ฟลอเรนซ์ - บริการข้อมูลนำเที่ยว

  • 1 ITWG 3.5 3.5/5.0 3 จำนวนโหวต 1846 ยอดนิยม

    Regional information and links, message board and searchable accommodation database.
  • 2 ENIT 3.0 3.0/5.0 3 จำนวนโหวต 1522 ยอดนิยม

    The official Italian State Tourist Board site, with history, photographs, suggested excursions, hotel and accommodation listings.
  • 3 The Unknown Italy 3.0 3.0/5.0 2 จำนวนโหวต 1769 ยอดนิยม

    Some accommodation and course details, mainly in Tuscany. Assorted photographs and tourist information.
  • 4 Italy Tourism 2.8 2.8/5.0 16 จำนวนโหวต 2810 ยอดนิยม

    Historical and tourist information on various Italian regions, plus assorted links for the independent traveller.
  • 5 Real Italy 2.5 2.5/5.0 2 จำนวนโหวต 1451 ยอดนิยม

    Maps, photographs and historical information on various Italian towns.
  • 6 Slowtrav 2.2 2.2/5.0 5 จำนวนโหวต 2339 ยอดนิยม

    Non commercial site with travel articles, agency listings, restaurant reviews and message board.
  • 7 Virtualitalia 1.8 1.8/5.0 8 จำนวนโหวต 1502 ยอดนิยม

    Portal site with regional links and information, chat, feature articles and message board.
  • 8 Travel Italy 1.0 1.0/5.0 1 จำนวนโหวต 1107 ยอดนิยม

    Mainly a link site, with some information on spas and some Roman hotels.
  • 9 600sec 0.0 0.0/5.0 0 จำนวนโหวต 1124 ยอดนิยม

    Travel guide and tourist information site for north-east Italy. Links, background information and photographs.
  • 10 Italy Fever 0.0 0.0/5.0 0 จำนวนโหวต 1130 ยอดนิยม

    Information about a book on travelling in Italy, biography of the author, and some links.
  • 11 Travel-Italy 0.0 0.0/5.0 0 จำนวนโหวต 1201 ยอดนิยม

    US agency offering assorted accommodation and services plus regional information, weather and e-postcards.
  • 12 Go Porta 0.0 0.0/5.0 0 จำนวนโหวต 1236 ยอดนิยม

    Tourist information and links for several Italian regions, plus details of ticket booking service.
  • 13 Italy Tour 0.0 0.0/5.0 0 จำนวนโหวต 1271 ยอดนิยม

    Directory of national and some regional links.
1
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (114 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

2
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (25 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

3
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (33 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

4
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (59 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

5
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (9 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

6
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (61 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

7
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (4 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

โรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดในฟลอเรนซ์
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
*จำเป็น