X

קורסי אנגלית

תאריך התחלה
תאריך התחלה
קורס
חשב מחירים
אוסטרליה
196 בתי ספר לשפות, החל מ-
עד-
עבור קורס ב- 2 שבועותאנגלית כולל מגורים.

אוסטרליה

2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 19 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1410AUD 1380AUD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ביירון ביי
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1435AUD 1394AUD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קיירנס
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 29 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1432AUD 1404AUD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קיירנס
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1432AUD 1404AUD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3910US$ 3715US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 24 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1610AUD 1576AUD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב אוסטרליה
גולד קוסט
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1470AUD 1445AUD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3910US$ 3715US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
מלבורן
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 880AUD 847AUD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1440AUD 1415AUD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת מלבורן 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3910US$ 3715US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
נוסה
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1515AUD 1474AUD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פרתי
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1525AUD 1484AUD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 23 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.5/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1560AUD 1526AUD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 2 חוות דעת פרתי 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3910US$ 3715US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
סאנשיין קוסט
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1575AUD 1534AUD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.3/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 740AUD 713AUD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 10 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1700AUD 1660AUD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת סידני 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3910US$ 3715US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 22 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1680AUD 1644AUD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

קנדה

הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב אוסטרליה
ברלינגטון
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1340CAD 1315CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קלגרי
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 5 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1335CAD 1306CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1295CAD 1268CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 49 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1230CAD 1202CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
טורונטו
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1331CAD 1307CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 30 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 15 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1450CAD 1450CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.8/5.0 9 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1315CAD 1284CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
טורונטו
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 32 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1395CAD 1364CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאנגלית הפופולארים ביותר בקנדה בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בקנדה
טורונטו
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 122 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1255CAD 1226CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.5/5.0 2 חוות דעת טורונטו 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3730US$ 3544US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 30 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 41 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1600CAD 1563CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1331CAD 1307CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 30 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 4 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1410CAD 1410CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 8 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1395CAD 1364CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ונקובר
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1435CAD 1404CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ונקובר
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 780CAD 747CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3730US$ 3544US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 28 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1028CAD 985CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1385CAD 1355CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1245CAD 1215CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

אנגליה

2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 6 חוות דעת ברמינגהאם 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 1790£ 1701£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בורנמות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.9/5.0 50 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 835£ 808£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בורנמות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 828£ 804£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאנגלית הפופולארים ביותר באנגליה בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באנגליה
בורנמות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 4 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 660£ 645£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בורנמות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 782£ 762£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בורנמות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 73 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 780£ 754£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 3 חוות דעת בורנמות 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 1950£ 1853£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאנגלית הפופולארים ביותר באנגליה בשנה האחרונה
ברייטון
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 82 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 890£ 890£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 60 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 490£ 479£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ISE
ברייטון
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 778£ 765£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 43 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 780£ 757£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.8/5.0 6 חוות דעת ברייטון 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 1950£ 1853£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 18 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 660£ 640£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באנגליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב אוסטרליה
בריסטול
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 10 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 920£ 920£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 1950£ 1853£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קיימברידג
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 28 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 910£ 910£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 94 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 820£ 796£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 8 חוות דעת קיימברידג 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 2140£ 2033£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאנגלית הפופולארים ביותר באנגליה בשנה האחרונה
קנטרבורי
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 61 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 862£ 834£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קנטרבורי
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 716£ 698£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
צ\'לטנהאם
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 830£ 803£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 90 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 835£ 812£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
אלת'ם
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 864£ 845£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 80 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 940£ 908£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 21 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 4 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 788£ 762£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 1820£ 1729£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.6/5.0 5 חוות דעת האי וייט 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 1820£ 1729£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מחוז האגמים
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 1790£ 1701£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 7 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 652£ 636£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 8 חוות דעת ליברפול 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 1820£ 1729£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 40 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 730£ 712£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
לונדון
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 31 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 725£ 709£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1000£ 1000£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באנגליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב אוסטרליה
לונדון
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 8 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 856£ 828£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
לונדון
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 918£ 895£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 62 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 830£ 806£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.9/5.0 22 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 820£ 797£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 92 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 970£ 944£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.9/5.0 10 חוות דעת לונדון 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 2140£ 2033£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 31 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 780£ 759£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב אוסטרליה
מנציסטר
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 680£ 663£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מנציסטר
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 6 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 850£ 826£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 680£ 664£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

