X

קורסי איטלקית

איטליה
58 בתי ספר לשפות, החל מ-
עד-
עבור קורס ב- 2 שבועותאיטלקית כולל מגורים.

מצא את בית הספר לאיטלקית הטוב ביותר במחיר טוב. השוואה של איכות, ביקורות והצעות לגבי קורסי איטלקית למבוגרים ותלמידים באיטליה . גם אתה יכול להשוות קורסים לבני נוער וילדים באיטליה .

איטליה

קטגוריות קורסים (9) מגורים (2) מתקנים (9)
קטגוריות קורסים (5) מגורים (2) מתקנים (9)
גודל בית הספר: S

4.2/5.0 21 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
691€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. אם בעבר למדת בבית ספר זה, תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום החד פעמיים: 35 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" אם בעבר למדת בבית ספר זה, תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום החד פעמיים: 35 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 710€ 691€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (10) מגורים (4) מתקנים (11)
קטגוריות קורסים (3) מגורים (4) מתקנים (4)
קטגוריות קורסים (6) מגורים (3) מתקנים (14)
גודל בית הספר: XL

קטגוריות קורסים (4) מגורים (0) מתקנים (26)
קטגוריות קורסים (1) מגורים (1) מתקנים (5)
צ\'פאלו
גודל בית הספר: S

סה"כ שבועות 2 כולל מסים ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 370€ 354€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (7) מגורים (0) מתקנים (19)
קטגוריות קורסים (11) מגורים (3) מתקנים (10)
קטגוריות קורסים (2) מגורים (3) מתקנים (11)
קטגוריות קורסים (11) מגורים (4) מתקנים (6)
קטגוריות קורסים (8) מגורים (4) מתקנים (6)
קטגוריות קורסים (6) מגורים (2) מתקנים (6)
קטגוריות קורסים (12) מגורים (4) מתקנים (17)
קטגוריות קורסים (8) מגורים (3) מתקנים (6)
קטגוריות קורסים (12) מגורים (3) מתקנים (13)
קטגוריות קורסים (2) מגורים (3) מתקנים (4)
קטגוריות קורסים (3) מגורים (1)
גנואה
גודל בית הספר: M

4.2/5.0 50 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
642€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. אם למדת בבית ספר זה ב-12 החודשים האחרונים תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום: 20 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" אם למדת בבית ספר זה ב-12 החודשים האחרונים תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום: 20 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 660€ 642€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (12) מגורים (4) מתקנים (18)
גנואה
גודל בית הספר: S

קטגוריות קורסים (6) מגורים (3) מתקנים (15)
קטגוריות קורסים (10) מגורים (5) מתקנים (9)
קטגוריות קורסים (2) מגורים (1)
קטגוריות קורסים (7) מגורים (4) מתקנים (8)
גודל בית הספר: XL

4.2/5.0 10 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
723€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. אם למדת בבית ספר זה ב-12 החודשים האחרונים תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום: 80 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" אם למדת בבית ספר זה ב-12 החודשים האחרונים תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום: 80 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 740€ 723€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (20) מגורים (4) מתקנים (15)
גודל בית הספר: L

4.3/5.0 38 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
801€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. אם למדת בבית ספר זה ב-12 החודשים האחרונים תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום: 80 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" אם למדת בבית ספר זה ב-12 החודשים האחרונים תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום: 80 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 820€ 801€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (8) מגורים (3) מתקנים (16)
קטגוריות קורסים (10) מגורים (4) מתקנים (11)
קטגוריות קורסים (12) מגורים (3) מתקנים (15)
קטגוריות קורסים (3) מגורים (1)
קטגוריות קורסים (5) מגורים (2) מתקנים (15)
קטגוריות קורסים (7) מגורים (3) מתקנים (17)
קטגוריות קורסים (6) מגורים (3) מתקנים (3)
קטגוריות קורסים (2) מגורים (1)
קטגוריות קורסים (8) מגורים (2) מתקנים (3)
קטגוריות קורסים (7) מגורים (4) מתקנים (6)
קטגוריות קורסים (10) מגורים (5) מתקנים (8)
רימיני
גודל בית הספר: M

4.2/5.0 23 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
731€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. אם בעבר למדת בבית ספר זה, תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום החד פעמיים: 50 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" אם בעבר למדת בבית ספר זה, תוכל אפילו לשלם פחות, ע"י כך שבית הספר יוותר על דמי הרישום החד פעמיים: 50 €. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 750€ 731€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (11) מגורים (3) מתקנים (7)
קטגוריות קורסים (5) מגורים (2) מתקנים (18)
קטגוריות קורסים (17) מגורים (2) מתקנים (8)
קטגוריות קורסים (11) מגורים (3) מתקנים (10)
קטגוריות קורסים (4) מגורים (3) מתקנים (11)
קטגוריות קורסים (4) מגורים (1)
קטגוריות קורסים (9) מגורים (2) מתקנים (8)
קטגוריות קורסים (7) מגורים (3) מתקנים (7)
קטגוריות קורסים (8) מגורים (2) מתקנים (19)
קטגוריות קורסים (9) מגורים (4) מתקנים (14)
ססטרי לבנטה
גודל בית הספר: S

קטגוריות קורסים (7) מגורים (3) מתקנים (5)
סיינה
גודל בית הספר: XL

4.2/5.0 55 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
791€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 810€ 791€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (7) מגורים (3) מתקנים (10)
קטגוריות קורסים (7) מגורים (3) מתקנים (12)
קטגוריות קורסים (10) מגורים (5) מתקנים (18)
גודל בית הספר: S

4.8/5.0 5 חוות דעת

סה"כ שבועות 2 כולל מסים
100€תשלום מנהלתי לבית הספר
788€

מחיר סופי כולל דמי הרשמה לבית ספר ומס מכירות בר ישום. בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר." extra-info=" בעת השוואת מחירים וודא שכל העלויות האלו כלולות. בהרשמה כאן התחייבות למחיר הנמוך ביותר.">ראה חישוב
מיוחד! הצעה! 805€ 788€
=
ביטול דמי רישום ללא עלות
קטגוריות קורסים (4) מגורים (4) מתקנים (8)
קטגוריות קורסים (3) מגורים (2) מתקנים (6)
קטגוריות קורסים (10) מגורים (2) מתקנים (9)
קטגוריות קורסים (9) מגורים (4) מתקנים (11)
קטגוריות קורסים (3) מגורים (1)
קטגוריות קורסים (5) מגורים (2) מתקנים (9)
קטגוריות קורסים (4) מגורים (5) מתקנים (16)
קטגוריות קורסים (9) מגורים (3) מתקנים (10)
קטגוריות קורסים (6) מגורים (3) מתקנים (6)
האתר העצמאי הנצפה ביותר ברחבי העולם להזמנת קורסים ללימוד שפה, שיעורי איטלקית שיעורים בשפה האיטלקית תוכנית ללימודי השפה האיטלקית בבתי ספר לאיטלקית באיטליה.
תאריך התחלה
חשב מחירים
אהבתי
אודות
*דרוש