โรม - บริการข้อมูลนำเที่ยว

 • 1 Bobs Limo & Tour Service 4.3 4.3/5.0 17 จำนวนโหวต 2617 ยอดนิยม

  Information on airport transfers, tours, limo, and area accommodation.
 • 2 Activitaly 4.2 4.2/5.0 32 จำนวนโหวต 2910 ยอดนิยม

  Cultural information, travel services, interactive city map, tours excursions and events.
 • 3 Francesca Torri 4.0 4.0/5.0 9 จำนวนโหวต 2106 ยอดนิยม

  Francesca offers alternative visits to secret treausures.
 • 4 Italya Online 3.6 3.6/5.0 13 จำนวนโหวต 3233 ยอดนิยม

  Your Reliable Guide for Rome and Italy
 • 5 Romamor 3.5 3.5/5.0 8 จำนวนโหวต 2499 ยอดนิยม

  A tourist guide with photo galleries and museums.
 • 6 Hotels in rome.net 3.3 3.3/5.0 7 จำนวนโหวต 1610 ยอดนิยม

  Information on hotels, bed and breakfasts, tours and apartments.
 • 7 Siamo Roma 3.3 3.3/5.0 5 จำนวนโหวต 1456 ยอดนิยม

  An online guide to Rome, with information for tourists, armchair travellers and people considering a move there.
 • 8 Roma Online 3.2 3.2/5.0 5 จำนวนโหวต 2678 ยอดนิยม

  Tourist guide and directory to Roman web sites.
 • 9 Roma Insieme 3.1 3.1/5.0 6 จำนวนโหวต 1971 ยอดนิยม

  Personalized vacation with dedicated tutors, for single tourist or spouses, braces, families and small group of friends.
 • 10 Rome Mercurius Resource Guide 3.0 3.0/5.0 3 จำนวนโหวต 1304 ยอดนิยม

  Rome relocation housing immigration job finding & settle-in resource guide for moving & living in Rome
 • 11 Rome Buddy 3.0 3.0/5.0 15 จำนวนโหวต 2495 ยอดนิยม

  A tourists and expatriates survival guide. Maps and information for vacations, living, working or studying, transportation, shopping, crime prevention and legalities.
 • 12 Romaclick 3.0 3.0/5.0 13 จำนวนโหวต 2589 ยอดนิยม

  Directory site offering restaurant, market and exhibition guides, as well as hotel database with photographs, descriptions and pricing.
 • 13 Odyssey tours 2.9 2.9/5.0 11 จำนวนโหวต 2157 ยอดนิยม

  Guided tours of the city.
 • 14 Secret Rome 2.9 2.9/5.0 10 จำนวนโหวต 2112 ยอดนิยม

  Information about tours, accommodations, and shopping.
 • 15 Through Eternity 2.9 2.9/5.0 3 จำนวนโหวต 1764 ยอดนิยม

  Walking Tours, artistic itineraries, monuments and ruins.
 • 16 RomaCulta, ars visitandi 2.7 2.7/5.0 7 จำนวนโหวต 1708 ยอดนิยม

  Cultural and guided tour information.
 • 17 Walk with the Saints 2.5 2.5/5.0 2 จำนวนโหวต 1138 ยอดนิยม

  A tour to discover lives of Saints who lived and died here.
 • 18 Cross-Pollinate 2.3 2.3/5.0 5 จำนวนโหวต 2170 ยอดนิยม

  Accommodation service with information on bed and breakfasts, pensions and private apartments.
 • 19 All About Rome 2.1 2.1/5.0 5 จำนวนโหวต 1737 ยอดนิยม

  Tourist information including details of sightseeing, lodging and night life. Also features a discussion group for travellers.
 • 20 Roma Antica 1.9 1.9/5.0 6 จำนวนโหวต 1729 ยอดนิยม

  Guide to romantic stays. Tours, limousine service, restaurants and hotels.
 • 21 Sawyers Travel Logs 0.0 0.0/5.0 0 จำนวนโหวต 1090 ยอดนิยม

  Photos and commentary.
 • 22 Go to Roma 0.0 0.0/5.0 0 จำนวนโหวต 1413 ยอดนิยม

  A guide to hotels, apartments and walking tours.
1
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (32 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

2
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (94 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

3
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (127 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

4
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (2 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

5
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (63 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

โรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดในโรม
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
*จำเป็น