בריטניה

פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בבריטניה
מנציסטר
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 890£ 890£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

אנגליה

מנציסטר
2 שבועות קורסי אנגלית 21 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 750£ 728£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1790£ 1701£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 730£ 712£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.0/5.0 4 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 970£ 945£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאנגלית הפופולארים ביותר באוקספורד בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באנגליה
אוקספורד
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 10 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 952£ 923£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 3 חוות דעת אוקספורד 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 2140£ 2033£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
אוקספורד
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 16 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 756£ 736£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 19 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 753£ 732£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 22 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 49 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 870£ 870£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פורטסמות
2 שבועות קורסי אנגלית 19 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 753£ 732£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת פורטסמות 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 1850£ 1758£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 890£ 865£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 2140£ 2033£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באנגליה
טוטנס
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 12 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 720£ 699£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 58 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 652£ 636£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

הודו

2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 570US$ 558US$
ביטול דמי רישום ללא עלות

אירלנד

2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 162 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 720€ 698€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 14 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 718€ 696€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3080€ 2926€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 242 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 885€ 862€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 8 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 980€ 956€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 148 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 946€ 920€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 63 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 820€ 801€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
דבלין
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.9/5.0 62 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 814€ 792€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 5 חוות דעת דבלין 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3350€ 3183€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.9/5.0 11 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 785€ 764€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 10 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 895€ 873€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 145 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 540€ 528€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3080€ 2926€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

מלטה

גוזו
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 64 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 735€ 721€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
גצירה
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.8/5.0 52 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 557€ 543€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מסידה
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 14 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 600€ 586€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 46 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 552€ 538€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאנגלית הפופולארים ביותר בסלימה בשנה האחרונה
סלימה
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.9/5.0 205 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 612€ 596€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.9/5.0 218 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 540€ 527€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3060€ 2907€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר במלטה
סיינט. גיוליאנס
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 4 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 655€ 640€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאנגלית הפופולארים ביותר במלטה בשנה האחרונה
סיינט. גיוליאנס
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.7/5.0 376 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 570€ 554€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר במלטה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב אוסטרליה
סיינט. גיוליאנס
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 42 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 745€ 745€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב אוסטרליה
סיינט. גיוליאנס
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 72 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 585€ 570€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב אוסטרליה
סיינט. פאולס ביי
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 25 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 605€ 590€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 55 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 530€ 516€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

ניו זילנד

אוקלנד
2 שבועות קורסי אנגלית 23 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1752NZD 1712NZD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.5/5.0 27 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1340NZD 1310NZD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באוקלנד
אוקלנד
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 24 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1700NZD 1661NZD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 40 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1705NZD 1669NZD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
כרייסטצירץי
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3710US$ 3525US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1580NZD 1541NZD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קווינסטאון
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 7 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1555NZD 1516NZD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

צפון אירלנד (בריטניה)

2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 720£ 701£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 1950£ 1853£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

פיליפינים

בין 20% מבתי הספר לאנגלית הפופולארים ביותר בפיליפינים בשנה האחרונה
איי בוראקאי
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 10 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 995US$ 964US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 35 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 721US$ 700US$
ביטול דמי רישום ללא עלות

סקוטלנד

אברדין
2 שבועות קורסי אנגלית 21 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 820£ 795£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב אוסטרליה
אדינבורו
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 69 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1116£ 1079£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
אדינבורו
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 910£ 886£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 7 חוות דעת אדינבורו 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 1950£ 1853£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאנגלית הפופולארים ביותר בסקוטלנד בשנה האחרונה
אדינבורו
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 51 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 620£ 604£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.9/5.0 57 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 729£ 707£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1950£ 1853£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

