X

קורסי צרפתית

תאריך התחלה
תאריך התחלה
חשב מחירים
קנדה
42 בתי ספר לשפות, החל מ-
עד-
עבור קורס ב- 2 שבועותצרפתית כולל מגורים.

קנדה

מונטריאול
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1345CAD 1345CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
מונטריאול
2 שבועות קורסי צרפתית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1218CAD 1192CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 24 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 72 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1400CAD 1370CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
קוויבק
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1415CAD 1386CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

צרפת

אמבויז
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 931€ 907€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 31 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1099€ 1071€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
יאריץ
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 11 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1070€ 1043€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בורדו
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 55 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1144€ 1118€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 914€ 885€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
לה רושל
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1007€ 983€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 129 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 820€ 798€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.7/5.0 27 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 845€ 826€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת מרסיי 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לצרפתית הפופולארים ביותר בצרפת בשנה האחרונה
מונפלייה
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 125 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 780€ 757€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מונפלייה
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 97 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 770€ 748€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 22 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 6 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 846€ 822€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
LSF
בין 20% מבתי הספר לצרפתית הפופולארים ביותר בצרפת בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בצרפת
מונפלייה
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 112 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 785€ 763€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מורזין
2 שבועות קורסי צרפתית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1175€ 1148€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 90 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1030€ 1004€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ניס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 65 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 934€ 911€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 56 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1084€ 1059€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 7 חוות דעת ניס 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 26 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 132 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1230€ 1197€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לצרפתית הפופולארים ביותר בצרפת בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בפריז
פריז
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 159 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1084€ 1057€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פריז
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1308€ 1283€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 1170€ 1146€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 67 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1230€ 1203€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 38 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1250€ 1219€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 12 חוות דעת פריז 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3350€ 3183€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 30 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 22 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1130€ 1097€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 4 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1238€ 1205€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רויאן
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 123 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 855€ 822€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 23 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 45 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 775€ 753€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
טורס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 27 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1010€ 979€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

גוואדלופ

Le Gosier
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.5/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1264€ 1233€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב קנדה
סאינטה אן
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1230€ 1199€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

מרטיניק

פורט-דה-פראנס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 5 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1165€ 1138€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

מונקו

2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 4520€ 4294€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

שוויץ

2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 3 חוות דעת זינבה 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 5200€ 4940€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 1580CHF 1537CHF
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
האתר העצמאי הנצפה ביותר ברחבי העולם להזמנת קורסים ללימוד שפה, שיעורי צרפתית שיעורים בשפה הצרפתית תוכנית ללימודי השפה הצרפתית בבתי ספר לצרפתית בקנדה, צרפת, גוואדלופ, מרטיניק, מונקו, שוויץ.