های آموزشاسپانیایی
Enforex  

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1129 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Enforex، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
395 € Intensive Group course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 669 € Homestay, اتاق یک نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 65 € هزینه اداری مدرسه

جمهوری دومینیکن

سانتو دومینگو

Overall student rating: 4.2/5.0  (6 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

820 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Dominican Language School، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
410 USD Standard Group (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 410 USD School Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

سوسوا

Overall student rating: 4.0/5.0  (7 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

770 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Dominican Language School، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
410 USD Standard Group (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 360 USD School Apartment, اتاق یک نفره, صبحانه

اکوادور

کیتو

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

559 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Academia Columbus، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
349 USD Mini group 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 210 USD Shared apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی

گواتمالا

آنتیگوا

دوره های آموزشاسپانیایی
COINED  
Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

605 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط COINED، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
250 USD Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 280 USD Student Residence, اتاق دو نفره, سرویس کامل (صبحانه، نهار، شام)
+ 75 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 5.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

490 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Máximo Nivel، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
220 USD Spanish Program - Group 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 270 USD Homestay, اتاق دو نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام

هندوراس

لا سیبا

Overall student rating: 4.4/5.0  (17 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

600 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Centro Internacional de Idiomas، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
500 USD Individual 20 + accommodation (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 0 USD اتاق یک نفره, سرویس کامل (صبحانه، نهار، شام) - Course price includes accommodation
+ 100 USD هزینه اداری مدرسه

مکزیک

گوادالاخارا

Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

646 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط IMAC Spanish Language Programs، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
400 USD Group Program (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 25 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 196 USD Homestay, اتاق یک نفره, سرویس کامل (صبحانه، نهار، شام)
+ 50 USD هزینه اداری مدرسه

گوانجواتو

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

891 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Solexico Guanajuato، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
426 USD Intensive Program 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 400 USD Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 65 USD هزینه اداری مدرسه

پلایا دل کارمن

Overall student rating: 4.0/5.0  (31 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

830 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط International House - Riviera Maya، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
440 USD Intensive Group Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 390 USD Host Family, اتاق یک نفره, صبحانه

پورتو اهکوندیو

Overall student rating: 5.0/5.0  (2 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

699 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Oasis Language School، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
324 USD Individual Spanish 10 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 355 USD Apartment, اتاق یک نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 20 USD هزینه اداری مدرسه

پورتو والارتا

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1110 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Spanish Experience Center، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
590 USD Super Intensive Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 25 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 420 USD Mexican Family, اتاق دو نفره, صبحانه
+ 100 USD هزینه اداری مدرسه

کوارتارو

دوره های آموزشاسپانیایی
OLE  
Overall student rating: 4.4/5.0  (10 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

923 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط OLE، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
418 USD Standard 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 428 USD Homestay, اتاق یک نفره, سرویس کامل (صبحانه، نهار، شام)
+ 77 USD هزینه اداری مدرسه

پاناما

بوکاس دل تورو

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

670 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Habla Ya Spanish School، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
495 USD Group 4 Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 175 USD Tungara Hostels, اتاق مشترک (چندین تخت خواب), صبحانه

Overall student rating: 5.0/5.0  (3 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

555 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Spanish by the Sea، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
390 USD Standard Spanish (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 0 دقیقه در هر درس)
+ 140 USD Hostel Spanish by the Sea - Bocas, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 25 USD هزینه اداری مدرسه

بوکت

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

895 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Habla Ya Spanish School، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
495 USD Group 4 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 400 USD Home Stay - Breakfast Only, اتاق یک نفره, صبحانه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

555 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Spanish by the River، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
390 USD Standard Spanish (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 140 USD Hostel, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 25 USD هزینه اداری مدرسه

پاناما سیتی

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

788 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط EPA! Español en Panamá، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
448 USD Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 310 USD Shared apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 30 USD هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

555 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Spanish in the City، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
390 USD Standard Spanish (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 140 USD Hostel Panama City, اتاق مشترک (چندین تخت خواب), بدون وعده های غذایی
+ 25 USD هزینه اداری مدرسه

پرو

کوزکو

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

655 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Amauta Spanish School، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
280 USD Spanish Group Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 330 USD Residence, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 45 USD هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.2/5.0  (8 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

490 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Máximo Nivel، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
280 USD Spanish Program - Group 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 210 USD Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

لیما

Overall student rating: 4.0/5.0  (4 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

756 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ECELA Spanish School، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
398 USD Group 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 258 USD Shared apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 100 USD هزینه اداری مدرسه

اسپانیا

آلیکانته (Alicante)

