X

קורסי איטלקית

תאריך התחלה
חשב מחירים
איטליה
57 בתי ספר לשפות, החל מ-
עד-
עבור קורס ב- 2 שבועותאיטלקית כולל מגורים.

איטליה

אלגירו (סרדיניה)
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 13 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 484€ 462€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
באגנו דה רומאנגה
2 שבועות קורסי איטלקית 26 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 17 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 648€ 619€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 23 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 27 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 425€ 406€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בולוניה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 23 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 440€ 418€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 390€ 374€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קאסטיגליונצילו
2 שבועות קורסי איטלקית 30 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 15 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 530€ 504€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
צ\'פאלו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.8/5.0 5 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 370€ 354€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 118 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 410€ 393€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 460€ 441€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 25 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 470€ 450€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 42 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 350€ 333€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 62 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 395€ 378€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 13 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 399€ 380€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 13 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 470€ 451€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 63 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 450€ 431€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 17 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 390€ 373€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 4 חוות דעת פירנצה 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3080€ 2926€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 51 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 380€ 362€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 450€ 430€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 20 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 390€ 371€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3080€ 2926€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
לוקה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 43 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 350€ 333€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 11 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 420€ 403€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 39 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 465€ 446€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מילאנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 63 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 470€ 451€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 37 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 450€ 431€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת מילאנו 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3080€ 2926€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מילאצו (סיציליה)
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 33 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 390€ 373€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מונטה פאולציאנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 22 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 479€ 456€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
נאפולי
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.6/5.0 67 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 400€ 382€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת נאפולי 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3150€ 2993€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
אורבטלו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 370€ 352€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 22 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 430€ 413€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 38 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 460€ 441€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רימיני
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 25 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 430€ 411€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 45 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 440€ 421€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 100 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 510€ 489€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 151 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 450€ 431€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רומא
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 24 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 360€ 345€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 3 חוות דעת רומא 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3150€ 2993€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רומא
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 68 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 480€ 460€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סלרנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 9 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 500€ 479€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סלרנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.5/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 490€ 469€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סנראמו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 80 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 440€ 421€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ססטרי לבנטה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 410€ 393€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סיינה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 55 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 415€ 396€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 46 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 450€ 431€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סורנטו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 20 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 475€ 455€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 10 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 445€ 428€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
טריאסטה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 35 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 340€ 340€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 47 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 445€ 428€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 61 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 400€ 380€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת ונציה 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3150€ 2993€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 82 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 430€ 430€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 10 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 457€ 438€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ויארגיו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 32 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 410€ 393€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.9/5.0 9 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 430€ 413€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ספריית חינוך עצמאית הפופולרית ביותר בעולם להזמנת קורסי שפה זולים עם איכות לימוד מעולה ופעילויות פנאי. שיעורי שפה ב איטלקית שנבחרו בקפידה החל מרמת מתחילים ועד למתקדמים כמו גם תכניות חו"ל ללימוד שפת ה איטלקית בבתי ספר ל איטלקית מומלצים באיטליה.
onscroll="return false;">