X

קורסי איטלקית

איטליה
58 בתי ספר לשפות, החל מ-
עד-
עבור קורס ב- 2 שבועותאיטלקית כולל מגורים.

איטליה

קטגוריות קורסים (9) מגורים (2) מתקנים (9)
קטגוריות קורסים (5) מגורים (2) מתקנים (9)
גודל בית הספר:

4.2/5.0 22 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
710
691€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. אם בעבר למדת בבית ספר זה, תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום החד פעמיים: 35 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" אם בעבר למדת בבית ספר זה, תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום החד פעמיים: 35 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 710€ 691€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (10) מגורים (4) מתקנים (11)
קטגוריות קורסים (3) מגורים (4) מתקנים (4)
קטגוריות קורסים (6) מגורים (3) מתקנים (14)
גודל בית הספר:

קטגוריות קורסים (4) מגורים (0) מתקנים (26)
קטגוריות קורסים (1) מגורים (1) מתקנים (5)
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
צ\'פאלו
גודל בית הספר:

קטגוריות קורסים (7) מגורים (0) מתקנים (19)
קטגוריות קורסים (11) מגורים (3) מתקנים (10)
קטגוריות קורסים (2) מגורים (3) מתקנים (11)
קטגוריות קורסים (11) מגורים (4) מתקנים (6)
קטגוריות קורסים (8) מגורים (4) מתקנים (6)
קטגוריות קורסים (6) מגורים (2) מתקנים (6)
קטגוריות קורסים (12) מגורים (4) מתקנים (17)
קטגוריות קורסים (8) מגורים (3) מתקנים (6)
קטגוריות קורסים (12) מגורים (3) מתקנים (13)
קטגוריות קורסים (2) מגורים (3) מתקנים (4)
קטגוריות קורסים (3) מגורים (1)
גנואה
גודל בית הספר:

4.2/5.0 50 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
660
642€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. אם למדת בבית ספר זה ב-12 החודשים האחרונים תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום: 20 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" אם למדת בבית ספר זה ב-12 החודשים האחרונים תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום: 20 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 660€ 642€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (12) מגורים (4) מתקנים (18)
קטגוריות קורסים (6) מגורים (3) מתקנים (15)
קטגוריות קורסים (10) מגורים (5) מתקנים (9)
קטגוריות קורסים (2) מגורים (1)
קטגוריות קורסים (7) מגורים (4) מתקנים (8)
גודל בית הספר:

4.2/5.0 10 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
740
723€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. אם למדת בבית ספר זה ב-12 החודשים האחרונים תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום: 80 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" אם למדת בבית ספר זה ב-12 החודשים האחרונים תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום: 80 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 740€ 723€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (20) מגורים (4) מתקנים (15)
גודל בית הספר:

4.3/5.0 38 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
820
801€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. אם למדת בבית ספר זה ב-12 החודשים האחרונים תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום: 80 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" אם למדת בבית ספר זה ב-12 החודשים האחרונים תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום: 80 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 820€ 801€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (8) מגורים (3) מתקנים (16)
קטגוריות קורסים (10) מגורים (4) מתקנים (11)
קטגוריות קורסים (12) מגורים (3) מתקנים (15)
קטגוריות קורסים (3) מגורים (1)
קטגוריות קורסים (5) מגורים (2) מתקנים (15)
קטגוריות קורסים (7) מגורים (3) מתקנים (17)
קטגוריות קורסים (6) מגורים (3) מתקנים (3)
קטגוריות קורסים (2) מגורים (1)
קטגוריות קורסים (8) מגורים (2) מתקנים (3)
קטגוריות קורסים (7) מגורים (4) מתקנים (6)
קטגוריות קורסים (10) מגורים (5) מתקנים (8)
רימיני
גודל בית הספר:

4.2/5.0 23 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
750
731€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. אם בעבר למדת בבית ספר זה, תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום החד פעמיים: 50 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" אם בעבר למדת בבית ספר זה, תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום החד פעמיים: 50 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 750€ 731€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (11) מגורים (3) מתקנים (7)
קטגוריות קורסים (5) מגורים (2) מתקנים (18)
קטגוריות קורסים (17) מגורים (2) מתקנים (8)
קטגוריות קורסים (11) מגורים (3) מתקנים (10)
קטגוריות קורסים (4) מגורים (3) מתקנים (11)
קטגוריות קורסים (4) מגורים (1)
קטגוריות קורסים (9) מגורים (2) מתקנים (8)
קטגוריות קורסים (7) מגורים (3) מתקנים (7)
קטגוריות קורסים (8) מגורים (2) מתקנים (19)
קטגוריות קורסים (9) מגורים (4) מתקנים (14)
ססטרי לבנטה
גודל בית הספר:

קטגוריות קורסים (7) מגורים (3) מתקנים (5)
סיינה
גודל בית הספר:

4.2/5.0 55 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
810
791€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 810€ 791€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (7) מגורים (3) מתקנים (10)
קטגוריות קורסים (7) מגורים (3) מתקנים (12)
קטגוריות קורסים (10) מגורים (5) מתקנים (18)
גודל בית הספר:

4.8/5.0 6 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
100€תשלום מנהלתי לבית הספר
805
788€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 805€ 788€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (4) מגורים (4) מתקנים (8)
קטגוריות קורסים (3) מגורים (2) מתקנים (6)
קטגוריות קורסים (10) מגורים (2) מתקנים (9)
קטגוריות קורסים (9) מגורים (4) מתקנים (11)
קטגוריות קורסים (3) מגורים (1)
קטגוריות קורסים (5) מגורים (2) מתקנים (9)
קטגוריות קורסים (4) מגורים (5) מתקנים (16)
קטגוריות קורסים (9) מגורים (3) מתקנים (10)
קטגוריות קורסים (6) מגורים (3) מתקנים (6)
האתר העצמאי הנצפה ביותר ברחבי העולם להזמנת קורסים ללימוד שפה, שיעורי איטלקית שיעורים בשפה האיטלקית תוכנית ללימודי השפה האיטלקית בבתי ספר לאיטלקית באיטליה.
משך
תאריך התחלה
תאריך התחלה
קורס
מגורים
חשב מחירים
אהבתי
אודות