دوره های آموزشاسپانیایی
Enforex  
Overall student rating: 4.0/5.0  (28 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

545 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Enforex، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
310 € Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 180 € Shared Flat, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 55 € هزینه اداری مدرسه

بارسلونا

Overall student rating: 4.1/5.0  (154 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

712 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط ABCHumboldt، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
330 € Standard Intensive (20) (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 350 € Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه
+ 32 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

807 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Babylon Idiomas، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
320 € Intensive 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 427 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 60 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.1/5.0  (43 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

740 € =
420 € Intensive Group Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 320 € Shared apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی

دوره های آموزشاسپانیایی دوره های آموزشانگلیسی
Enforex   یکی از محبوب ترین 50 مدرسه زبان ما در سراسر جهان (در 12 ماه گذشته).
Overall student rating: 3.9/5.0  (89 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

645 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Enforex، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
310 € Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 280 € Shared flat, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 55 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

778 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط inlingua، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
300 € Intensive group course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 438 € Student Residence, اتاق دو نفره, صبحانه
+ 40 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.0/5.0  (65 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

620 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Kingsbrook Spanish School، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
270 € Intensive Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 320 € Shared flat, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 30 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

2880 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
2880 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

کادیز

Overall student rating: 4.5/5.0  (2 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

600 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط clic International House Cádiz، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
345 € General Spanish Intensive 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 210 € Shared flat with Spaniards, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 45 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.5/5.0  (48 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

550 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط K2 INTERNACIONAL, Escuela de Español، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
300 € Spanish Standard Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 220 € Shared Flat - Low Season, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 30 € هزینه اداری مدرسه

گرانادا

Overall student rating: 4.5/5.0  (36 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

625 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Escuela Montalbán، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
325 € Standard Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 250 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

595 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Instituto Mediterráneo SOL، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
380 € Intensive 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 215 € Shared Flat, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

Overall student rating: 5.0/5.0  (2 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

550 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Sociedad Hispano Mundial، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
295 € Spanish & Culture - Course A (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 205 € Shared flat, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

2880 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
2880 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

ایبیزا

Overall student rating: 4.0/5.0  (7 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

624 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Instituto de Idiomas Ibiza، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
405 € Spanish Intensive Course, 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 184 € Shared apartment - Type B - low season, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 35 € هزینه اداری مدرسه

لاس پالماس

Overall student rating: 4.1/5.0  (103 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

591 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Gran Canaria School of Languages S.L.، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
270 € Standard Course - Low Season (April to September) (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 321 € Best Residence, اتاق دو نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام

مادرید

دوره های آموزشاسپانیایی
AIL  

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

670 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط AIL، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 € Intensive Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 280 € Shared flat, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

807 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Babylon Idiomas، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
320 € Intensive 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 427 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 60 € هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشاسپانیایی دوره های آموزشانگلیسی
Enforex   دانش آموزان قبلی برای
Overall student rating: 4.1/5.0  (75 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

645 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Enforex، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
310 € Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 280 € Shared flat, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 55 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

614 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Luis Vives Escuela de Español، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
260 € Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 354 € Student Residence , اتاق سه نفره, بدون وعده های غذایی

Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی مادرید)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

2880 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
2880 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

بندر مالاگا

Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

518 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Academia AIFP، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
289 € Intensive course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 229 € Shared Flat, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

Overall student rating: 4.4/5.0  (20 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

635 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Cervantes Escuela Internacional، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
340 € Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 230 € Shared apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 65 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

722 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Onspain School، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
305 € Intensive 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 372 € Host Family, اتاق دو نفره, سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام
+ 45 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 5.0/5.0  (1 بازبینی بندر مالاگا)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

2880 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
2880 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

ماربلا

دوره های آموزشاسپانیایی دوره های آموزشانگلیسی
Enforex  
Overall student rating: 4.1/5.0  (50 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

525 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Enforex، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
290 € Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 180 € Shared Flat, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 55 € هزینه اداری مدرسه

پالما د مایورکا

Overall student rating: 4.2/5.0  (14 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

690 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Die Akademie، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
370 € Standard Spanish Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 320 € Host Family, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

Overall student rating: 4.0/5.0  (19 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

800 € =
420 € Intensive Group Courses (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 380 € Homestay, اتاق یک نفره, صبحانه

پامپلونا

Overall student rating: 5.0/5.0  (2 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

655 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Pamplona Learning Spanish Institute، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
350 € Standard Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 245 € Shared apartment - studio, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 60 € هزینه اداری مدرسه

سالامانکا

Overall student rating: 4.4/5.0  (165 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

