X
AEEA

AEEA

Andalusian Association of Spanish Schools 
חברים ב AEEA (Andalusian Association of Spanish Schools)
1
דירוג של תלמידים לשעבר: (4 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

2
דירוג של תלמידים לשעבר: (61 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

3
דירוג של תלמידים לשעבר: (45 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

4
דירוג של תלמידים לשעבר: (2 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

5
דירוג של תלמידים לשעבר: (31 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)

7
דירוג של תלמידים לשעבר: (41 חוות דעת של בית הספר הזה לשפות)