X

קורסי צרפתית

תאריך התחלה
חשב מחירים
קנדה
44 בתי ספר לשפות, החל מ-
ל-2 שבועות קורס בצרפתית.

קנדה

מונטריאול
2 שבועות קורסי צרפתית 18 שיעורים בשבוע
4.3/5.0 3 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 680C$ 654C$
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מונטריאול
Quebec
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
5.0/5.0 1 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 730C$ 730C$
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 24 שיעורים בשבוע
4.4/5.0 73 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 760C$ 729C$
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
קוויבק
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.7/5.0 3 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 725C$ 695C$
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.0/5.0 1 חוות דעת קוויבק 4.3/5.0
199 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד! הצעה! 3670US$ 3487US$
ביטול דמי רישום ללא עלות

צרפת

אמבויז
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד! הצעה! 602€ 578€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד! הצעה! 548€ 524€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
יאריץ
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.0 12 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 660€ 631€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.0 31 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 640€ 612€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בורדו
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.0 59 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 630€ 603€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 18 שיעורים בשבוע
4.5/5.0 2 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 594€ 565€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
לה רושל
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד! הצעה! 608€ 584€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.2/5.0 135 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 505€ 483€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
3.7/5.0 28 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 455€ 436€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.0/5.0 1 חוות דעת מרסיי 4.3/5.0
199 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מונפלייה
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.0 100 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 530€ 508€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 22 שיעורים בשבוע
4.2/5.0 8 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 560€ 536€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
LSF
בין 20% מבתי הספר לצרפתית הפופולארים ביותר בצרפת בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בצרפת הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
מונפלייה
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.0 116 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 535€ 512€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מונפלייה
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.0 131 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 540€ 517€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מורזין
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד! הצעה! 1175€ 1118€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.3/5.0
199 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בצרפת
ניס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
5.0/5.0 1 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 360€ 342€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ניס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.0 66 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 520€ 496€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.0 93 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 490€ 469€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.0 58 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 561€ 536€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.7/5.0 7 חוות דעת ניס 4.3/5.0
199 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לצרפתית הפופולארים ביותר בצרפת בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בצרפת
פריז
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.0 178 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 545€ 518€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.0 69 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 590€ 565€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד! הצעה! 590€ 565€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.0 38 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 715€ 684€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 26 שיעורים בשבוע
4.0/5.0 139 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 660€ 627€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פריז
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד! הצעה! 625€ 600€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.5/5.0 13 חוות דעת פריז 4.3/5.0
199 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד! הצעה! 3350€ 3183€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.0 25 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 630€ 602€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.2/5.0 5 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 780€ 747€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רויאן
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.2/5.0 125 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 670€ 637€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 23 שיעורים בשבוע
4.1/5.0 49 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 520€ 498€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
טורס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.8/5.0 33 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 650€ 619€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.3/5.0
199 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

גוואדלופ

Le Gosier
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
3.5/5.0 2 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 695€ 664€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
סאינטה אן
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
3.7/5.0 6 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 670€ 639€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

מרטיניק

פורט-דה-פראנס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.0 6 חוות דעת
מיוחד! הצעה! 660€ 631€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

מונקו

2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.3/5.0
199 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד! הצעה! 4520€ 4294€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

שוויץ

2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע
4.0/5.0 3 חוות דעת זינבה 4.3/5.0
199 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד! הצעה! 5200€ 4940€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
LanguageCourse.net הוא ספריית החינוך העצמאית המוכרת ביותר בעולם לרכישת תכניות ללימודי חו"ל בשפה הצרפתית בבתי ספר לצרפתית מומלצים ב קנדה, צרפת, גוואדלופ, מרטיניק, מונקו, שוויץ. בין אם אתם מחפשים קורסי שפה במחיר הנמוך ביותר, עם הוראה באיכות מעולה או פעילויות פנאי, אנו נסייע לכם למצוא את הקורס הטוב ביותר עבורכם בתוך הרשימה שנבחרה בקפידה לשיעורים בשפה ה צרפתית למתחילים, בינוניים או למתקדמים. מומחי הנסיעות לשפות המקצועיים שלנו יותר מישמחו לסייע לכם.
onscroll="return false;">
X
 • רוב הקורסים:6.093 תוכניות קורסי שפה רשומות. אין אתר בעולם המכיל יותר.
 • הנחות בלעדיות
 • 15.277 ביקורות אותנטיות של בתי ספר לשפות.
 • ייעוץ חינם מהמומחים לנסיעות המקצועיים שלנו.
היתרונות שלך
רק בעת ביצוע ההזמנה כאן
 • מחיר נמוך באחריות: אתה משלם פחות בעת ביצוע הזמנה בבית הספר ישירות או בכל מקום אחר. במידה ותמצא מחיר טוב יותר במקום אחר אנו נעבור אותו.
 • האתר המבוקר ביותר עבור הזמנת קורסי שפה
 • תנאים מועדפים עבור ביטול ותשלום.
 • ללא דמי סוכן

הדרך הטובה ביותר להזמין קורס ללימוד שפה!

אתה לא חייב רק לקחת
אותנו במילה.
סטטיסטיקות מיהנות
 • 1.000.000 US$: בתשלום אגרות שנשמרו על ידי הלקוחות שלנו.
 • חלוצים: היינו האתר הראשון לפרסם ביקורות לא-מצונזרות של בתי ספר לשפות. נוסדנו מאז 1999.
 • מנהיגי העולם: אנחנו האתר הכי עצמאי ומבוקר המוקדש לקורסי שפה.
 • 18.000 מעריצים בפייסבוק.
ביקורות LanguageCourse.Net
מעולה 9.5מ-0 עד 10
688 ביקורות על TrustPilot
בחדשות:
העיתונות מזכירה
העיתונות מזכירה
מהימנים על ידי:
חברות הבוטחות ב-LanguageCourse.net
חברות הבוטחות ב-LanguageCourse.net
Android icon
+
Apple icon
+
VT app shown on tablet
+
VT app shown on mobile

לִלמוֹד French עם האפליקציה החינמית שלנו

מאמן אוצר מילים

+10.000.000 הורדות