X

קורסי איטלקית

איטליה
59 בתי ספר לשפות, החל מ-
ל-2 שבועות קורס באיטלקית.

איטליה

אלגירו (סרדיניה)
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.013 חוות דעת
מיוחד!הצעה!484€462€
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
באגנו דה רומאנגה
2 שבועות קורסי איטלקית 26 שיעורים בשבוע
4.7/5.017 חוות דעת
מיוחד!הצעה!648€619€
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה
בולוניה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.5/5.026 חוות דעת
מיוחד!הצעה!440€418€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 23 שיעורים בשבוע
4.4/5.031 חוות דעת
מיוחד!הצעה!440€420€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
5.0/5.01 חוות דעת
מיוחד!הצעה!390€374€
ביטול דמי רישום ללא עלות
קאסטיגליונצילו
2 שבועות קורסי איטלקית 30 שיעורים בשבוע
4.3/5.015 חוות דעת
מיוחד!הצעה!580€554€
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
צ\'פאלו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.9/5.07 חוות דעת
מיוחד!הצעה!370€354€
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.5/5.0129 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€403€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.064 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€431€
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.013 חוות דעת
מיוחד!הצעה!470€451€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.03 חוות דעת
מיוחד!הצעה!460€441€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.6/5.017 חוות דעת
מיוחד!הצעה!400€380€
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.049 חוות דעת
מיוחד!הצעה!350€333€
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.062 חוות דעת
מיוחד!הצעה!395€378€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.025 חוות דעת
מיוחד!הצעה!470€450€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.017 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€402€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע
5.0/5.04 חוות דעתפירנצה 4.3/5.0
199 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3080€2926€
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר בגנואה בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בגנואה
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.022 חוות דעת
מיוחד!הצעה!390€371€
ביטול דמי רישום ללא עלות
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד!הצעה!455€435€
ביטול דמי רישום ללא עלות
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.052 חוות דעת
מיוחד!הצעה!385€367€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע
4.3/5.0
199 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3080€2926€
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה
לוקה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.048 חוות דעת
מיוחד!הצעה!350€333€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.011 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€403€
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר במילאנו
מילאנו
Navigli
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.038 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€431€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.040 חוות דעת
מיוחד!הצעה!465€446€
ביטול דמי רישום ללא עלות
מילאנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.063 חוות דעת
מיוחד!הצעה!470€451€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע
4.0/5.01 חוות דעתמילאנו 4.3/5.0
199 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3080€2926€
ביטול דמי רישום ללא עלות
מילאצו (סיציליה)
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.035 חוות דעת
מיוחד!הצעה!390€373€
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
מונטה פאולציאנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.6/5.023 חוות דעת
מיוחד!הצעה!479€456€
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
נאפולי
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.5/5.076 חוות דעת
מיוחד!הצעה!400€382€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע
5.0/5.01 חוות דעתנאפולי 4.3/5.0
199 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3150€2993€
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
אורבטלו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
5.0/5.02 חוות דעת
מיוחד!הצעה!370€352€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.022 חוות דעת
מיוחד!הצעה!430€413€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.5/5.038 חוות דעת
מיוחד!הצעה!460€441€
ביטול דמי רישום ללא עלות
רימיני
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.026 חוות דעת