דרום אפריקה

קייפטאון
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 6 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 870€ 870€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 58 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 810€ 789€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 910€ 888€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3300US$ 3135US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בדרום אפריקה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב אוסטרליה
פורט אליזבת
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 490€ 472€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

תאילנד

בנגקוק
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 34000THB 33100THB
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
צ'יאנג מאי
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 36750THB 35850THB
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

ארצות הברית

בין 20% מבתי הספר לאנגלית הפופולארים ביותר בארצות הברית בשנה האחרונה
בוורלי הילס
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 33 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1274US$ 1252US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.8/5.0 18 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1565US$ 1565US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בארצות הברית הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב אוסטרליה
בוסטון
2 שבועות קורסי אנגלית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1500US$ 1460US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
בוסטון
2 שבועות קורסי אנגלית 24 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1545US$ 1508US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.7/5.0 15 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1420US$ 1385US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.7/5.0 3 חוות דעת שיקגו 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3670US$ 3487US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3670US$ 3487US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
פורט לודרדייל
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3670US$ 3487US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב אוסטרליה
פורט לודרדייל
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.6/5.0 16 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1255US$ 1230US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
הונולולו
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 5 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1750US$ 1712US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בארצות הברית
הונולולו
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 40 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1460US$ 1460US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 8 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1365US$ 1335US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת הונולולו 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3670US$ 3487US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1650US$ 1610US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
לאס וגאס
2 שבועות קורסי אנגלית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1430US$ 1394US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3670US$ 3487US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
לוס אנגילס
2 שבועות קורסי אנגלית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1480US$ 1439US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאנגלית הפופולארים ביותר בארצות הברית בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בלוס אנגילס
לוס אנגילס
2 שבועות קורסי אנגלית 28 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 8 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1438US$ 1392US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.3/5.0 6 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1274US$ 1252US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
לוס אנגילס
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1305US$ 1278US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1645US$ 1645US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
מיאמי
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 600US$ 575US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 39 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1130US$ 1108US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 10 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1430US$ 1396US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3670US$ 3487US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
ניו אורלינס
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 3670US$ 3487US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאנגלית הפופולארים ביותר בארצות הברית בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בארצות הברית הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב אוסטרליה
ניו יורק
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1695US$ 1695US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 4 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1520US$ 1483US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב אוסטרליה
ניו יורק
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 18 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1515US$ 1480US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
ניו יורק
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.9/5.0 168 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1510US$ 1472US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.2/5.0 4 חוות דעת ניו יורק 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3670US$ 3487US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת אורלנדו 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3670US$ 3487US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בארצות הברית
פילדלפיה
2 שבועות קורסי אנגלית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1510US$ 1472US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
פרינסטון
2 שבועות קורסי אנגלית 28 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1782US$ 1736US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
סן דייגו
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1505US$ 1505US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
סן דייגו
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1562US$ 1529US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 19 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1400US$ 1365US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בארצות הברית
סן פרנסיסקו
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 6 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1535US$ 1535US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
סן פרנסיסקו
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 11 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1400US$ 1365US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
סן פרנסיסקו
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3670US$ 3487US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
סנטה מוניקה
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1515US$ 1515US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
וושינגטון די.סי
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1400US$ 1400US$
ביטול דמי רישום ללא עלות
וושינגטון די.סי
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 4 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1250US$ 1250US$
ביטול דמי רישום ללא עלות

ויילס

הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב אוסטרליה
קארדיף
2 שבועות קורסי אנגלית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 14 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 730£ 709£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי אנגלית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 902£ 872£
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
האתר העצמאי הנצפה ביותר ברחבי העולם להזמנת קורסים ללימוד שפה, שיעורי אנגלית שיעורים בשפה האנגלית תוכנית ללימודי השפה האנגלית בבתי ספר לאנגלית באוסטרליה, קנדה, אנגליה, בריטניה, אנגליה, הודו, אירלנד, מלטה, ניו זילנד, צפון אירלנד (בריטניה), פיליפינים, סקוטלנד, דרום אפריקה, תאילנד, ארצות הברית, ויילס.