X

קורסי צרפתית

תאריך התחלה
חשב מחירים
קנדה
42 בתי ספר לשפות, החל מ-
עד-
עבור קורס ב- 2 שבועותצרפתית כולל מגורים.

קנדה

מונטריאול
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 710CAD 710CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מונטריאול
2 שבועות קורסי צרפתית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 680CAD 654CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 24 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 73 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 730CAD 700CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קוויבק
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 695CAD 666CAD
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

צרפת

אמבויז
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 764€ 732€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 31 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 640€ 612€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
יאריץ
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 12 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 630€ 603€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בורדו
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 56 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 610€ 584€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 584€ 555€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
לה רושל
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 772€ 739€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 132 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 495€ 473€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.7/5.0 28 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 455€ 436€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת מרסיי 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מונפלייה
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 127 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 540€ 517€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מונפלייה
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 97 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 530€ 508€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 22 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 6 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 560€ 536€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
LSF
מונפלייה
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 113 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 525€ 503€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מורזין
2 שבועות קורסי צרפתית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 575€ 548€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 90 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 590€ 564€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ניס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 65 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 550€ 527€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 57 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 561€ 536€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 7 חוות דעת ניס 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 26 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 137 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 660€ 627€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פריז
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 166 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 545€ 518€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פריז
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 792€ 758€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 570€ 546€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 67 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 630€ 603€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 38 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 715€ 684€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 12 חוות דעת פריז 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3350€ 3183€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 22 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 630€ 602€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 4 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 780€ 747€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רויאן
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 123 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 660€ 627€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 23 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 47 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 515€ 493€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3100€ 2945€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
טורס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 31 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 650€ 619€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

גוואדלופ

Le Gosier
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.5/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 695€ 664€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סאינטה אן
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 670€ 639€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

מרטיניק

פורט-דה-פראנס
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 5 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 630€ 603€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

מונקו

2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 4520€ 4294€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות

שוויץ

2 שבועות קורסי צרפתית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 3 חוות דעת זינבה 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 5200€ 4940€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי צרפתית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 990CHF 947CHF
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ספריית חינוך עצמאית הפופולרית ביותר בעולם להזמנת קורסי שפה זולים עם איכות לימוד מעולה ופעילויות פנאי. שיעורי שפה ב צרפתית שנבחרו בקפידה החל מרמת מתחילים ועד למתקדמים כמו גם תכניות חו"ל ללימוד שפת ה צרפתית בבתי ספר ל צרפתית מומלצים בקנדה, צרפת, גוואדלופ, מרטיניק, מונקו, שוויץ.
onscroll="return false;">