X

קורסי צרפתית

תאריך התחלה
תאריך התחלה
חשב מחירים
קנדה
42 בתי ספר לשפות, החל מ-
עד-
עבור קורס ב- 2 שבועותצרפתית כולל מגורים.

קנדה

מונטריאול
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1345CAD 1345CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מונטריאול
2 שבועות קורסי צרפתית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1218CAD 1192CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 24 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 73 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1400CAD 1370CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
קוויבק
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1415CAD 1386CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

צרפת

אמבויז
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1094€ 1062€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 31 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1099€ 1071€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
יאריץ
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 12 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1070€ 1043€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בורדו
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 56 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1144€ 1118€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 914€ 885€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
לה רושל
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1172€ 1139€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 130 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 820€ 798€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.7/5.0 28 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 845€ 826€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת מרסיי 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לצרפתית הפופולארים ביותר בצרפת בשנה האחרונה
מונפלייה
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 127 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 780€ 757€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מונפלייה
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 97 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 770€ 748€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 22 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 6 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 846€ 822€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
LSF
בין 20% מבתי הספר לצרפתית הפופולארים ביותר בצרפת בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בצרפת הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
מונפלייה
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 113 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 785€ 763€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מורזין
2 שבועות קורסי צרפתית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1175€ 1148€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 90 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1030€ 1004€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ניס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 65 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 934€ 911€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 56 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1084€ 1059€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 7 חוות דעת ניס 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 26 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 135 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1230€ 1197€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לצרפתית הפופולארים ביותר בצרפת בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בצרפת
פריז
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 162 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1084€ 1057€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פריז
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1478€ 1444€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1170€ 1146€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 67 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1230€ 1203€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 38 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1250€ 1219€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 12 חוות דעת פריז 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3350€ 3183€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 22 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1030€ 1002€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 4 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1238€ 1205€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רויאן
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 123 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 855€ 822€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 23 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 45 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 775€ 753€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
טורס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.8/5.0 29 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1010€ 979€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

גוואדלופ

Le Gosier
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.5/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1264€ 1233€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
סאינטה אן
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1230€ 1199€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

מרטיניק

פורט-דה-פראנס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 5 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1165€ 1138€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

מונקו

2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 4520€ 4294€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

שוויץ

2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 3 חוות דעת זינבה 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 5200€ 4940€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1580CHF 1537CHF
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ספריית חינוך עצמאית הפופולרית ביותר בעולם להזמנת קורסי שפה זולים עם איכות לימוד מעולה ופעילויות פנאי. שיעורי שפה ב שנבחרו בקפידה החל מרמת מתחילים ועד למתקדמים כמו גם תכניות חו"ל ללימוד שפת ה בבתי ספר ל מומלצים ב.
onscroll="return false;">