X

קורסי איטלקית

תאריך התחלה
תאריך התחלה
חשב מחירים
איטליה
58 בתי ספר לשפות, החל מ-
עד-
עבור קורס ב- 2 שבועותאיטלקית כולל מגורים.

איטליה

אלגירו (סרדיניה)
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 13 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 854€ 832€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
באגנו דה רומאנגה
2 שבועות קורסי איטלקית 26 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 17 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 958€ 929€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 23 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 27 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 710€ 691€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה
בולוניה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 23 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 725€ 703€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 690€ 674€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 688€ 671€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קאסטיגליונצילו
2 שבועות קורסי איטלקית 30 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 15 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 990€ 964€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
צ\'פאלו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 4 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 370€ 354€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר בפירנצה
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 116 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 696€ 679€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 3 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 730€ 711€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 25 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 652€ 632€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 41 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 635€ 618€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 62 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 655€ 638€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 13 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 639€ 620€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פירנצה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 13 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 800€ 781€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 63 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 710€ 691€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 17 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 840€ 823€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 4 חוות דעת פירנצה 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3080€ 2926€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 51 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 660€ 642€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
מיוחד! הצעה! 730€ 710€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
גנואה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 19 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 665€ 646€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3080€ 2926€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
בין 20% מבתי הספר לאיטלקית הפופולארים ביותר באיטליה בשנה האחרונה
לוקה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 41 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 580€ 563€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 11 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 740€ 723€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 38 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 820€ 801€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מילאנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 62 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 800€ 781€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 37 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 710€ 691€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת מילאנו 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3080€ 2926€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
מילאצו (סיציליה)
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 32 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 630€ 613€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
מונטה פאולציאנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 22 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 869€ 846€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
נאפולי
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 64 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 660€ 642€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 1 חוות דעת נאפולי 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3150€ 2993€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
אורבטלו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 682€ 664€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 22 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 620€ 603€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.5/5.0 38 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 763€ 744€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רימיני
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 25 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 750€ 731€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 44 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 720€ 701€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 100 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 725€ 704€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 150 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 710€ 691€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רומא
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 22 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 860€ 845€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 3 חוות דעת רומא 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3150€ 2993€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
רומא
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 67 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 780€ 760€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סלרנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 7 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 790€ 769€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סלרנו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.5/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 800€ 779€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סנראמו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.1/5.0 78 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 655€ 636€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה הדירוג הממוצע של התלמידים לבית ספר זה, היה הטוב ביותר או ב20% העליונים מתוך כל בתי הספר ב איטליה
ססטרי לבנטה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
5.0/5.0 2 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 735€ 718€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סיינה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 55 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 810€ 791€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 46 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 710€ 691€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
סורנטו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.2/5.0 20 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 891€ 871€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 10 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 805€ 788€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
פעילויות הפנאי החברתיות המאורגנות דורגו על ידי סטודנטים כטובות ביותר או בין 20% העליונים של כל בתי הספר באיטליה
טריאסטה
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 35 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 600€ 600€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.4/5.0 47 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 748€ 731€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.7/5.0 59 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 760€ 740€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 25 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 1 חוות דעת ונציה 4.3/5.0
195 ביקורות ברחבי העולם

מיוחד! הצעה! 3150€ 2993€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 82 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 750€ 750€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 18 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.0/5.0 10 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 907€ 888€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ויארגיו
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
4.3/5.0 32 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 631€ 614€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
2 שבועות קורסי איטלקית 20 שיעורים בשבוע (כולל דיור)
3.9/5.0 9 חוות דעת

מיוחד! הצעה! 690€ 673€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
ספריית חינוך עצמאית הפופולרית ביותר בעולם להזמנת קורסי שפה זולים עם איכות לימוד מעולה ופעילויות פנאי. שיעורי שפה ב שנבחרו בקפידה החל מרמת מתחילים ועד למתקדמים כמו גם תכניות חו"ל ללימוד שפת ה בבתי ספר ל מומלצים ב.
onscroll="return false;">