X

קורסי איטלקית

איטליה
58 בתי ספר לשפות, החל מ-
עד-
עבור קורס ב- 2 שבועותאיטלקית כולל מגורים.

איטליה

אלגירו (סרדיניה)
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 13 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 854€ 832€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
באגנו דה רומאנגה
2 שבועות קורסי איטלקית 26 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 17 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 958€ 929€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 23 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 24 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 710€ 691€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה
בולוניה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 22 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 725€ 703€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 690€ 674€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 688€ 671€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קאסטיגליונצילו
2 שבועות קורסי איטלקית 30 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 15 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 990€ 964€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
צ\'פאלו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 370€ 354€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בפירנצה
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 116 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 696€ 679€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 730€ 711€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 25 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 652€ 632€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 39 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 635€ 618€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 62 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 655€ 638€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 13 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 639€ 620€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 13 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 800€ 781€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 62 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 710€ 691€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 17 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 840€ 823€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 4 חוות דעת פירנצה 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3080€ 2926€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 50 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 660€ 642€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 730€ 710€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 18 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 665€ 646€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3080€ 2926€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה
לוקה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 41 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 580€ 563€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 10 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 740€ 723€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 38 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 820€ 801€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מילאנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 62 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 800€ 781€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 35 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 710€ 691€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת מילאנו 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3080€ 2926€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מילאצו (סיציליה)
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 32 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 630€ 613€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
מונטה פאולציאנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 22 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 869€ 846€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
נאפולי
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 61 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 660€ 642€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת נאפולי 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3150€ 2993€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
אורבטלו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 682€ 664€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 22 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 620€ 603€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 37 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 763€ 744€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רימיני
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 25 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 750€ 731€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 41 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 720€ 701€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 100 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 725€ 704€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 148 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 710€ 691€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רומא
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 21 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 860€ 845€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 3 חוות דעת רומא 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3150€ 2993€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רומא
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 66 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 780€ 760€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סלרנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 7 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 790€ 769€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סלרנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 800€ 779€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סנראמו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 76 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 655€ 636€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
ססטרי לבנטה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 735€ 718€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סיינה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 55 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 810€ 791€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 46 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 710€ 691€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סורנטו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 17 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 891€ 871€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.8/5.0 6 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 805€ 788€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
טריאסטה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 31 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 600€ 600€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 47 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 748€ 731€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 58 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 760€ 740€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת ונציה 4.3/5.0
193 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3150€ 2993€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 80 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 750€ 750€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.9/5.0 9 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 907€ 888€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ויארגיו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 31 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 631€ 614€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.9/5.0 9 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 690€ 673€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
האתר העצמאי הנצפה ביותר ברחבי העולם להזמנת קורסים ללימוד שפה, שיעורי איטלקית שיעורים בשפה האיטלקית תוכנית ללימודי השפה האיטלקית בבתי ספר לאיטלקית באיטליה.
תאריך התחלה
תאריך התחלה
חשב מחירים