X

קורסי גרמנית

אוסטריה
29 בתי ספר לשפות, החל מ-
עד-
עבור קורס ב- 2 שבועותגרמנית כולל מגורים.

אוסטריה

קטגוריות קורסים (19) מגורים (3) מתקנים (7)
גודל בית הספר:

קטגוריות קורסים (10) מגורים (0) מתקנים (12)
קטגוריות קורסים (1) מגורים (1)
קטגוריות קורסים (9) מגורים (3) מתקנים (6)

גרמניה

בין 20% מבתי הספר לגרמנית הפופולארים ביותר בגרמניה בשנה האחרונה
אוגסבורג
גודל בית הספר:

4.3/5.0 59 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
598
586€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 598€ 586€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (4) מגורים (2) מתקנים (9)
קטגוריות קורסים (3) מגורים (3) מתקנים (8)
קטגוריות קורסים (5) מגורים (4) מתקנים (11)
קטגוריות קורסים (4) מגורים (4) מתקנים (10)
גודל בית הספר:

4.3/5.0 37 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
610
596€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. אם בעבר למדת בבית ספר זה, תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום החד פעמיים: 35 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" אם בעבר למדת בבית ספר זה, תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום החד פעמיים: 35 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 610€ 596€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (8) מגורים (4) מתקנים (10)
קטגוריות קורסים (4) מגורים (1)
קטגוריות קורסים (3) מגורים (2) מתקנים (9)
קטגוריות קורסים (5) מגורים (3) מתקנים (19)
קטגוריות קורסים (3) מגורים (1)
קלן
גודל בית הספר:

4.1/5.0 48 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
645
631€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 645€ 631€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (4) מגורים (4) מתקנים (18)
גודל בית הספר:

4.4/5.0 33 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
775
753€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 775€ 753€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (13) מגורים (4) מתקנים (21)
קטגוריות קורסים (4) מגורים (4) מתקנים (7)
קטגוריות קורסים (2) מגורים (1)
קטגוריות קורסים (3) מגורים (4) מתקנים (9)
המבורג
גודל בית הספר:

3.9/5.0 32 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
576
562€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 576€ 562€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (3) מגורים (3) מתקנים (13)
בין 20% מבתי הספר לגרמנית הפופולארים ביותר בגרמניה בשנה האחרונה
היידלברג
גודל בית הספר:

4.0/5.0 128 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
630
616€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. אם בעבר למדת בבית ספר זה, תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום החד פעמיים: 35 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" אם בעבר למדת בבית ספר זה, תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום החד פעמיים: 35 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 630€ 616€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (19) מגורים (4) מתקנים (12)
4.3/5.0
191 ביקורות ברחבי העולם

סה"כ שבועות 2 כולל מסים ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 3270€ 3107€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (1) מגורים (1)
קטגוריות קורסים (4) מגורים (4) מתקנים (11)
קטגוריות קורסים (3) מגורים (1) מתקנים (5)
קטגוריות קורסים (6) מגורים (4) מתקנים (14)
קטגוריות קורסים (6) מגורים (5) מתקנים (9)
קטגוריות קורסים (4) מגורים (1)
קטגוריות קורסים (8) מגורים (4) מתקנים (12)
קטגוריות קורסים (2) מגורים (1)

שוויץ

גודל בית הספר:

4.4/5.0 8 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
1720
1676CHF

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. אם בעבר למדת בבית ספר זה, תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום החד פעמיים: 110 CHF. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" אם בעבר למדת בבית ספר זה, תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום החד פעמיים: 110 CHF. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 1720CHF 1676CHF
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (7) מגורים (2) מתקנים (11)

עובדות מפתח על <&&LANGUAGE>

אוכלוסיה: 0 תושבים

מטבע: (1 = 0.0000 USD)

האתר העצמאי הנצפה ביותר ברחבי העולם להזמנת קורסים ללימוד שפה, שיעורי גרמנית שיעורים בשפה הגרמנית תוכנית ללימודי השפה הגרמנית בבתי ספר לגרמנית באוסטריה, גרמניה, שוויץ.
משך
תאריך התחלה
תאריך התחלה
קורס
מגורים
חשב מחירים
אהבתי
אודות