ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียน Don Quijote / Academia Columbus, กีโต, เอกวาดอร์

จํานวนความคิดเห็นทั้งหมด: 1
หมายเหตุ: การประเมินทั้งหมดมาจากผู้เรียนจริงๆ เรากำหนดให้เฉพาะผู้ที่จองหลักสูตรเรียนภาษากับเราเท่านั้นจึงจะสามารถประเมินโรงเรียนได้ภายหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว โดยทางโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขผลการประเมินใดๆ ได้ ดังนั้นผลการประเมินที่เผยแพร่ทั้งหมดจึงมีความเที่ยงแท้เชื่อถือได้

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรวม
Don Quijote / Academia Columbus, กีโต, เอกวาดอร์
3.0/5.0 
(1 ความคิดเห็น)
เมือง 3.0/5.0 
องค์กร 3.0/5.0 
สิ่งอำนวยความสะดวก 2.0/5.0 
กิจกรรมทางสังคม ---
คุณภาพหลักสูตร / ความก้าวหน้าด้านภาษา 3.0/5.0 
ความคุ้มค่าเงิน 3.0/5.0 
ที่พัก
ครอบครัวอุปถัมภ์ 3.0/5.0 
แฟลตที่พักรวมกัน ---
อื่นๆ ---
ความคิดเห็นส่วนบุคคล
23. ต. 2010
1. John (62 ปี)  -  Australia
1. Combined Classes Plus 10 (20 minigroup + 10 individual lessons/week) - 8 สัปดาห์

คะแนนรวม
ความคุ้มค่าเงิน
ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่
การจัดโครงสร้างของโรงเรียน
สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)
กิจกรรมทางสังคม
คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา
ที่พัก
โฮมสเตย์

ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
*จำเป็น