מיוחד!הצעה!430€411€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.0156 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€431€
ביטול דמי רישום ללא עלות
רומא
Historical Center
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד!הצעה!345€330€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.053 חוות דעת
מיוחד!הצעה!440€421€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.0101 חוות דעת
מיוחד!הצעה!510€489€
ביטול דמי רישום ללא עלות
רומא
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.069 חוות דעת
מיוחד!הצעה!486€466€
ביטול דמי רישום ללא עלות
רומא
Prati
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.0/5.024 חוות דעת
מיוחד!הצעה!360€345€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע
5.0/5.03 חוות דעתרומא 4.3/5.0
199 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3150€2993€
ביטול דמי רישום ללא עלות
סלרנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
3.5/5.02 חוות דעת
מיוחד!הצעה!490€469€
ביטול דמי רישום ללא עלות
סלרנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.010 חוות דעת
מיוחד!הצעה!500€479€
ביטול דמי רישום ללא עלות
סנראמו
Imperia
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.1/5.080 חוות דעת
מיוחד!הצעה!445€426€
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
ססטרי לבנטה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
5.0/5.02 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€403€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.047 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€431€
ביטול דמי רישום ללא עלות
סיינה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.2/5.055 חוות דעת
מיוחד!הצעה!420€400€
ביטול דמי רישום ללא עלות
סורנטו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.022 חוות דעת
מיוחד!הצעה!475€455€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.7/5.011 חוות דעת
מיוחד!הצעה!445€428€
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה
טריאסטה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.036 חוות דעת
מיוחד!הצעה!360€360€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.4/5.047 חוות דעת
מיוחד!הצעה!445€428€
ביטול דמי רישום ללא עלות
טורינו
Piemonte
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
מיוחד!הצעה!445€426€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.6/5.067 חוות דעת
מיוחד!הצעה!400€380€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע
4.3/5.0
199 ביקורות ברחבי העולם
מיוחד!הצעה!3080€2926€
ביטול דמי רישום ללא עלות
ונציה
Dorsoduro
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.083 חוות דעת
מיוחד!הצעה!450€450€
ביטול דמי רישום ללא עלות
ורונה
historical city centre
2 שבועות קורסי איטלקית 18 שיעורים בשבוע
4.0/5.010 חוות דעת
מיוחד!הצעה!457€438€
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
3.9/5.09 חוות דעת
מיוחד!הצעה!430€413€
ביטול דמי רישום ללא עלות
ויארגיו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע
4.3/5.032 חוות דעת
מיוחד!הצעה!410€393€
ביטול דמי רישום ללא עלות
LanguageCourse.net הוא ספריית החינוך העצמאית המוכרת ביותר בעולם לרכישת תכניות ללימודי חו"ל בשפה האיטלקית בבתי ספר לאיטלקית מומלצים ב איטליה. בין אם אתם מחפשים קורסי שפה במחיר הנמוך ביותר, עם הוראה באיכות מעולה או פעילויות פנאי, אנו נסייע לכם למצוא את הקורס הטוב ביותר עבורכם בתוך הרשימה שנבחרה בקפידה לשיעורים בשפה ה איטלקית למתחילים, בינוניים או למתקדמים. מומחי הנסיעות לשפות המקצועיים שלנו יותר מישמחו לסייע לכם.
onscroll="return false;">
X
 • רוב הקורסים:6.367 תוכניות קורסי שפה רשומות. אין אתר בעולם המכיל יותר.
 • הנחות בלעדיות
 • 15.457 ביקורות אותנטיות של בתי ספר לשפות.
 • ייעוץ חינם מהמומחים לנסיעות המקצועיים שלנו.
היתרונות שלך
רק בעת ביצוע ההזמנה כאן
 • מחיר נמוך באחריות: אתה משלם פחות בעת ביצוע הזמנה בבית הספר ישירות או בכל מקום אחר. במידה ותמצא מחיר טוב יותר במקום אחר אנו נעבור אותו.
 • האתר המבוקר ביותר עבור הזמנת קורסי שפה
 • תנאים מועדפים עבור ביטול ותשלום.
 • ללא דמי סוכן

הדרך הטובה ביותר להזמין קורס ללימוד שפה!

אתה לא חייב רק לקחת
אותנו במילה.
סטטיסטיקות מיהנות
 • 877.424 €: בתשלום אגרות שנשמרו על ידי הלקוחות שלנו.
 • חלוצים: היינו האתר הראשון לפרסם ביקורות לא-מצונזרות של בתי ספר לשפות. נוסדנו מאז 1999.
 • מנהיגי העולם: אנחנו האתר הכי עצמאי ומבוקר המוקדש לקורסי שפה.
 • 19.000 מעריצים בפייסבוק.
ביקורות LanguageCourse.Net
מעולה 9.5מ-0 עד 10
688 ביקורות על TrustPilot
בחדשות:
העיתונות מזכירה
העיתונות מזכירה
מהימנים על ידי:
חברות הבוטחות ב-LanguageCourse.net
חברות הבוטחות ב-LanguageCourse.net
Android icon
+
Apple icon
+
VT app shown on tablet
+
VT app shown on mobile

לִלמוֹד Italian עם האפליקציה החינמית שלנו

מאמן אוצר מילים

+10.000.000 הורדות