กีโต - บริการข้อมูลนำเที่ยว

 • 1 A Lovely World - Ecuador 3.0 3.0/5.0 9 จำนวนโหวต 2278 ยอดนิยม

  Photos of Quito, Banos, Cuenca, Otavalo, Alausi and Ahuano
 • 2 Ecuador & Galapagos for travellers 2.7 2.7/5.0 4 จำนวนโหวต 1682 ยอดนิยม

  General information on the country. Also tours throughout Ecuador, Spanish schools and lodging information.
 • 3 WorldRover - Ecuador 2.7 2.7/5.0 4 จำนวนโหวต 1891 ยอดนิยม

  Ecuador facts, maps, history, travel guides, and embassy information.
 • 4 The Virtual Tourist - Ecuador 0.5 0.5/5.0 1 จำนวนโหวต 1668 ยอดนิยม

  Maps, background information, people, history, economy, consular information requirements, dangers, warnings, and health information.
 • 5 Finca Colibri 0.0 0.0/5.0 0 จำนวนโหวต 1244 ยอดนิยม

  Vacation farm in the Pululahua crater offers guided horseback riding, biking and hiking activities in a protected biological reserve.
 • 6 Worldsurface.com - Ecuador Guide 0.0 0.0/5.0 0 จำนวนโหวต 1846 ยอดนิยม

  Sustainable tourism for independent travellers and backpackers.
 • 7 Middle of the World 0.0 0.0/5.0 0 จำนวนโหวต 1449 ยอดนิยม

  Including information, multimedia gallery and tours to Mitad del Mundo.
1
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

โรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดในกีโต
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
*จำเป็น