X
IALC

IALC

International Association of Language Centres 
Ahli-ahli IALC (International Association of Language Centres)
1
Penilaian dari bekas pelajar: (2 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

2
Penilaian dari bekas pelajar: (10 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

3
Penilaian dari bekas pelajar: (21 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

4
Penilaian dari bekas pelajar: (22 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

6
Penilaian dari bekas pelajar: (1 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

7
Penilaian dari bekas pelajar: (79 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

8
Penilaian dari bekas pelajar: (5 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

9
Penilaian dari bekas pelajar: (40 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

10
Penilaian dari bekas pelajar: (49 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

11
Penilaian dari bekas pelajar: (10 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

12
Penilaian dari bekas pelajar: (52 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

13
Penilaian dari bekas pelajar: (2 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

14
Penilaian dari bekas pelajar: (127 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

15
Penilaian dari bekas pelajar: (63 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

17
Penilaian dari bekas pelajar: (67 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

18
Penilaian dari bekas pelajar: (4 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

19
Penilaian dari bekas pelajar: (9 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

20
Penilaian dari bekas pelajar: (158 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

21
Penilaian dari bekas pelajar: (239 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

22
Penilaian dari bekas pelajar: (147 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

23
Penilaian dari bekas pelajar: (24 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

24
Penilaian dari bekas pelajar: (25 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

25
Penilaian dari bekas pelajar: (100 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

26
Penilaian dari bekas pelajar: (7 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

27
Penilaian dari bekas pelajar: (6 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

28
Penilaian dari bekas pelajar: (47 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

29
Penilaian dari bekas pelajar: (29 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

30
Penilaian dari bekas pelajar: (5 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

31
Penilaian dari bekas pelajar: (218 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

32
Penilaian dari bekas pelajar: (50 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

33
Penilaian dari bekas pelajar: (1 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

34
Penilaian dari bekas pelajar: (59 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

35
Penilaian dari bekas pelajar: (261 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

36
Penilaian dari bekas pelajar: (17 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

37
Penilaian dari bekas pelajar: (24 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

38
Penilaian dari bekas pelajar: (155 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

39
Penilaian dari bekas pelajar: (3 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

40
Penilaian dari bekas pelajar: (9 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

41
Penilaian dari bekas pelajar: (82 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

42
Penilaian dari bekas pelajar: (38 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

43
Penilaian dari bekas pelajar: (82 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

44
Penilaian dari bekas pelajar: (16 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

45
Penilaian dari bekas pelajar: (5 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

46
Penilaian dari bekas pelajar: (9 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)

47
Penilaian dari bekas pelajar: (168 ulasan Bagi sekolah bahasa ini)


Saya Menyukai
tentang