503 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Colegio de España، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
330 € Standard (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 173 € Apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی

دوره های آموزشاسپانیایی دوره های آموزشانگلیسی
Enforex  
Overall student rating: 4.1/5.0  (44 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

525 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Enforex، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
290 € Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 180 € Shared Flat, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 55 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

2880 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
2880 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

سن سباستین

Overall student rating: 4.2/5.0  (77 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

686 € Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
336 € Intensive 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 290 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 60 € هزینه اداری مدرسه

سویا

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

681 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Babylon Idiomas، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
320 € Intensive 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 301 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 60 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 4.2/5.0  (29 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

575 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Giralda Center - Spanish House، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
320 € Intensive Spanish (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 255 € Shared Flat, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی سویا)
4.2/5.0  (152 reviews worldwide)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

2880 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
2880 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

تنریف

Overall student rating: 4.2/5.0  (46 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

450 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Canarias Cultural, Santa Cruz، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
260 € Intensive Spanish Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 190 € Student House - Shared Flat, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

دوره های آموزشاسپانیایی
Enforex  

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

633 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Enforex، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
398 € Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 25 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 180 € Shared Apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 55 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

2880 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
2880 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

والنسیا

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

681 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Babylon Idiomas، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
320 € Intensive 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 301 € Shared Apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 60 € هزینه اداری مدرسه

Overall student rating: 3.8/5.0  (52 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

525 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Enforex Valencia، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
290 € Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 180 € Shared apartment, اتاق دو نفره, بدون وعده های غذایی
+ 55 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

530 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Hispania, escuela de español، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
280 € General Spanish course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 250 € Student shared flat, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی

Overall student rating: 4.0/5.0  (1 بازبینی)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

565 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Route 66 Idiomas، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
300 € Intensive Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 220 € Shared Apartments, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 45 € هزینه اداری مدرسه

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

2880 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Study & Live in your Teacher's Home، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
2880 € Standard Programme Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 25 - 60 دقیقه در هر درس)
+ 0 € Course price includes accommodation

دوره های آموزشاسپانیایی
Taronja   میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 10٪ اول تمام مدارس در آرژانتین بود
Overall student rating: 4.5/5.0  (57 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

629 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Taronja، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
350 € Intensive Course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 240 € Shared apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 39 € هزینه اداری مدرسه

وجر دلا فرانترا

Overall student rating: 4.2/5.0  (10 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

665 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Colegio de Español La Janda، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
350 € General Intensive 20 (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 50 دقیقه در هر درس)
+ 280 € Shared apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 35 € هزینه اداری مدرسه

اروگوئه

مونته ویدئو

Overall student rating: 4.2/5.0  (4 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

940 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Academia Uruguay، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید Additional special offers available. Only when booking your اسپانیایی course online at this website. Click on school for details. =
470 USD Intensive course (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 420 USD Shared apartment, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 50 USD هزینه اداری مدرسه

دوره های آموزشاسپانیایی
COINED   دانش آموزان قبلی برای
Overall student rating: 5.0/5.0  (3 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

1015 USD 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط COINED، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
430 USD Intensive (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 55 دقیقه در هر درس)
+ 510 USD Student Residence, اتاق یک نفره, بدون وعده های غذایی
+ 75 USD هزینه اداری مدرسه

ونزوئلا

مریدا

دوره های آموزشاسپانیایی
Jakera  
Overall student rating: 4.0/5.0  (5 بررسی ها)

نمونه قیمت ها (2 هفته ها):

450 € 5٪ تخفیف در شهریه برای تمام دوره های ارائه شده توسط Jakera، فقط در صورتی که دوره اسپانیایی را آنلاین در سایت رزرو کنید =
450 € Intensive Spanish (دوره آموزشاسپانیایی - دروس هفتگی 20 - 45 دقیقه در هر درس)
+ 0 € اتاق مشترک (چندین تخت خواب), سرویس نیمه کامل شامل صبحانه و شام - Course price includes accommodation

پربازدیدترین و مستقل ترین سایت برای رزرو روزه های آموزش زبان در سراسر جهان،دروس اسپانیایی & کلاسهای زبان &اسپانیایی برنامه های مطالعه زبان اسپانیایی در خارج از کشور دراسپانیایی schools in آرژانتین, بولیوی, شیلی, کلمبیا, کاستاریکا, کوبا, جمهوری دومینیکن, اکوادور, گواتمالا, هندوراس, مکزیک, پاناما, پرو, اسپانیا, اروگوئه, ونزوئلا.
محاسبه مجدد (اختیاری)
هفته ها
*ضروری